Управник
Јасна Димитријевић
jasna.dimitrijevic@kolarac.rs

Председник Одбора
др Нада Поповић Перишић, декан Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум

Чланови Одбора
др Маја Груден Павловић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду
Мр Зоран Ерић, професор Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду
др Дарко Танасковић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду
Вељко Милутиновић, доктор правних наука
проф. др Зоран Радојичић, градоначелник Београда
Бојан Бугарчић, САНУ – управник послова
Олга Гекић, в.д. помоћника министра културе
Министарство културе и информисања
Горица Поповић, драмски уметник

Надзорни одбор
Председник Милета Радојевић, доктор економских наука

Чланови
Милош Тишма, дипл. економиста
Милош Тадић, оперативни руководилац Центра за музику Коларчеве задужбине

Задужбина Илије М. Коларца
Студентски трг 5
11000 Београд
поштански фах број 144

ПИБ: 100148475
Матични број: 07031424
Шифра делатности: 9499
Жиро рачун: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
тел +381 11 263 50 73
тел +381 11 263 63 19

office@kolarac.rs

Руководилац
Милош Тадић

Секретари – организатори програма
Ксенија Билић
Александар Угарковић

тел +381 11 2626 591
тел +381 11 2186 645
фаx +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Oдговорни уредник програма
Ненад Босић

Уредници програма
Ксенија Шпадијер Туфегџић
Јасмина Црномарковић

тел +381 11 263 84 72
тел +381 11 263 76 09
тел +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Референти галерије
Снежана Песи
Невенка Нешковић

тел +381 11 2185 794
фаx +381 11 328 24 67

galerija@kolarac.rs

Руководилац
Драгана Петрашиновић

Шеф енглеског колегијума
Рахела Ђорђевић

Шеф немачког колегијума
Војин Тапушковић

Шеф колегијума романских језика
Анастазија Јадријев Дошеновић

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак, уторак, среда и четвртак од 09:30 до 19:00

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЗОВИТЕ 064/89-113-56, 064/89-113-44

тел +381 11 263 95 02
тел +381 11 263 04 80
фаx +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Сарадник за маркетинг и односе са јавношћу
Лепосава Миливојевић

тел +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

Петар Ђоновић
тел +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

тел +381 11 218 19 03