16.1. – 3.2. / Svjetlana Salić Mitrović / objekti
6.2. – 24.2. / Maja Gajić / kombinovana tehnika
27.2. – 17.3. / Sanja Crnjanski / akril na platnu
20.3. – 11.4. / Anna Baša / skulpture
13.4. – 5.5. / diSTRUKTURA / akvarel i ulje na platnu
8.5. – 26.5. / Mice Poptsis / skulpture
29.5. – 16.6. / Miljan Stevanović / crteži i grafike
19.6. – 7.7. / Stefan Dimitrijević / skulpture
10.7. – 1.9. / Godišnja izložba galerije
4.9. – 22.9. / Nevena Vuksanović / skulpture
25.9. – 13.10. / Šejma Fere / kombinovana tehnika
16.10. – 3.11. / Savet galerije / nagrađen student
27.11. – / Novogodišnja prodajna izložba

RASPORED IZLAGAČA U GALERIJI ZA 2017. GODINU

17.1 – 4. 2. / Petar Sibinović /skulpture
7.2 – 25.2. / Gordana Baškot / slike
28.2 – 18.3. / Lazar Andrijašević / skulpture
21.3 – 8.4. / Sonja Gajić / skulpture
11.4 – 26.4. / Svetlana Volic / fotografije
28.4 – 13.5. / Trijenale grafike, pet mladih poljskih umetnika / grafike
16.5 – 3.6. / Snežana Rančić / slike
6.6 – 24.6. / Milan Kulić / skulpture
27.6 – 8. 7. / Marta Božik / crteži i grafike
22.7 – 26.8. / Letnja izložba
29.8 – 16.9. / Ivana Živić / slike
19.9 – 7.10. / Olivera Parlić / skulpture
10.10 – 28.10. / Fakultet likovnih umetnosti, izložba povodom 80 godina
31.10 – 18.11. / Nina Simonović / slike
21.11 – 9.12. / Nina Todorović / digitalne slike
12.12 – / Novogodišnja izložba