Београдска филхармонија
Петак, 24.1.2020. у 20 сати
Велика дворана

#BETOVENINFLUENSER 3
Диригент:
Џон Екслрод

Солиста:
Бенедето Лупо, клавир

Ј. Брамс: Концерт за клавир и оркестар бр. 1
Ј. Брамс (орк. А. Шенберг): Клавирски квартет

 

Организатор: Београдска филхармонија
Информације на тел. 0112630744

Београдска филхармонија
Петак, 17.1.2020. у 20 сати
Велика дворана

#BETOVENDRAMAKVIN 2
Диригент:
Урош Лајовиц

Солиста:
Роберт Лакатош, виолина

Ђ. Росини: Вилијем Тел, увертира
Е. В. Корнголд: Концерт за виолину и оркестар
Ф. Менделсон: Симфонија бр. 4 (Италијанска)

 

Организатор: Београдска филхармонија
Информације на тел. 0112630744

Београдска филхармонија
Четвртак, 16.1.2020. у 20 сати
Велика дворана

#BETOVENJEKEVA 2
Диригент:
Урош Лајовиц

Солиста:
Роберт Лакатош, виолина

Ђ. Росини: Вилијем Тел, увертира
Е. В. Корнголд: Концерт за виолину и оркестар
Ф. Менделсон: Симфонија бр. 4 (Италијанска)

 

 

Организатор: Београдска филхармонија
Информације на тел. 0112630744