UPIS NA APRILSKE KURSEVE NEMAČKOG TRAJE DO 17.04.!
PRIDRUŽITE NAM SE!
Izaberite mogućnost poluindividualne ili individualne nastave.

 


KOLARAC JE IME SA TRADICIJOM!
Naučite strani jezik kako treba u školi sa 90 godina iskustva.

*Popusti za studente, srednjoškolce, nezaposlena i penzionisana lica i porodični popust.
Za više informacija pozovite nas na 011/ 2630-480, 011/ 2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344


КURSEVI NEMAČKOG JEZIKA! LERNEN WIR DEUTSCH!
PRIPREMA ZA MEĐUNARODNE GÖETHE DIPLOME

NIVOI OD А1 DO C2

Termini:
А1: ponedeljak/sreda 19:30-21:00 i/ili 9:30-11:00 učionica, DVOTERMINSKA GRUPA. NASTAVA OD 20.03.

A1:ponedeljak/sreda 18:00-19:30 onlajn. NASTAVA OD 17.04.!
А2.1: utorak/četvrtak 11:15-12:45 ili 17:45-19:15 učionica
А2.2: utorak/četvrtak 09:30-11:00 ili 19:30-21:00 učionica

B1.1: ponedeljak/sreda 09:30-11:00 ili utorak/četvrtak 17:45-19:15 učionica

B1.2: ponedeljak/sreda 11:15-12:45 ili utorak/četvrtak 19:30-21:00 učionica
B2.1: utorak/četvrtak 17:45-19:15 učionica
B2.2: utorak/četvrtak 17:45-19:15 učionica

*Popusti za studente, srednjoškolce, nezaposlena i penzionisana lica i porodični popust.Za više informacija pozovite nas na 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356 ili nam pišite na skola@kolarac.rs


SEMINARI ZA PROFESORE STRANIH JEZIKA:
Dinamika časa stranog jezika: elementi, strategije i aktivnosti za koncipiranje, realizovanje i evaluiranje časa – detaljnije

UDžBENIK: Themen aktuell 1 (Kursbuch +Arbeitsbuch) od 1. do 6. lekcije, Hueber Verlag, može se nabaviti u našoj knjižari, tel. 2638-835.

GRAMATIKA

prezent, član, negacija
prisvojne, pokazne i neodređene zamenice
modalni glagoli, odredbe za mesto
brojevi do milion
glagoli sa naglašenim prefiksima
red reči u rečenici
množina imenica
imperativ, nominativ
akuzativ, glagoli sa akuzativom
perfekt

TEME

kontakti u različitim situacijama
brojevi
kuća i pokućstvo
hrana i piće, u restoranu
slobodno vreme
stan i stanovanje
na buvljoj pijaci, razni predmeti
vreme
poseta lekaru, zdravstveni problemi
nezgode na odmoru i radnom mestu

UDžBENICI: Schritte 3, Hueber Verlag (udžbenik i radna sveska od 1. do 7. lekcije) i Schritte 4, Hueber Verlag (udžbenik i radna sveska od 8. do 14. lekcije), mogu se nabaviti u našoj knjižari, tel. 2638-835.

GRAMATIKA:

Perfekt, prisvojne zamenice
modalni glagoli, preterit modalnih glagola
lične zamenice u 4. padežu, pokazne zamenice u 4. padežu
predlozi sa 3. i 4. padežom (na pitanje wo ili wohin)
genitiv, dativ, komparativ i superlativ u predikativnoj upotrebi
deklinacija prideva
konjunktiv II, komparacija, pasiv
infinitivske konstrukcije i infinitiv sa zu
zavisne rečenice sa damit i s veznikom dass
preterit, konstrukcije sa es
glagol lassen, zu + infinitiv
infinitiv sa um … zu
predlozi außer i wegen, izrazi sa predlozima

TEME:

slobodno vreme, TV-program, pesme
prevozna sredstva, orijentacija u prostoru
Berlin – nekad i sad, zemlje nemačkog govornog područja
razvoj tehnike, automobili
stres i život u gradu
bitno i nebitno u životu
moda, poznate ličnosti i znamenitosti
Nemačka, politički sistem u Nemačkoj
škola, školski sistem, obrazovanje i zanimanje
tolerancija i predrasude, brak i bračni problemi
roditelji i deca, vaspitavanje, odnos starih i mladih
zaštita čovekove sredine
opis domovine, putovanja
stanovništvo – migracija i rad u inostranstvu

UDžBENICI: Schritte 5, Hueber Verlag (udžbenik i radna sveska od 1. do 7. lekcije) i Schritte 6, Hueber Verlag (udžbenik i radna sveska od 8. do 14. lekcije), mogu se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

