Нашем центру за стране језике Британски савет је доделио статус Advantage Standard Member за 2023. годину, што сведочи о нашој посвећености и квалитету у припреми полазника за полагање Cambridge испита.


ТЕРМИНИ CAMBRIDGE  КУРСЕВА:

  
FCE (1.део) – понедељак / среда 19.30-21.00

FCE (2.део) – уторак / четвртак 19.30-21.00
CAE (1.део)- уторак / четвртак 19.30-21.00
CAE (2.део) – понедељак / среда 19.30-21.00

 

За више информација позовите нас на 011/ 2630-480, 011/ 2639-502 или нам пишите на skola@kolarac.rs

  Организујемо припрему за полагање

FCE, CAE, CPE и IELTS испита.

ИСПИТИ могу да се полажу више пута годишње у организацији Британског савета. Погледајте термине и цене испита за 2023.годину:

https://www.britishcouncil.rs/exam/cambridge/dates-fees-locations

FCE, CAE и CPE ТЕЧАЈЕВИ обухватају 140 часова (2 х 90 минута недељано) и трају два семестра –
осам месеци.

УЏБЕНИК: Compact First – Cambridge University Press, 

ГРАМАТИКА

Времена, речи у реченици
Causative HAVE, слагање времена
релативне реченице, герунд/инфинитив
пасив, кондиционал
перфектни инфинитив
везници у сложеним реченицама

ТЕМЕ

описивање људи, посао, животни простор
криминал
спорт, путовања
исхрана, здравље
савремена технологија, новац, куповина
заштита животне средине

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

чита дуже текстове и користи лепезу вештина да обави задатке у за то одређеном времену
слуша и разуме дужи монолог или дијалог и извршава задатак у за то предвиђеном времену
говори о себи и свакодневном животу, сновима, стремљењима, страховима
разговара са паром и описује и упоређује фотографије, решава проблеме и износи своје мишљење
може да напише писмо, оглас, извештај или састав, који може бити наративне, дескриптивне и аргументативне природе
разликује формални и неформални регистар и томе прилагођава избор речи и стил, како у говору, тако и у писању

УЏБЕНИК: Complete Advanced – Cambridge University Press

ГРАМАТИКА

Модални глаголи, инфинитив перфекта
кондиционали, времена
директни и индиректни говор
слагање времена, изражавање будућности
конјунктив, релативне реченице
герунд, инфинитив, пасив
зависне реченице, инверзија

ТЕМЕ

Говор и еуфемизми, читање
здравље и кондиција, алтернативне терапије, говор тела
изражавање емоција
необјашњиви феномени
различити начини живота, брак и породица,
култура, рок музика, избор професије, путовања и обичаји
добротворни рад, суровост према животињама
животна средина, будућност и технологија

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

може да разуме широк дијапазон дугачких и захтевних текстова и да препозна значење које је дато имплицитно
може да без много напора прати филмове и телевизијске емисије
може да се спонтано и течно изрази без да много тражи одговарајући израз
може да ефикасно користи језик и да га прилагођава различитим друштвеним, академским или професионалним циљевима
може да напише јасан, детаљан и добро структуиран текст на сложене теме и да у њему покаже да влада употребом језичких средстава неопходних за добру организацију и повезивање текста
може да пише о сложеним темама у форми писама, есеја или извештаја

УЏБЕНИК: Proficiency EXPERT – Pearson

ГРАМАТИКА

Релативне реченице
статички глаголи – трајни аспект, модални глаголи
форме за изражавање жеља и жаљења
кондиционали, будуће време
наглашавање – реченице са It и What
пасив, перфекат, индиректни говор
герунд и инфинитив, инверзија.

ТЕМЕ

здравље
наука и технологија
опасност/безбедност – лични ставови
туризам, екологија, култура
језик, људске заједнице, људски односи
новац и материјалне вредности
закон, правда, људске слободе, забава.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

са лакоћом разуме практично све што чује и прочита
обједињује информације из различитих извора, како говорних тако и писаних, ставове реконструише и јасно их приказује
спонтано се изражава врло течно и прецизно и препознаје разлику у финим нијансама значења чак и у сложеним ситуацијама
одговарајућим стилом пише лако читљив текст
пише сложена писма, извештаје и чланке у којима је став изнет ефикасном и логичном структуром која помаже читаоцу да примети и запамти важне ставке
пише критичке приказе стручних и књижевних дела

Пословни енглески Сертификат- BEC 1 (Б1)

ГРАМАТИКА

модални глаголи, фразални глаголи
времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect)
питања, говори о будућности
пасив, кoдиционали

ТЕМЕ

каријера, врсте предузећа, трговина
маркетинг и реклама, бизнис планови
менаџмент и менаџери, покретање новог бизниса

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

користи времена, модалне глаголе, фразалне глаголе, кондиционале, пасив …
разговара на теме: каријера, куповина и продаја на интернету, врсте фирми, маркетинг, планови, менаџери, решавање конфликата …
пише имејл, кратко пословно писмо

Пословни енглески Сертификат-BEC 2 (Б2)

ГРАМАТИКА

упоређивање
Рast Simple, Past Perfect,
бројиве и небројиве именице, чланци, питања
пасив, кондиционали, индиректан говор
предлози, модални глаголи, релативне реченице
говори о будућности

ТЕМЕ

глобализација, брендови, путовања, рекламе
запошљавање, трговина, иновације
организација, новац, стратегија, управљање
конкуренција, квалитет

