14.1-1.2. Milenko Stevanović / kombinovana tehnika

4.2-22.2. Julijana Protić / skulpture

25.2-14.3. Jelena Aranđelović / kombinovana tehnika

26.5-6.6. Dragana Kuprešanin / kombinovana tehnika

9.6-20.6. Veljko Vučković / ulje na platnu

2.7-15.7. Jelena Ilić / olovka na papiru

21.7-29.8. Godišnja izložba Galerije

1.9-12.9. Jovana Tucović / kombinovana tehnika

15.9-26.9. Zorana Milićević / kombinovana tehnika

29.9-10.10. Tijana Knežević / kombinovana tehnika

13.10-24.10. Aleksandra Jovanić / multimedija

27.10-7.11. Savet galerije / Ivana Smiljanić

10.11-21.11. Savet galerije / Anja Tončić, Aleksandra Majstorović, Marija Šešlija

24.11- Novogodišnja prodajna izložba

 

 

RASPORED IZLAGAČA U GALERIJI ZA 2021. GODINU

12-30.1. Mirjana Boba Stojadinović / multimedija

2-20.2. Gordana Stanišić Vujošević / kolaž, multimedija

23.2-13.3. Rade Mutapović / skulptura

16.3-3.4. Marija Anđelković / digitalna grafika

6-24.4. Slobodan Trajković / instalacija

27.4-15.5. Milica Simonović / tuš, akvarel, kolaž

18.5-5.6. Goran Delić / instalacija

8-26.6. Bojana Fuzinato / kombinovana tehnika, multimedija

29.6-17.7. Daniela Fulgosi / crtež, kolaž

20.7-7.8. Godišnja izložba

10-28.8. Milica Babović / akvarel, tuš

31.8-11.9 komercijalni termin

14.9-2.10. Maja Obradović, Milan Mihailović / kombinovana tehnika

5-16.10. komercijalni termin

19-30.10. Savet galerije / Umetnik po pozivu

2-13.11. komercijalni termin

16.11-4.12. Žarko Aleksić / kolaž

Novogodišnja prodajna izložba