Budućnost je stigla, nemojte prestati da učite. 

Online nastava briše razdaljine.

UPIS JE U TOKU!

NOVI SEMESTAR 2020/21. POČINJE 28.SEPTEMBRA.

 

Profesori Centra za nastavu stranih jezika na Kolarcu su sada

          sa Vama putem Skajpa.

            Izaberite mogućnost grupne ili individualne nastave.

*Broj časova: 70 školskih časova (2 x nedeljno po 90 minuta)

*Nivoi: A1 – C2

 

Za više informacija pozovite nas na 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356 i 064/8911-344 ili nam pišite na skola@kolarac.rs.

Našem Centru za strаne jezike Britanski savet je dodelio status TIER 3 za 2019. godinu, što svedoči o našoj posvećenosti i kvalitetu u pripremi polaznika za polaganje Cambridge ispita.

    

♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥

 

   ♣   ЈUNIORI (од 9-12 godina)  ♣ Starters ♣ Movers ♣ Flyers♣

 

  ♦ TINEJDžERI 13+♦ Key for Schools  KET ♦ Preliminary for Schools PET♦ First for Schools FCE

 

     ♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥TEČAJEVI ZA MLADE♥♥♥

NOVO NA KOLARCU!
Ako imate problema sa savladavanjem
ENGLESKE GRAMATIKE ili samo želite da je obnovite,
upišite naše Kurseve gramatike za osnovce i srednjoškolce.
Početni i viši nivoi.
Grupna i individualna nastava.


Cambridge ENGLESKI ZA DECU (od 9 do 12 godina)
Polazak u školu je pravo vreme da Vaše dete počne sa učenjem stranog jezika.
Nivoi Starters (9 godina), Movers (10 godina), Flyers (11-12 godina) pripremaju decu za polaganje internacionalnih Cambridge ispita.
Na Kolarcu deca uče engleski na kreativan način u malim grupama što profesoru omogućava da se prilagodi potrebama svakog deteta.
Časovi traju 90 minuta i održavaju se subotom.

POSLOVNI TEČAJEVI engleskog na Kolarcu (BEC)
Steknite samouverenost i fluentnost u poslovnoj komunikaciji. Poboljšajte veštine poslovne korespondencije. Proširite svoj vokabular iz oblasti kojom se bavite. Naučite kako da bolje razumete poslodavce i kolege u komunikaciji na engleskom.
Posetite nas, uradite test i odredite svoj trenutni nivo znanja engleskog jezika: A2 Poslovni srednji,
B1 Poslovni viši (BEC 1),
B2 Poslovni konverzacijski (BEC 2),
C1 Poslovni Advanced (BEC 3)

 

 

Novo na Kolarcu- ENGLESKI ZA MEDICINARE!
Na ovom tečaju naučićete kako da samouvereno komunicirate sa pacijentima i kolegama na engleskom jeziku. Teme, vokabular i gramatika su specijalno odabrani da odgovaraju vašim profesionalnim potrebama.
Nivoi A2, B1, B2 i C1.

Novo na Kolarcu!
Tečaj ENGLESKI ZA PENZIONERE sa 50% popusta od pune cene.
Grupe i nastava su prilagođeni našim polaznicima.
Početni nivo ponedeljak/sreda od 12 do 13.30.

Seminari za profesore stranih jezika:

Primena digitalnih alata i audio-vizuelnih materijala u nastavi engleskog jezika  – detaljnije

Dinamika časa stranog jezika: elementi, strategijе i aktivnosti zа коncipiranje, realizovanje i evaluiranjе časa – detaljnije

UDžBENIK: Headway Beginner – Oxford, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

GRAMATIKA

• abeceda
• Present Simple Tense
• Present Continuous Tense
• Past Simple Tense
• imperativ
• jednina i množina imenica
• brojive i nebrojive imenice
• lične i prisvojne zamenice
• pokazne zamenice
• upitne rečce
• prisvojni genitiv
• članovi
• some / any
• predlozi za mesto i vreme
• can/must
• oblici za izražavanje budućnosti (going to)