GRAMATIKA

relativne rečenice
relativne zamenice
uzročne rečenice
indirektna pitanja
predlozi za mesto
predlozi za kretanje i mirovanje
konjunktiv II
glagoli sa prefiksom – ein, ab, aus, be i ver
imperativ
glagoli sa predlozima
infinitiv sa zu

TEME

film (nemački filmovi, glumci i režiseri, odlazak u bioskop)
putovanja (godišnji odmor, pripreme za put, saveti i preporuke za pakovanje, doživljaji sa puta, pisma turističkim agencijama)
muzika – muzički instrumenti, slavni nemački kompozitori, pisma čitalaca, mailovi, zabavna muzika
sport – sportske aktivnosti, ekstremni sportovi, ekspedicije, sportske nezgode i opasnosti
moda – slavni kreatori i stilovi, modne revije, doping, odeća za muškarce i žene, izgled i odevanje

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA TEČAJA:

razume tekstove na opšte teme
piše privatna pisma
izražava svoje želje, nade i iskustva
može da kaže nešto o svojoj porodici, zanimanju, i hobijima
može da prisustvuje diskusijama na različite teme primerene ovom nivou

Udžbenik: Sicher B2.1 i Sicher B2.2, Hueber Verlag (od 1. do 6. i od 7. do 12. lekcije),može se nabaviti u našoj knjižari, tel. 2638-835.

GRAMATIKA

mesto prideva u rečenici
pridevska promena, pridevi sa predlozima
glagoli sa predlozima
opisivanje prošlosti
Konjunktiv II
red reči u rečenici, veznici
indirektan govor, pasiv
particip I i II

TEME

ljudi
jezik
mesta
kupovina
budućnost
posao
ljubav
mediji
zdrav život
mobilnost

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA TEČAJA:

razume suštinu kompleksnih tekstova sa konkretnim i apstraktnim temama; u svojoj struci i stručne diskusije
sporazumeva se spontano i tečno i bez većih poteškoća vodi normalan razgovor sa govornikom čiji je maternji jezik nemački
jasno i detaljno se izražava na teme iz najrazličitijih oblasti, da obrazloži svoj stav u vezi sa aktuelnim pitanjima i argumentovano govori o prednostima i manama

UDžBENICI: Sicher C1.1 (Kursbuch + Arbeitsbuch) (od 1. do 6. lekcije) Hueber Verlag, Sicher C1.2 (Kursbuch + Arbeitsbuch) (od 7. do 12. lekcije), mogu se nabaviti u našoj knjižari, tel: 2638-835.

GRAMATIKA

Indirektan govor
konjunktiv 1 i 2
deklinacija prideva
upotreba reči es
genitiv, predlozi
posebni oblici pasiva
fraze sa imenicama i glagolima

TEME

Vesti i kratke informacije iz celog sveta
Finansije – nedostatak novca, troškovi života, poslovi vezani za bankarske usluge
Aktivnosti u slobodno vreme – gledanje televizije i čitanje (Bertold Brecht)
Pravila ponašanja – lepi i loši maniri, strane zemlje i običaji
Psihologija – Psihoanaliza, Sigmund Frojd

Udžbenik: Das Oberstufenbuch von Anne Buscha und Gisela Linthout Schubert-Verlag, Leipzig

GRAMATIKA

relativne rečenice
relativne zamenice
uzročne rečenice
indirektna pitanja
predlozi za mesto
predlozi za kretanje i mirovanje
konjunktiv II
glagoli sa prefiksom – ein, ab, aus, be i ver
imperativ
glagoli sa predlozima
infinitiv sa zu

TEME

Kapitel 1: Vergangenes und Gegenwärtiges
Kapitel 2: Nähe und Ferne
Kapitel 3: Vermutungen und Empfehlungen
Kapitel 4: Gründe und Folgen
Kapitel 5: Beschreibungen und Vergleiche
Kapitel 6: Gehörtes und Gesagtes
Kapitel 7: Aktives und Passives
Kapitel 8: Formelles und Informelles

Upoznavanje sa institucijama EU

Upoznavanje sa terminologijom koja se koristi u tekstovima o EU i njenim dokumentima

Osposobljavanje za diskutovanje o raznim temama u vezi sa EU (na primer u čemu se sastoje pripreme za dobijanje statusa punopravnog člana EU, kako se ulazak u EU odražava na privredu, školstvo, zdravstvo, mobilnost radne snage i sl.)

Razvijanje sve četiri sposobnosti jezičke komunikacije: razumevanje govora, razumevanje pisanog teksta, pisanje i govor.

Proširivanje i produbljivanje gramatičkih i leksičkih kompetencija neophodnih za uspešne usmene i pisane komunikacije (na primer, izlaganje mišljenja, razvijanje argumentacije, davanje primera, poređenje, izražavanje neslaganja sa sagovornikom i sl.).