14.1-1.2. Milenko Stevanović / kombinovana tehnika

 4.2-22.2. Julijana Protić / skulpture

25.2-14.3. Jelena Aranđelović / kombinovana tehnika

17.3-4.4. Dragana Kuprešanin / kombinovana tehnika

7.4-25.4. Jovana Tucović / kombinovana tehnika

28.4-16.5. Jelena Ilić / olovka na papiru

19.5-6.6. Veljko Vučković / ulje na platnu

9.6-27.6. Zorana Milićević / kombinovana tehnika

30.6-29.8. Godišnja izložba Galerije

1.9-19.9. Tijana Knežević / kombinovana tehnika

22.9-10.10. Aleksandra Jovanić / multimedija

13.10-31.10. Savet galerije / Ivana Smiljanić

3.11-21.11. Savet galerije / Anja Tončić, Aleksandra Majstorović, Marija Šešlija

24.11- Novogodišnja prodajna izložba

 

RASPORED IZLAGAČA U GALERIJI ZA 2019. GODINU

15.1-2.2. Jovana Čajović / kombinovana tehnika

5.2-23.2. Milica Lojović / kombinovana tehnika

26.2-16.3. Milica Rakić / akril na platnu

19.3-6.4. Saša Stojanović / ulje na platnu

9.4-4.5. Vesna Mičović / fotografija

7.5-25.5. Ranka Radovanović / ulje na platnu

28.5-15.6. Biljana Popović / skulpture

18.6-6.7. Antanasije Punoševac / akvarel

9.7-31.8. Godišnja izložba Galerije

3.9-21.9. Marko Kresoja / skulpture

24.9-12.10. Ljiljana Bursać / multimedija

15.10-2.11. Savet galerije / Slobodanka Stupar

5.11-23.11. Savet galerije / Sanja Momčilović, Jelena Pantelić i Livia Salai

26.11-15.12. Savet galerije / Lukaš Butovski

Novogodišnja prodajna izložba