LCCI sertifikate priznaje veliki broj obrazovnih ustanova i trgovinskih organizacija širom sveta. Kandidati koriste LCCI sertifikate radi lakšeg prijema u institucije višeg obrazovanja, profesionalna udruženja, kao i radi lakšeg zapošljavanja u privatnim i državnim kompanijama.

Većina univerziteta u Engleskoj, kao i veliki broj univerziteta širom sveta, prihvata ove sertifikate kao zadovoljavajući opšti uslov za upis. Pored toga, većina univerziteta u Engleskoj i u svetu prihvata LCCI sertifikate engleskog jezika kao zadovoljavajući uslov za upis kandidata kojima engleski nije maternji jezik. Usklađenost ovih sertifikata sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike omogućava njihovo poređenje sa različitim nacionalnim standardima u obrazovnim institucijama širom Evrope.

Pored toga što im otvaraju put za dalje školovanje, LCCI sertifikati kandidatima olakšavaju ulazak u profesionalna udruženja širom sveta a prihvata ih i veliki broj poslodavaca i industrijskih asocijacija, pa oni na taj način čine suštinski deo korporativne obuke, kao i programa za proveru znanja zaposlenih i programa za regrutovanje novih radnika. Velika važnost se daje ovim sertifikatima upravo zbog toga što su relevantni za savremeno poslovno okruženje, ali i praktično primenljivi.

LCCI međunarodno priznati sertifikati dizajnirani su da kod kandidata razviju veštine neophodne za uspeh u današnjem sve zahtevnijem komercijalnom okruženju. Budući da omogućavaju upoređenje sposobnosti kandidata sa potrebama poslodavaca i pružaju pouzdane dokaze o veštinama kandidata, njih priznaju poslodavci, obrazovne instutucije i profesionalna udruženja širom sveta.

LCCI međunarodno priznati sertifikati su dostupni na različitim nivoima, na taj način omogućavajući kandidatima da dobiju sertifikat za postojeći nivo veština.
Za više informacija pogledajte na sajtu http://www.lccibalkans.net/srb/pocetna.html