TEME

• pozdravljanje
• osnovni podaci o sebi i drugima
• porodica
• brojevi
• kako stići do nekog mesta
• opisivanje neposredne okoline
• dani u nedelji, meseci i datumi
• opisivanje ljudi
• svakodnevne aktivnosti i navike
• stvari koje volimo
• zdravlje
• vremenske prilike
• ishrana
• odeća I boje
• planovi za budućnost

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU

ume da se predstavi i pozdravi
opiše svoju porodicu i stan i da ih uporedi sa nekim drugim
kaže šta ume da uradi a šta ne
govori o trenutnim, uobičajenim i budućim aktivnostima
razgovara o vremenu, zdravlju, hrani, piću, odevanju, zabavi i sportu
govori o obavezama
daje predloge i savete, traži dozvolu
vodi jednostavan telefonski razgovor

UDžBENIK: Headway Elementary – Oxford, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

GRAMATIKA

• Present Simple Tense
• Past Simple Tense
• Present Continuous Tense
• Present Perfect Tense
• Be going to
• Present Continuous Tense za budućnost
• Have got
• zamenice (lične, pokazne, prisvojne)
• množina imenica
• brojive i nebrojive imenice
• How much / How many
• neodredeni član a l an
• There is /there are
• I’d like
• Davanje predloga (Let’s+infinitiv, Why don’t we+infinitiv)
• modalni glagoli ( can, should, have to)
• komparacija prideva
• Glagoli + infinitiv/ gerund

TEME

• Porodica
• Poslovi
• Slobodno vreme, hobi i sport
• Predmeti iz svakodnevnog života
• Hrana i piće
• Poručivanje u restoranima, jelovnici I cene
• Kuće i nameštaj
• Gradski život
• Opisivanje ljudi
• Odeća
• Vreme
• Zdravlje
• Kultura ( vesti, film, umetnost)
• Putovanja (odmori, vrste prevoza)
• Ambicije

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

govori o prošlim, skorašnjim i budućim aktivnostima i planovima
govori o navikama u prošlosti kao i o obavezama i sposobnostima
traži i daje savete
opisuje i poredi ljude, kuće, navike u ishrani i odevanju
govori o putovanjima, filmu, knjigama, sportu, restoranima, poslu
ume da napiše razglednicu, kratak opis poznate osobe ili ispuni formular

UDžBENIK: Total English – Pre-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835.

GRAMATIKA

• Present Simple Tense
• Past Simple Tense
• Present Continuous Tense
• Present Perfect Tense
• Going to (za planiranje budućih događaja)
• vrste reči- pridevi i imenice
• prilozi za učestalost
• slaganje sa potvrdnim i odričnim rečenicama (so i neither)
• odnosne rečenice
• Poređenje prideva (komparativi I superlativi)
• indirektna pitanja
• Should, can, have to
• Used to
• Buduće vreme -Will
• Too, too much/many, enough
• Upotreba like

ТЕМЕ

• ono što volimo i ne volimo
• svakodnevne aktivnosti
• navike u pogledu spavanja
• prodavnice i kupovina
• razgovor o biografijama
• razgovor o ličnim događajima iz prošlosti
• glagolske/imeničke kolokacije o dostignućima
• hrana i restorani
• razgovor o filmu
• pridevi za osećanja
• opisivanje ljudi
• veštine opstanka
• životna doba
• prijateljstvo
• navike vezane za prošlost (used to)
• geografske karakteristike
• opisivanje mesta u prirodi
• mašine u kući
• pisanje elektronske pošte

STEČENO ZNANJE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU

razume i koristi poznate svakodnevne izraze i fraze
govorom zadovoljava konkretne potrebe (npr. da poruči hranu i piće u restoranu, raspita se i kupi nešto u prodavnici, rezerviše sobu u hotelu…)
postavlja pitanja o ličnim podacima, poslu, interesovanjima, planovima, omiljenim aktivnostima i da o istim i sam govori
govori i piše povezano i razumljivo o poznatim temama izražavajući se kratkim rečenicama

UDžBENIK: Total English – Pre-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835.

