Управник
Јасна Димитријевић
jasna.dimitrijevic@kolarac.rs

Председник Одбора
др Нада Поповић Перишић, декан Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум

Чланови Одбора:
др Маја Груден, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду,
Даринка Матић Маровић, професор Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду,
др Дарко Танасковић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду,
Доброслав Цмиљанић, књижевник,
Синиша Мали, градоначелник Београда,
Бојан Бугарчић, САНУ – управник послова,
Ивана Дедић, в.д. помоћника министра културе
Министарство културе и информисања,
Горица Поповић, драмски уметник

Надзорни одбор:
Председник Зоран Марјановић, дипл. економиста

Чланови:
Душан Павловић, дипл. економиста
Нада Ђоковић, дипл. правник

Задужбина Илије М. Коларца
Студентски трг 5
11000 Београд
поштански фах број 144

ПИБ: 100148475
Матични број: 07031424
Шифра делатности: 9499
Жиро рачун: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
тел +381 11 263 50 73
тел +381 11 263 63 19

office@kolarac.rs

Руководилац
Мирјана Лазаревић

Oперативни руководилац
Милош Тадић

Секретари – организатори програма
Ксенија Билић
Александар Угарковић

тел +381 11 2626 591
тел +381 11 2186 645
фаx +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Oдговорни уредник програма
Олгица Стефановић

уредници програма
Ксенија Шпадијер Туфегџић
Миленко Тодоровић
Ана Вукмановић

тел +381 11 263 84 72
тел +381 11 263 76 09
тел +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Референти галерије
Снежана Песи
Невенка Нешковић

тел +381 11 2185 794
фаx +381 11 328 24 67

galerija@kolarac.rs

Руководилац
Ненад Босић

шеф енглеског колегијума
Драгана Петрашиновић

шеф немачког колегијума
Нина Петровић Бокић

шеф колегијума романских језика
Анастазија Јадријев Дошеновић

тел +381 11 263 95 02
тел +381 11 263 04 80
фаx +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Сарадник за маркетинг и односе са јавношћу
Лепосава Миливојевић

тел +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

Петар Ђоновић
тел +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

тел +381 11 218 19 03