Našem Centru za strаne jezike Britanski savet je dodelio status Advantage Standard Member za 2023.godinu, što svedoči o našoj posvećenosti i kvalitetu u pripremi polaznika za polaganje Cambridge ispita.

Organizujemo pripremu za polaganje FCE, CAE, CPE kao i IELTS ispita.

FCE, CAE i CPE KURSEVI obuhvataju 140 časova (2 X 90 minuta nedeljno) i traju dva semestra –
osam meseci.

ISPITI se mogu polagati više puta godišnje u organizaciji Britanskog saveta.  Pogledajte termine i cene ispita za 2022godinu:https://www.britishcouncil.rs/exam/cambridge/dates-fees-locations

UDžBENIK: Compact First – Cambridge University Press,

GRAMATIKA

Vremena, reči u rečenici
Causative HAVE, slaganje vremena
relativne rečenice, gerund/infinitiv
pasiv, kondicional
perfektni infinitiv
veznici u složenim rečenicama

TEME

opisivanje ljudi, posao, životni prostor
kriminal
sport, putovanja
ishrana, zdravlje
savremena tehnologija, novac, kupovina
zaštita životne sredine

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

čita duže tekstove i koristi lepezu veština da obavi zadatke u za to određenom vremenu
sluša i razume duži monolog ili dijalog i izvršava zadatak u za to predviđenom vremenu
govori o sebi i svakodnevnom životu, snovima, stremljenjima, strahovima
razgovara sa parom i opisuje i upoređuje fotografije, rešava probleme i iznosi svoje mišljenje
može da napiše pismo, oglas, izveštaj ili sastav, koji može biti narativne, deskriptivne i argumentativne prirode
razlikuje formalni i neformalni registar i tome prilagođava izbor reči i stil, kako u govoru, tako i u pisanju

UDžBENIK: Complete Advanced – Cambridge University Press

GRAMATIKA

Modalni glagoli, infinitiv perfekta
kondicionali, vremena
direktni i indirektni govor
slaganje vremena, izražavanje budućnosti
konjunktiv, relativne rečenice
gerund, infinitiv, pasiv
zavisne rečenice, inverzija

TEME

Govor i eufemizmi, čitanje
zdravlje i kondicija, alternativne terapije, govor tela
izražavanje emocija
neobjašnjivi fenomeni
različiti načini života, brak i porodica,
kultura, rok muzika, izbor profesije, putovanja i običaji
dobrotvorni rad, surovost prema životinjama
životna sredina, budućnost i tehnologija

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

može da razume širok dijapazon dugačkih i zahtevnih tekstova i da prepozna značenje koje je dato implicitno
može da bez mnogo napora prati filmove i televizijske emisije
može da se spontano i tečno izrazi bez da mnogo traži odgovarajući izraz
može da efikasno koristi jezik i da ga prilagođava različitim društvenim, akademskim ili profesionalnim ciljevima
može da napiše jasan, detaljan i dobro struktuiran tekst na složene teme i da u njemu pokaže da vlada upotrebom jezičkih sredstava neophodnih za dobru organizaciju i povezivanje teksta
može da piše o složenim temama u formi pisama, eseja ili izveštaja

UDžBENIK: Proficiency EXPERT – Pearson

GRAMATIKA

Relativne rečenice
statički glagoli – trajni aspekt, modalni glagoli
forme za izražavanje želja i žaljenja
kondicionali, buduće vreme
naglašavanje – rečenice sa It i What
pasiv, perfekat, indirektni govor
gerund i infinitiv, inverzija.

TEME

zdravlje
nauka i tehnologija
opasnost/bezbednost – lični stavovi
turizam, ekologija, kultura
jezik, ljudske zajednice, ljudski odnosi
novac i materijalne vrednosti
zakon, pravda, ljudske slobode, zabava.

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

sa lakoćom razume praktično sve što čuje i pročita
objedinjuje informacije iz različitih izvora, kako govornih tako i pisanih, stavove rekonstruiše i jasno ih prikazuje
spontano se izražava vrlo tečno i precizno i prepoznaje razliku u finim nijansama značenja čak i u složenim situacijama
odgovarajućim stilom piše lako čitljiv tekst
piše složena pisma, izveštaje i članke u kojima je stav iznet efikasnom i logičnom strukturom koja pomaže čitaocu da primeti i zapamti važne stavke
piše kritičke prikaze stručnih i književnih dela

Poslovni engleski Sertifikat- BEC 1 (B1)

GRAMATIKA

modalni glagoli, frazalni glagoli
vremena (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect)
pitanja, govori o budućnosti
pasiv, kodicionali

TEME

karijera, vrste preduzeća, trgovina
marketing i reklama, biznis planovi
menadžment i menadžeri, pokretanje novog biznisa

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

koristi vremena, modalne glagole, frazalne glagole, kondicionale, pasiv …
razgovara na teme: karijera, kupovina i prodaja na internetu, vrste firmi, marketing, planovi, menadžeri, rešavanje konflikata …
piše imejl, kratko poslovno pismo

Poslovni engleski Sertifikat-BEC 2 (B2)

GRAMATIKA

upoređivanje
Rast Simple, Past Perfect,
brojive i nebrojive imenice, članci, pitanja
pasiv, kondicionali, indirektan govor
predlozi, modalni glagoli, relativne rečenice
govori o budućnosti

TEME

globalizacija, brendovi, putovanja, reklame
zapošljavanje, trgovina, inovacije
organizacija, novac, strategija, upravljanje
konkurencija, kvalitet

STEČENO ZNANjE

koristi vremena, pasiv, indirektan govor, modalne glagole, članci, uredaja, imenica kombinacije, upoređuje različite proizvode, trendove u kompanijama …
diskutuje o: globalizaciji, brendovima, inovacijama, organizacijama, novcu, etici, strategiji, liderstvu
napiše imejl, pismo, izveštaj, poslovno pismo

