Našem Centru za strаne jezike Britanski savet je dodelio status TIER 3 za 2018. godinu, što svedoči o našoj posvećenosti i kvalitetu u pripremi polaznika za polaganje Cambridge ispita.

UBRZANI ZIMSKI TEČAJEVI
Hladni zimski dani ne moraju značiti kraj svih aktivnosti.
To je pravo vreme da uradite ono što već dugo planirate
– da poboljšate svoj engleski
i družite se sa drugim polaznicima u prijatnoj atmosferi naše škole.
Nastava počinje 9. decembra 2019.
UPIS JE U TOKU
Svim srednjoškolcima, nezaposlenima
i penzionerima odobravamo popust od 50%

POČETNI, SERDNJI 1, SREDNJI 2, SREDNJI 3, VIŠI 1, VIŠI 2, KONVERZACIJSKI TERMINI: PONEDELJAK, UTORAK, SREDA I ČETVRTAK OD 16:00 DO 17:30

NOVO NA KOLARCU!
Ako imate problema sa savladavanjem
ENGLESKE GRAMATIKE ili samo želite da je obnovite,
upišite naše Kurseve gramatike za osnovce i srednjoškolce.
Početni i viši nivoi.
Grupna i individualna nastava.


Cambridge ENGLESKI ZA DECU (od 7 do 14 godina)
Polazak u školu je pravo vreme da Vaše dete počne sa učenjem stranog jezika.
Nivoi Starters (7-9 godina), Movers (10-12 godina), Flyers (12-14godina) pripremaju decu za polaganje internacionalnih Cambridge ispita.
Na Kolarcu deca uče engleski na kreativan način u malim grupama što profesoru omogućava da se prilagodi potrebama svakog deteta.
Časovi traju 90 min. i održavaju se subotom.

UPIS POČINjE 26. АVGUSTA 2019.

POSLOVNI TEČAJEVI engleskog na Kolarcu (BEC)
Steknite samouverenost i fluentnost u poslovnoj komunikaciji. Poboljšajte veštine poslovne korespondencije. Proširite svoj vokabular iz oblasti kojom se bavite. Naučite kako da bolje razumete poslodavce i kolege u komunikaciji na engleskom.
Posetite nas, uradite test i odredite svoj trenutni nivo znanja engleskog jezika: A2 Poslovni srednji B1 Poslovni viši (BEC 1) B2 Poslovni konverzacijski (BEC 2) C1 Poslovni Advanced (BEC 3)
UPIS POČINjE 26. АVGUSTA 2019.

 

Novo na Kolarcu- ENGLESKI ZA MEDICINARE!
Na ovom tečaju naučićete kako da samouvereno komunicirate sa pacijentima i kolegama na engleskom jeziku. Teme, vokabular i gramatika su specijalno odabrani da odgovaraju vašim profesionalnim potrebama.
Nivoi A2, B1, B2 i C1.
UPIS POČINjE 26. АVGUSTA 2019.

Novo na Kolarcu!
Tečaj ENGLESKI ZA PENZIONERE sa 50% popusta od pune cene.
Grupe i nastava su prilagođeni našim polaznicima.
Početni nivo ponedeljak/sreda od 12 do 13.30.
Srednji 1 nivo utorak/četvrtak od 12 do 13.30.

Seminari za profesore stranih jezika:

Primena digitalnih alata i audio-vizuelnih materijala u nastavi engleskog jezika  – detaljnije

Dinamika časa stranog jezika: elementi, strategijе i aktivnosti zа коncipiranje, realizovanje i evaluiranjе časa – detaljnije

UDžBENIK: Headway Beginner – Oxford, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

ume da se predstavi i pozdravi
opiše svoju porodicu i stan i da ih uporedi sa nekim drugim
kaže šta ume da uradi a šta ne
govori o trenutnim, uobičajenim i budućim aktivnostima
razgovara o vremenu, zdravlju, hrani, piću, odevanju, zabavi i sportu
govori o obavezama
daje predloge i savete, traži dozvolu
vodi jednostavan telefonski razgovor

UDžBENIK: Headway Elementary – Oxford, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

govori o prošlim, skorašnjim i budućim aktivnostima i planovima
govori o navikama u prošlosti kao i o obavezama i sposobnostima
traži i daje savete
opisuje i poredi ljude, kuće, navike u ishrani i odevanju
govori o putovanjima, filmu, knjigama, sportu, restoranima, poslu
ume da napiše razglednicu, kratak opis poznate osobe ili ispuni formular

UDžBENIK: Total English – Pre-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835.

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

razume i koristi poznate svakodnevne izraze i fraze
govorom zadovoljava konkretne potrebe (npr. da poruči hranu i piće u restoranu, raspita se i kupi nešto u prodavnici, rezerviše sobu u hotelu…)
postavlja pitanja o ličnim podacima, poslu, interesovanjima, planovima, omiljenim aktivnostima i da o istim i sam govori
govori i piše povezano i razumljivo o poznatim temama izražavajući se kratkim rečenicama

UDžBENIK: Total English – Pre-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835.

