Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика

Центар за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца акредитовао је програм стручног усавршавања за професоре страних језика Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика у Каталогу ЗУОВ-а заведен под бројем 887 (компетенција К2, приоритети 1, трајање обуке: 3 недеље путем Интернета, и обавезни завршни једнодневни семинар, бодова 28).

Програм је намењен професорима који имају основно знање рада на рачунару и коришћењa интернета, као и професорима који су већ стекли искуство а желе да се усавршавају у раду са новим технологијама. Намењен је креативним професорима који су отворени према процесу сталног стручног усавршавања кроз самостално и групно истраживање могућности ИТ-а и кроз размењивање искустава и материјала са колегама,
Курс траје 4 недеље, прве три недеље се изводи оnline програм а четврте недеље је обавезни део непосредне наставе, када је планиран целодневни семинар уз дружење са реализаторима и осталим учесницима семинара и додела сертификата.
Прве три недеље оnline обуке полазници прате програм и израђују недељне задатке по свом сопственом темпу, онда када им то највише одговара а сва комуникација са реализаторима је свакодневна али асинхрона, кроз форуме и директне аудио, видео и текстуалне поруке. Online обука подразумева да сваки полазник има приступ компјутеру са интернет конекцијом.
Реализатори ће редовно пратити процес напредовања учесника кроз практичну примену стечених знања приликом израде недељних задатака. Учесници ће на почетку сваке недеље добијати листу са списаком обавезних и додатних задатака. Они ће све креиране материјале и активности постављати у Google Classroom затвореној заједници и на свој портфолио који ће бити отворен за реализаторе и остале учеснике како би се подстакла интеракција међу учесницима. Све активности и недељни задаци су пажљиво креирани, практични и пружају могућност полазницима да их ураде према својим компетенцијама и интересовањима. За добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Реализатори ће редовно и непосредно пратити процес креирања сваког појединачног портфолија и активно учешће полазника у Google Classroom дискусијама, и пружати неопходну помоћ и подстицај.

Неке од тема које ће се обрађивати на курсу су: упознавање са Google Classroom и PBWorks вики платформама, визуелни материјали у настави, Web2.0 Image претраживачи и Web2.0 Image едитори; стрип генератори; аудио и видео материјали у настави; YouTube, Vimeo и ЕSLvideo; алати за израду аудио материјала и алати за изрду видео материјала: Animoto, Photopeach, Prezi

Потврда о завршеној обуци биће издата на крају завршног семинара а за добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Реализатори:
Професори енглеског језика Наташа Божић Гројић и Снежана Филиповић

КАЛЕНДАР СЕМИНАРА
Датуми ће бити накнадно објављени.

За семинар се можете пријавити тако што ћете нам мејлом на адресу skola@kolarac.rs послати име, презиме, број телефона, назив семинара за који се пријављујете , датум почетка семинара и уплатити наведени износ на рачун Коларчеве задужбине.
За програм је неопходно уплатити 4000 динара на рачун Задужбине Илије М. Коларца
Уколико школа плаћа котизацију, професор може затражити профактуру од Центра за наставу страних језика на адреси skola@kolarac.rs

За све додатне информације можете се обратити мејлом и телефоном
1. Центру за наставу страних језика:
skola@kolarac.rs
011 / 2630 480
011 / 2639 502

2. Снежани Филиповић
sneza.filipovic66@gmail.com
065 2200 002:

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ

Банка: Intesa
Прималац: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 11000 Београд
Сврха уплате: Семинар Примена дигиталних алата
Рачун број: 160-321162-91
Позив на број: (ништа се не уписује)
Шифра корисника: 189
Износ: 4000 динара

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности
за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Центар за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца акредитовао је за ову и следеће две школске године програм стручног усавршавања за професоре страних језика Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа, у Каталогу ЗУОВ-а заведен под бројем 861 (компетенција К1, приоритети 1, дана 3, бодова 24).

Програм је намењен свим професорима, без обзира на њихово искуство. Програм има за циљ континуирано усавршавање, како у смислу времена тако и у смислу теме која се продубљује и примењује у настави. Због тога је осмишљен као низ од 3 семинара на исту тему, са истим предавачима и групом професора, после којих ће професори радити на примењивању наученог у учионици, самостално или у сарадњи са колегама из групе, било да су из исте школе, из неке друге школе или из другог града. Оваква концепција програма омогућава професорима не само континуирани рад и продубљивање тема, већ и индивидуално и колективно промишљање материје и проблематике, рефлексиван однос према сопственом раду, стално повезивање теорије и праксе у свим фазама рада што истиче и назив програма „конципирање, реализовање и евалуирање часа“.

Потврда о завршеној обуци биће издата на крају последњег дана учесницима који су похађали сва три семинара.

Програм се одржава у три групе:
А) на енглеском језику за професоре енглеског језика,
Б) на француском језику за професоре француског језика,
Ц) на српском језику за професоре осталих језика.
Програм је исти за све три групе, само су примери прилагођени појединим језицима.

За програм је неопходно уплатити 3000 динара унапред за сва три дана (1000 динара по дану како је назначено и у каталогу ЗУОВ-а) на рачун Задужбине Илије М. Коларца најкасније седам дана пре првог дана семинара.

Уколико школа плаћа котизацију, професор може затражити профактуру од Центра за наставу страних језика на адреси skola@kolarac.rs

Датуми ће бити накнадно објављени.