Poslovni engleski Sertifikat-BEC 3 (C1)

GRAMATIKA

vremena, pasiv
predlozi, kondicionali
Perfect Infinitive
prefiksi, gerund
razgovor o budućnosti

TEME

komunikacija, marketing
poslovni odnosi, uspeh, posao, poslovni rizik
liderstvo, preuzimanje preduzeća
budućnost u poslovanju

STEČENO ZNANjE

koristi idiome, frazalne glagole, modalne, vremena, pasiv, kondicionale, zavisne priloge, nezavisne priloge …
diskutuje o: međunarodnom marketingu, riziku, finansijskoj bezbednosti, akviziciji i integraciji, odnosu sa klijentima i kupcima …
napiše poslovno pismo, izveštaj, ponudu..

KOME JE TEST NAMENjEN?

Postoje dva nivoa testa IELTS – Academic i General Training.

IELTS Academic nivo treba da pokaže da li je kandidat spreman za studije na diplomskom ili postdiplomskomnivou na engleskom jeziku, a upis studenata zavisi od rezultata ovog testa.

IELTS General Training je nivo koji određuje da li kandidat poseduje osnovne veštine za snalaženje u širokom društvenom i obrazovnom kontekstu. Namenjen je kandidatima koji žele da, u sredini u kojoj je engleski jezik zvanične komunikacije, završe srednju školu, rade, pohađaju kurseve koji nisu na nivou univerzitetskog obrazovanja, ili žive u Australiji, Kanadi i Novom Zelandu.

IELTS je namenjen kandidatima starijim od 16 godina.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod studenata kojima engleski nije maternji jezik.

Test ispituje sve četiri jezičke veštine potrebne za efektnu komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Naglasak je na korišćenju engleskog jezika u komunikativne svrhe. Neki od zadataka će zahtevati od kandidata da kombinuju više jezičkih veština

TEČAJEVI ZA STICANjE DIPLOME KEMBRIDž UNIVERZITETA

Od 1992. godine Kolarac organizuje pripremne tečajeve za polaganje međunarodno priznatih ispita Univerziteta u Kembridžu na tri nivoa opšteg jezika:

  • FCE (First Certificate in English – B2)
  • CAE (Certificate in Advanced English – C1)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English – C2)

Kandidati se pripremaju za polaganje ispita uvežbavajući sve jezičke veštine. Obrađuju se teme iz svakodnevnog života, štampe i savremene literature.

Tečajeve vode iskusni profesori koji redovno pohađaju seminare i redovnu dodatnu obuku za ove kurseve. Vodeći računa o održavanju visokog kvaliteta nastave, Kolarac se uvek trudio da maksimalno zadovolji potrebe svojih polaznika i pripremi ih da uspešno polože ispite. Dokaz naše uspešnosti je preko 95% polaznika koji su položili ispite posle pohađanja naših tečajeva.
Pridružite se desetinama hiljadama zadovoljnih polaznika Centra za nastavu stranih jezika Zadužbine Ilije M. Kolarca i naučite strani jezik kako treba.

PRIPREMA ZA POLAGANjE ISPITA BEC – Business English Certificate

Ovo je set od tri kursa, koji obuhvata nivoe od V1 (BEC Preliminary), preko V2 (BEC Vantage) do S1 (BEC Higher). Ovi sertifikati su potvrda da je znanje kandidata na odgovarajućem nivou i da zadovoljava standarde potrebne za upotrebu engleskog jezika u poslovnom okruženju

  • BEC Preliminary
  • BEC Vantage
  • BEC Higher

BEC stavlja naglasak na sve jezičke veštine: čitanje, pisanje, govor i razumevanje govora, ali u poslovnom kontekstu. Prednost ovih kurseva/ispita u odnosu na druge Kembridž kurseve istog jezičkog nivoa (PET, FCE i CAE) leži u tome što su svi zadaci zasnovani na stvarnim poslovnim situacijama. Na taj način poslovni ljudi mogu da pokažu da znaju da primene svoje znanje jezika u konkretnim poslovnim situacijama, a ne da samo pasivno znaju o gramatici i o vokabularu.

U svetu, BEC koriste stotine poslodavaca kako za potrebe stručnog usavršavanja svojih zaposlenih, tako i pri prijemu u radni odnos novih. Takođe, mnogi univerziteti i koledži prihvataju BEC Higher kao potvrdu odgovarajućeg znanja engleskog potrebnog da se pohađaju i završe poslovne studije na engleskom.

Među mnogobrojnim temama koje se obrađuju, zavisno od nivoa, su globalizacija, marketing, motivacija, kako biti proaktivan u kriznim vremenima, berza, trendovi u ekonomiji i na tržištima, monetarna politika i mnoge druge.
Inače, jednom stečen, ovaj sertifikat ima doživotnu validnost.

IELTS – International English Language Testing System

Postoje dva nivoa testa:

  • IELTS Academic
  • IELTS General Training

Šta je IELTS?
Test je osmišljen da omogući procenu jezičkih sposobnosti kandidata koji žele da studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik zvanične komunikacije.

Test je zajednički projekat Cambridge ESOL, Britanskog saveta i IDP Education Australia: IELTS Australia. Dizajniran je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima procene engleskog jezika i testira sve četiri jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i govor.

Ko priznaje rezultate ovog testa?
Univerziteti i poslodavci u mnogim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju IELTS kao dokaz o poznavanju engleskog jezika. Test je prihvaćen i od strane različitih profesionalnih tela, imigracionih službi i drugih vladinih agencija.

IELTS je namenjen kandidatima starijim od 16 godina.