GRAMATIKA

• Present Perfect Tense (just, already, yet)
• Past Continuous Tense
• Past Perfect Tense
• prvi I drugi kondicional
• glagolske imenice i infinitive
• svrha/razlog/rezultat
• pasiv
• pravljenje pitanja
• Can, could, be able to
• frazalni glagoli
• brojive/nebrojive imenice
• određeni član (the)
• glagoli sa dva objekta
• indirektan govor
• Both, neither, either
• glagoli i odgovarajući predlozi
• frazalni glagoli

ТЕМЕ

• izgled
• opisivanje ličnosti
• bolesti i povrede
• glagoli koji označavaju promene
• frazalni glagoli vezani za ljudske odnose
• razgovor o knjigama
• obrazovanje
• posao
• kriminal
• životinjski svet
• putovanja, gde provesti odmor
• pokloni
• novac

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU

govori razumljivo o svakodnevnim temama kao što su međuljudski odnosi, knjige, posao, zdravlje, putovanja, obrazovanje, tradicija i običaji, novac
opiše fizički izgled i karakter ljudi
postavlja i odgovara na pitanja o ličnim podacima, iskustvima i prošlim događajima
iznosi svoje stavove i pretpostavke, i da daje savete i uputstva
koristi složenu rečenicu, kondicionalnu rečenicu, i da prepričava iskaze drugih
napiše priču, kratak članak i jednostavno formalno pismo

UDžBENIK: Total English – Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

GRAMATIKA

Upitne reči, indirektan govor, indirektna pitanja
Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous
Present Perfect Simple and Past Simple, Past Perfect and Past Simple
poređenje u sadašnjosti i prošlosti, komparativ i superlativ
planovi u budućnosti, pridevi koji se završavaju na -ed i -ing
pasiv, ljubazni zahtevi, odnosne rečenice (određene)
realni i hipotetički kondicionali sa If
infinitiv perfekta, 3. kondicional

TEME

ljudi i međuljudski odnosi
opis kuća i gradova, opis ljudi
životne priče, posao
društvena dešavanja, novine i mediji
društvo i promene, pravila i ponašanje
životne dileme i odluke

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

može da priča o raznim životnim iskustvima i opiše okolinu (npr. ljude, gradove,posao, školu)
može da priča o planovima, navikama, dešavanjima u prošlosti, iskustvima
može da priča o stvarima koje voli
može da objasni svoje stavove
napravi prezentaciju upotrebljavajući smislene rečenice, opis ljudi, posla i načina života
ume da napiše poruke i kratka pisma

UDžBENIK: Total English – Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835

GRAMATIKA

ljubazni zahtevi, Will
bezlična zamenica It, tend to + glagol
odnosne rečenice (određene)
priloške odredbe za količinu
glagolska imenica za količinu i kvalitet
intonacija, realne i hipotetičke rečenice sa If
indirektan govor, indirektna pitanja
glagolska odredba za obavezu i dozvolu u sadašnjosti, modalni glagoli
glagolska odredba za obavezu i dozvolu u prošlosti
infinitiv perfekta, veznici, infinitiv, gerund

TEME

putovanje oko sveta, stranci
društvena dešavanja, pronalazači
fraza zahvalnosti, budućnost
društvo i promene, srećne generacije
obrazloženje svog mišljenja
logičke zagonetke
pljačke, sloboda izbora, rešavanje problema

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

ume da izrazi svoje ljubazno zahvaljivanje i zahteve
koristi različite fraze
zakazuje društvene događaje
izražava svoje neslaganje
koristi odnosne rečenice (određene)
ume dapredvidi buduće događaje
uvežbava dijaloge u paru
učestvuje u diskusiji

UDžBENIK: Total English – Upper-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835

GRAMATIKA

Različite upotrebe pomoćnih glagola
upotreba prefiksa i sufiksa
glagolski oblici koji se koriste u prepričavanju
(Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous)
pasiv i njegove alternative
red reči u rečenici (Present Perfect Simple i Continuous)
član, relativne rečenice, hipotetičke rečenice
infinitiv i gerund
modalni glagoli, buduća vremena

TEME

prošlost, sadašnjost i budućnost
životna iskustva – usponi i padovi
inteligencija, neobična dostignuća
proslave i praznici
poznati ljudi, poznate misterije
medicina, novac, mediji