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

govori razumljivo o svakodnevnim temama kao što su međuljudski odnosi, knjige, posao, zdravlje, putovanja, obrazovanje, tradicija i običaji, novac
opiše fizički izgled i karakter ljudi
postavlja i odgovara na pitanja o ličnim podacima, iskustvima i prošlim događajima
iznosi svoje stavove i pretpostavke, i da daje savete i uputstva
koristi složenu rečenicu, kondicionalnu rečenicu, i da prepričava iskaze drugih
napiše priču, kratak članak i jednostavno formalno pismo

UDžBENIK: Total English – Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

GRAMATIKA

Upitne reči, indirektan govor, indirektna pitanja
Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous
Present Perfect Simple and Past Simple, Past Perfect and Past Simple
poređenje u sadašnjosti i prošlosti, komparativ i superlativ
planovi u budućnosti, pridevi koji se završavaju na -ed i -ing
pasiv, ljubazni zahtevi, odnosne rečenice (određene)
realni i hipotetički kondicionali sa If
infinitiv perfekta, 3. kondicional

TEME

ljudi i međuljudski odnosi
opis kuća i gradova, opis ljudi
životne priče, posao
društvena dešavanja, novine i mediji
društvo i promene, pravila i ponašanje
životne dileme i odluke

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

može da priča o raznim životnim iskustvima i opiše okolinu (npr. ljude, gradove,posao, školu)
može da priča o planovima, navikama, dešavanjima u prošlosti, iskustvima
može da priča o stvarima koje voli
može da objasni svoje stavove
napravi prezentaciju upotrebljavajući smislene rečenice, opis ljudi, posla i načina života
ume da napiše poruke i kratka pisma

UDžBENIK: Total English – Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835

GRAMATIKA

ljubazni zahtevi, Will
bezlična zamenica It, tend to + glagol
odnosne rečenice (određene)
priloške odredbe za količinu
glagolska imenica za količinu i kvalitet
intonacija, realne i hipotetičke rečenice sa If
indirektan govor, indirektna pitanja
glagolska odredba za obavezu i dozvolu u sadašnjosti, modalni glagoli
glagolska odredba za obavezu i dozvolu u prošlosti
infinitiv perfekta, veznici, infinitiv, gerund

TEME

putovanje oko sveta, stranci
društvena dešavanja, pronalazači
fraza zahvalnosti, budućnost
društvo i promene, srećne generacije
obrazloženje svog mišljenja
logičke zagonetke
pljačke, sloboda izbora, rešavanje problema

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

ume da izrazi svoje ljubazno zahvaljivanje i zahteve
koristi različite fraze
zakazuje društvene događaje
izražava svoje neslaganje
koristi odnosne rečenice (određene)
ume dapredvidi buduće događaje
uvežbava dijaloge u paru
učestvuje u diskusiji

UDžBENIK: Total English – Upper-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835

GRAMATIKA

Različite upotrebe pomoćnih glagola
upotreba prefiksa i sufiksa
glagolski oblici koji se koriste u prepričavanju
(Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous)
pasiv i njegove alternative
red reči u rečenici (Present Perfect Simple i Continuous)
član, relativne rečenice, hipotetičke rečenice
infinitiv i gerund
modalni glagoli, buduća vremena

TEME

prošlost, sadašnjost i budućnost
životna iskustva – usponi i padovi
inteligencija, neobična dostignuća
proslave i praznici
poznati ljudi, poznate misterije
medicina, novac, mediji

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

može tečno i jasno da govori o temama koje su u domenu njegovih interesovanja i da svoje ideje predstavi logičnim redosledom
može da dâ detaljan opis doživljenog, uz opisivanje osećanja i reakcija
može da opiše nepredvidive događaje kao što su nezgode
može da opiše snove, nadanja i ambicije
može da govori o događajima, kako stvarnim, tako i izmišljenim
ume da ispriča priču
ume da obrazloži i objasni svoje stavove, planove i dela
može da piše povezano o temama koje su mu bliske i za koje je lično zainteresovan
piše privatna pisma u kojima opisuje doživljaje i utiske

UDžBENIK: Total English – Upper-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835

GRAMATIKA

odnosne rečenice
odredbe za količinu i some, anu
infinitiv, gerund, predlog – about
modalni glagoli u sadašnjem i prošlom vremenu
glagol Need, Forms: In case, If, Future Continuous and Future Perfect
hipotetičke odnosne rečenice u prošlom vremenu
indirektan govor.

TEME

proslave
veliki svetski događaji
društvene okolnosti
takmičenja
medicinski saveti
pronalazci i otkrića
dostignuća

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

čita tražeći važne informacije
sluša posebno zanimljive političke tekstove
uvežbava pisanje formalnih pisama
ponovi upotrebu budućih vremena
prepriča tačno reči drugog slušaoca kursa

Ovaj tečaj je namenjen polaznicima koji po završetku tečaja Konverzacijski 2 ne žele da pohađaju pripreme za Kembridž tečajeve. Takođe je namenjen polaznicima koji žele da podignu jezičko znanje na viši nivo pre pohađanja pripremnog tečaja SAE.