 

За семинар се можете пријавити тако што ћете нам мејлом на адресу skola@kolarac.rs послати име, презиме, број телефона, назив семинара за који се пријављујете , датум почетка семинара и уплатити наведени износ на рачун Коларчеве задужбине.

За све додатне информације можете се обратити мејлом и телефоном
1. Центру за наставу страних језика:
skola@kolarac.rs
011 / 2630 480
011 / 2639 502
2. Анастазији Јадријев-Дошеновић:
adosenovic@gmail.com
064 / 8911 330

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ

Банка: Intesa
Прималац: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 11000 Београд
Сврха уплате: Семинар Динамика часа – ЈЕЗИК (енглески, француски или српски)
Рачун број: 160-321162-91
Позив на број: (ништа се не уписује)
Шифра корисника: 189
Износ: 3000 динара

Упознавање са институцијама ЕУ
Упознавање са терминологијом која се користи у текстовима о ЕУ и њеним документима
Оспособљавање за дискутовање о разним темама у вези са ЕУ (на пример у чему се састоје припреме за добијање статуса пуноправног члана ЕУ, како се улазак у ЕУ одражава на привреду, школство, здравство, мобилност радне снаге и сл.)
Развијање све четири способности језичке комуникације: разумевање говора, разумевање писаног текста, писање и говор.
Проширивање и продубљивање граматичких и лексичких компетенција неопходних за успешне усмене и писане комуникације (на пример, излагање мишљења, развијање аргументације, давање примера, поређење, изражавање неслагања са саговорником и сл.).

Настава траје два семестра (седамдесет часова по семестру).

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ

може да користи глаголска времена, пасив, кондиционале, индиректни говор, Causative Have, конјунктив, инфинитив перфекта, модалне глаголе…
разговара и дискутује о темама из различитих области права, чији избор зависи од потреба и интересовања полазника.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ

може да користи глаголска времена, пасив, кондиционале, Causative Have, индиректни говор, модалне глаголе…
разговара и дискутује о различитим темама – превенција, значај здравих навика у исхрани, коронарне болести, стрес, пушење и болести изазване пушењем, шећерна болест, болести органа за варење, болести ендокриног система, заразне болести, артритис, трансплантација органа, алергије, AIDS, алтернативна медицина и друге теме за које полазници покажу интересовање…

Овај течај је намењен грађевинским професионалцима који желе да унапреде своје знање и комуникацију на енглеском језику у радном окружењу.

ТЕМЕ укључују алате, заштитну опрему, основе математике, мере, материјале, бетонске, дрвене и челичне конструкције, изолациј, земљане радове, завршне радове.

Циљ oвог течаја је да сс се омогући кандидатима да развију говорне вештине потребне за ефикасну комуникацију на енглеском језику у оквиру угоститељства, путовања и туризма.

ТЕМЕ

општа комуникација у контексту туризма
врсте одмора и смештаја
слободно време за пословне путнике и туристе
начини путовања
улога посла у туризму и путовањима
разумевање и информације везане за туризам
стручни језик туристичке индустрије
поред тога, од кандидата ће се очекивати да покаже ниво опште језичке способности.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ

може да користи глаголска времена, упитне речи, модалне глаголе, поређење придева, чланове, предлоге, кондиционале
разговара о различитим темама – представљање, планирање, куповина и продаја, ставови и одлуке, промене, амбиција, различите културе, колегијалност…

Пословни енглески Сертификат- BEC 1 (Б1)

ГРАМАТИКА

модални глаголи, фразални глаголи
времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect)
питања, говори о будућности
пасив, кoдиционали

ТЕМЕ

каријера, врсте предузећа, трговина
маркетинг и реклама, бизнис планови
менаџмент и менаџери, покретање новог бизниса

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

користи времена, модалне глаголе, фразалне глаголе, кондиционале, пасив …
разговара на теме: каријера, куповина и продаја на интернету, врсте фирми, маркетинг, планови, менаџери, решавање конфликата …
пише имејл, кратко пословно писмо

Пословни енглески Сертификат-BEC 2 (Б2)

ГРАМАТИКА

упоређивање
Рast Simple, Past Perfect,
бројиве и небројиве именице, чланци, питања
пасив, кондиционали, индиректан говор
предлози, модални глаголи, релативне реченице
говори о будућности

ТЕМЕ

глобализација, брендови, путовања, рекламе
запошљавање, трговина, иновације
организација, новац, стратегија, управљање
конкуренција, квалитет

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

користи времена, пасив, индиректан говор, модалне глаголе, чланци, уредаја, именица комбинације, упоређује различите производе, трендове у компанијама …
дискутује о: глобализацији, брендовима, иновацијама, организацијама, новцу, етици, стратегији, лидерству
напише имејл, писмо, извештај, пословно писмо

Пословни енглески Сертификат-BEC 3 (Ц1)

ГРАМАТИКА

времена, пасив
предлози, кондиционали
Perfect Infinitive
префикси, герунд
разговор о будућности

ТЕМЕ

комуникација, маркетинг
пословни односи, успех, посао, пословни ризик
лидерство, преузимање предузећа
будућност у пословању

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

користи идиоме, фразалне глаголе, модалне, времена, пасив, кондиционале, зависне прилоге, независне прилоге …
дискутује о: међународном маркетингу, ризику, финансијској безбедности, аквизицији и интеграцији, односу са клијентима и купцима …
напише пословно писмо, извештај, понуду.