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

može tečno i jasno da govori o temama koje su u domenu njegovih interesovanja i da svoje ideje predstavi logičnim redosledom
može da dâ detaljan opis doživljenog, uz opisivanje osećanja i reakcija
može da opiše nepredvidive događaje kao što su nezgode
može da opiše snove, nadanja i ambicije
može da govori o događajima, kako stvarnim, tako i izmišljenim
ume da ispriča priču
ume da obrazloži i objasni svoje stavove, planove i dela
može da piše povezano o temama koje su mu bliske i za koje je lično zainteresovan
piše privatna pisma u kojima opisuje doživljaje i utiske

UDžBENIK: Total English – Upper-Intermediate – Pearson Longman, može se nabaviti u našoj knjižari, telefon: 2638-835

GRAMATIKA

odnosne rečenice
odredbe za količinu i some, anu
infinitiv, gerund, predlog – about
modalni glagoli u sadašnjem i prošlom vremenu
glagol Need, Forms: In case, If, Future Continuous and Future Perfect
hipotetičke odnosne rečenice u prošlom vremenu
indirektan govor.

TEME

proslave
veliki svetski događaji
društvene okolnosti
takmičenja
medicinski saveti
pronalazci i otkrića
dostignuća

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU:

čita tražeći važne informacije
sluša posebno zanimljive političke tekstove
uvežbava pisanje formalnih pisama
ponovi upotrebu budućih vremena
prepriča tačno reči drugog slušaoca kursa

Udžbenik: Total English Advanced (Longman) Lekcije 1-5

Ovaj tečaj je namenjen polaznicima koji po završetku tečaja Konverzacijski 2 ne žele da pohađaju pripreme za Kembridž tečajeve. Takođe je namenjen polaznicima koji žele da podignu jezičko znanje na viši nivo pre pohađanja pripremnog tečaja CAE.

GRAMATIKA

• Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect Тense
• pasiv
• glagoli i pridevi sa predlozima
• prefiksi i sufiksi, tvorba imenica, prideva i glagola
• poređenje prideva
• izražavanje budućnosti
• inverzija
• I, II, III kondicional, mixed conditional
• I wish, If only
• naglašavanje (fronting/ cleft sentences)
• participi
• gerund

TEME

• savlađivanje izazova
• učenje jezika
• vesti
• kulturološke razlike i putovanja, opsivanje destinacija
• moderne tehnologije
• svet biznisa , uspeh i novac
• nauka
• umetnost
• međuljudski odnosi
• formalno i neformalno izražavanje
• davanje saveta

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU

• polaznik može da razume duže kompleksnije tekstove kao i da ih prepriča
• može da poprilično dobro prati duže izlaganje čak i kada ono nema jasnu strukturu ili je značenje samo nagovešteno
• može da dovoljno dobro razume tekst ili govor koji sadrži idiomatske izraze
• može da piše o različitim temama i daje detaljne opise i obrazloženja
• može da govor i pisanje prilagodi slušaocu i čitaocu

Udžbenik: Total English Advanced (Longman) Lekcije 6-7

GRAMATIKA

• progresivna vremena
• članovi
• whatever, whoever, whenever
• sufiksi
• frazalni glaloli
• glagoli za indirektan govor
• glagoli sa infinitivom I gerundom
• odnosne rečenice
• prilozi
• predlozi koji idu uz prideve i glagole
• rečenični veznici
• naglašavanje (fronting)
• modali
• I wish / If only
• idiomi

TEME

• problemi u savremenom svetu
• umetnost
• život I svet u budućnosti
• putovanja, opisivanje destinacija
• moć, uspeh I harizma
• priroda, životinjski svet
• osećanja

Namenjen deci nižih razreda osnovne škole koji su savladali latinično pismo
UDžBENIK: Fun for Starters

GRAMATIKA

rresent simple
prilozi za učestalost
present continuous
imperative: jump up and down, turn around, sit down, have got/haven’t got,
modalni glagol can/can’t
za sposobnost, there is/there are Who/where/what
glagol like, osnovni brojevi do 100