Namenjen deci nižih razreda osnovne škole koji su savladali latinično pismo
UDžBENIK: Fun for Starters

GRAMATIKA

rresent simple
prilozi za učestalost
present continuous
imperative: jump up and down, turn around, sit down, have got/haven’t got,
modalni glagol can/can’t
za sposobnost, there is/there are Who/where/what
glagol like, osnovni brojevi do 100

TEME

Alfabet, škola, učionica
predmeti, brojevi, meseci u godini, boje, garderoba
kućni ljubimci, domaće i divlje životinje
prevozna sredstva, objekti u gradu
voće i povrće
delovi tela, sportovi
osećanja i raspoloženja

STEČENO ZNANjE NA OVOM TEČAJU:

umeju da se predstave, da opišu sebe, prijatelja, člana porodice
umeju da kažu par rečenica o stvarima koje vole, da opišu vreme
znaju da kažu koju hranu vole, a koju ne, da kažu koja je hrana zdrava za njih a koja nije
znaju da kažu koliko je sati, kako se osećaju

Namenjen deci viših razreda osnovne škole
UDžBENIK: FUN FOR MOVERS

GRAMATIKA

Glagol to be i prisvojni pridevi my/your/our/they
alfabet i osnovni brojevi,
there is/are, predlozi za mesto i vreme
have got i saksonski genitiv, množina imenica
present simple i prilozi za učestalost, present continuous,
red reči u rečenici, can za sposobnost,
like/love/hate praćeni imenicom ili gerundom
prisvojne i pokazne zamenice, brojive i nebrojive imenice
some/any, I’d like, glagol to be u prošlom vremenu
upitne reči When/Where/Who, datumi i redni brojevi
past simple – pravilni i nepravilni glagoli
present continuous za dogovore u budućnosti
must/mustn’t, going to, davanje predloga

TEME

Nacionalnost, zemlja, zanimanje
opisivanje gradova, doma i nameštaja
porodica i opisivanje ljudi, škola i školski predmeti
dani u nedelji i vreme, sportovi i vrste muzike
kućni poslovi i svakodnevne aktivnosti
hobiji i vanškolske aktivnosti, sposobnosti
istraživanje svemira
snalaženje i davanje instrukcija na ulici

STEČENO ZNANjE NA OVOM TEČAJU:

umeju da se: predstave i saznaju slične informacije od svog sagovornika, opišu svoj rodni grad i svoju sobu, opišu i uporede ljude
govore o stvarima koje vole i koje njihovi drugovi vole
govore o svojim aktivnostima u slobodno vreme i kućnim poslovima
govore o svojim i tuđim sposobnostima u sadašnjosti, uporede interesovanja
poruče obrok u restoranu, razumeju informacije o cenama, kupe nešto u prodavnici odeće
govore o tome gde su bili i o tome šta se dogodilo koristeći se najfrekventnijim glagolima
dogovore sastanak sa drugovima i razgovaraju o budućim planovima i namerama
daju predloge, govore o pravilima, razumeju i daju instrukcije na ulici, umeju da pročitaju i razumeju informacije sa reklame
napišu jednostavan opis grada u kome žive, i-mejl ili pismo drugarici, napisu jednostavan recept kao i pozivnicu za zabavu svojim drugovima, napišu jednostavan prikaz svojih i tuđih svakodnevnih aktivnosti, napišu jednostavnu biografiju i zahvalnicu u formi pisma.

Namenjen deci viših razreda osnovne škole koji polože klasifikacioni ispit za Junior 3.
UDžBENIK: FUN FOR FLYERS

GRAMATIKA

Glagol to be, present simple tense, have got
present continuous tense, past simple tense
pravilni i nepravilni glagoli
past continuous tense
predviđanja sa will/won’t, should/shouldn’t, can/could u molbama
poređenje prideva, can/could za sposobnost
prvi kondicional, gerund
present continuous, going to, will za budućnost

TEME

aktivnosti u slobodno vreme, navike, kućni poslovi
odeveni predmeti, omiljena mesta, filmovi, život u budućnosti
delovi tela, zdravstveni problem, sportovi i sportska oprema
kućni ljubimci i životinje, snovi
muzika i muzički instrumenti
hrana, datumi, poslovi

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

govori o onome što voli i ne voli
opisuje svoje svakodnevne aktivnosti, stvari koje se događaju
govori o nečemu što se dogodilo u životu i prošlosti, pravi pretpostavke o budućnosti
kaže kako se oseća i daje savete, pita drugog za uslugu,
opisuje i upoređuje životinje
govori o svojim sposobnostima u prošlosti, ume da traže dozvolu i govore o količinama