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

користи времена, пасив, индиректан говор, модалне глаголе, чланци, уредаја, именица комбинације, упоређује различите производе, трендове у компанијама …
дискутује о: глобализацији, брендовима, иновацијама, организацијама, новцу, етици, стратегији, лидерству
напише имејл, писмо, извештај, пословно писмо

Пословни енглески Сертификат-BEC 3 (Ц1)

ГРАМАТИКА

времена, пасив
предлози, кондиционали
Perfect Infinitive
префикси, герунд
разговор о будућности

ТЕМЕ

комуникација, маркетинг
пословни односи, успех, посао, пословни ризик
лидерство, преузимање предузећа
будућност у пословању

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

користи идиоме, фразалне глаголе, модалне, времена, пасив, кондиционале, зависне прилоге, независне прилоге …
дискутује о: међународном маркетингу, ризику, финансијској безбедности, аквизицији и интеграцији, односу са клијентима и купцима …
напише пословно писмо, извештај, понуду..

КОМЕ ЈЕ ТЕСТ НАМЕЊЕН?

Постоје два нивоа теста IELTS – Academic и General Training.

IELTS Аcademic ниво треба да покаже да ли је кандидат спреман за студије на дипломском или постдипломскомнивоу на енглеском језику, а упис студената зависи од резултата овог теста.

IELTS General Training је ниво који одређује да ли кандидат поседује основне вештине за сналажење у широком друштвеном и образовном контексту. Намењен је кандидатима који желе да, у средини у којој је енглески језик званичне комуникације, заврше средњу школу, раде, похађају курсеве који нису на нивоу универзитетског образовања, или живе у Аустралији, Канади и Новом Зеланду.

IELTS је намењен кандидатима старијим од 16 година.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) је стандардизовани испит којим се проверава ниво знања енглеског језика код студената којима енглески није матерњи језик.

Тест испитује све четири језичке вештине потребне за ефектну комуникацију: говор, слушање, читање и писање. Нагласак је на коришћењу енглеског језика у комуникативне сврхе. Неки од задатака ће захтевати од кандидата да комбинују више језичких вештина

ТЕЧАЈЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ КЕМБРИЏ УНИВЕРЗИТЕТА

Од 1992. године Коларац организује припремне течајеве за полагање међународно признатих испита Универзитета у Кембриџу на три нивоа општег језика:

  • FCE (First Certificate in English – Б2)
  • CAE (Certificate in Advanced English – Ц1)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English – Ц2)

Кандидати се припремају за полагање испита увежбавајући све језичке вештине. Обрађују се теме из свакодневног живота, штампе и савремене литературе.

Течајеве воде искусни професори који редовно похађају семинаре и редовну додатну обуку за ове курсеве. Водећи рачуна о одржавању високог квалитета наставе, Коларац се увек трудио да максимално задовољи потребе својих полазника и припреми их да успешно положе испите. Доказ наше успешности је преко 95% полазника који су положили испите после похађања наших течајева.
Придружите се десетинама хиљадама задовољних полазника Центра за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца и научите страни језик како треба.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА BEC – Business English Certificate

Ово је сет од три курса, који обухвата нивое од В1 (BEC Preliminary), преко В2 (BEC Vantage) до С1 (BEC Higher). Ови сертификати су потврда да је знање кандидата на одговарајућем нивоу и да задовољава стандарде потребне за употребу енглеског језика у пословном окружењу

  • BEC Preliminary
  • BEC Vantage
  • BEC Higher

BEC ставља нагласак на све језичке вештине: читање, писање, говор и разумевање говора, али у пословном контексту. Предност ових курсева/испита у односу на друге Кембриџ курсеве истог језичког нивоа (PET, FCE и CAE) лежи у томе што су сви задаци засновани на стварним пословним ситуацијама. На тај начин пословни људи могу да покажу да знају да примене своје знање језика у конкретним пословним ситуацијама, а не да само пасивно знају о граматици и о вокабулару.

У свету, BEC користе стотине послодаваца како за потребе стручног усавршавања својих запослених, тако и при пријему у радни однос нових. Такође, многи универзитети и колеџи прихватају BEC Higher као потврду одговарајућег знања енглеског потребног да се похађају и заврше пословне студије на енглеском.

Међу многобројним темама које се обрађују, зависно од нивоа, су глобализација, маркетинг, мотивација, како бити проактиван у кризним временима, берза, трендови у економији и на тржиштима, монетарна политика и многе друге.
Иначе, једном стечен, овај сертификат има доживотну валидност.

IELTS – International English Language Testing System

Постоје два нивоа теста:

  • IELTS Аcademic
  • IELTS General Training

Шта је IELTS?
Тест је осмишљен да омогући процену језичких способности кандидата који желе да студирају или раде у срединама у којима је енглески језик званичне комуникације.

Тест је заједнички пројекат Cambridge ESOL, Британског савета и IDP Education Australia: IELTS Australia. Дизајниран је у складу са највишим међународним стандардима процене енглеског језика и тестира све четири језичке вештине: слушање, читање, писање и говор.

Ко признаје резултате овог теста?
Универзитети и послодавци у многим земљама, укључујући и Велику Британију, Аустралију, Нови Зеланд, Канаду и САД, признају IELTS као доказ о познавању енглеског језика. Тест је прихваћен и од стране различитих професионалних тела, имиграционих служби и других владиних агенција.

IELTS је намењен кандидатима старијим од 16 година.