TEME

Alfabet, škola, učionica
predmeti, brojevi, meseci u godini, boje, garderoba
kućni ljubimci, domaće i divlje životinje
prevozna sredstva, objekti u gradu
voće i povrće
delovi tela, sportovi
osećanja i raspoloženja

STEČENO ZNANjE NA OVOM TEČAJU:

umeju da se predstave, da opišu sebe, prijatelja, člana porodice
umeju da kažu par rečenica o stvarima koje vole, da opišu vreme
znaju da kažu koju hranu vole, a koju ne, da kažu koja je hrana zdrava za njih a koja nije
znaju da kažu koliko je sati, kako se osećaju

Namenjen deci viših razreda osnovne škole
UDžBENIK: FUN FOR MOVERS

GRAMATIKA

Glagol to be i prisvojni pridevi my/your/our/they
alfabet i osnovni brojevi,
there is/are, predlozi za mesto i vreme
have got i saksonski genitiv, množina imenica
present simple i prilozi za učestalost, present continuous,
red reči u rečenici, can za sposobnost,
like/love/hate praćeni imenicom ili gerundom
prisvojne i pokazne zamenice, brojive i nebrojive imenice
some/any, I’d like, glagol to be u prošlom vremenu
upitne reči When/Where/Who, datumi i redni brojevi
past simple – pravilni i nepravilni glagoli
present continuous za dogovore u budućnosti
must/mustn’t, going to, davanje predloga

TEME

Nacionalnost, zemlja, zanimanje
opisivanje gradova, doma i nameštaja
porodica i opisivanje ljudi, škola i školski predmeti
dani u nedelji i vreme, sportovi i vrste muzike
kućni poslovi i svakodnevne aktivnosti
hobiji i vanškolske aktivnosti, sposobnosti
istraživanje svemira
snalaženje i davanje instrukcija na ulici

STEČENO ZNANjE NA OVOM TEČAJU:

umeju da se: predstave i saznaju slične informacije od svog sagovornika, opišu svoj rodni grad i svoju sobu, opišu i uporede ljude
govore o stvarima koje vole i koje njihovi drugovi vole
govore o svojim aktivnostima u slobodno vreme i kućnim poslovima
govore o svojim i tuđim sposobnostima u sadašnjosti, uporede interesovanja
poruče obrok u restoranu, razumeju informacije o cenama, kupe nešto u prodavnici odeće
govore o tome gde su bili i o tome šta se dogodilo koristeći se najfrekventnijim glagolima
dogovore sastanak sa drugovima i razgovaraju o budućim planovima i namerama
daju predloge, govore o pravilima, razumeju i daju instrukcije na ulici, umeju da pročitaju i razumeju informacije sa reklame
napišu jednostavan opis grada u kome žive, i-mejl ili pismo drugarici, napisu jednostavan recept kao i pozivnicu za zabavu svojim drugovima, napišu jednostavan prikaz svojih i tuđih svakodnevnih aktivnosti, napišu jednostavnu biografiju i zahvalnicu u formi pisma.

Namenjen deci viših razreda osnovne škole koji polože klasifikacioni ispit za Junior 3.
UDžBENIK: FUN FOR FLYERS

GRAMATIKA

Glagol to be, present simple tense, have got
present continuous tense, past simple tense
pravilni i nepravilni glagoli
past continuous tense
predviđanja sa will/won’t, should/shouldn’t, can/could u molbama
poređenje prideva, can/could za sposobnost
prvi kondicional, gerund
present continuous, going to, will za budućnost

TEME

aktivnosti u slobodno vreme, navike, kućni poslovi
odeveni predmeti, omiljena mesta, filmovi, život u budućnosti
delovi tela, zdravstveni problem, sportovi i sportska oprema
kućni ljubimci i životinje, snovi
muzika i muzički instrumenti
hrana, datumi, poslovi

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

govori o onome što voli i ne voli
opisuje svoje svakodnevne aktivnosti, stvari koje se događaju
govori o nečemu što se dogodilo u životu i prošlosti, pravi pretpostavke o budućnosti
kaže kako se oseća i daje savete, pita drugog za uslugu,
opisuje i upoređuje životinje
govori o svojim sposobnostima u prošlosti, ume da traže dozvolu i govore o količinama