16.1. – 3.2. / Svjetlana Salić Mitrović / objekti

6.2. – 24.2. / Maja Gajić / kombinovana tehnika

27.2. – 17.3. / Sanja Crnjanski / akril na platnu

20.3. – 11.4. / Anna Baša / skulpture

13.4. – 5.5. / diSTRUKTURA / akvarel i ulje na platnu

8.5. – 26.5. / Mice Poptsis / skulpture

29.5. – 16.6. / Miljan Stevanović / crteži i grafike

19.6. – 7.7. / Stefan Dimitrijević / skulpture

10.7. – 28.7. / Sadko Hadžihasanović / suva igla+animirani film

31.7. – 1.9. / Godišnja izložba Galerije

4.9. – 22.9. / Nevena Vuksanović / skulpture

25.9. – 13.10. / Šejma Fere / kombinovana tehnika

16.10. – 3.11. / Savet galerije / nagrađen student

6.11. / 24.11. / Mina Rakidžić / crteži i grafike

27.11. – 15.12. / Siniša Ilić / radovi na tekstilu

18.12. – / Novogodišnja prodajna izložba

 

RASPORED IZLAGAČA U GALERIJI ZA 2019. GODINU

15.1. – 2.2. / Jovana Čajović / kombinovana tehnika

5.2. – 23.2. / Milica Lojović / kombinovana tehnika

26.2. – 16.3. / Milica Rakić / akril na platnu

19.3. – 6.4. / Saša Stojanović / ulje na platnu

9.4. – 4.5. / Vesna Mičović / fotografija

7.5. – 25.5. / Ranka Radovanović / ulje na platnu

28.5. – 15.6. / Biljana Popović / skulpture

18.6. – 6.7. / Antanasije Punoševac / akvarel

9.7. – 31.8. / Godišnja izložba Galerije

3.9. – 21.9. / Marko Kresoja / skulpture

24.9. – 12.10. / Ljiljana Bursać / multimedija

15.10. – 2.11. / Savet galerije / umetnik po pozivu

5.11. – 23.11. / Savet galerije / umetnik po pozivu

26.11. – / Novogodišnja prodajna izložba