KOLARAC LABORATORIJA ZA DIGITALNU UMETNOST I NOVE MEDIJE ArtLab je novootvoreni prostor na Kolarcu koji promoviše digitalnu umetnost i nove medije kao slabo zastuljene umetničke prakse na lokalnoj umetničkoj sceni.

Kroz izložbe, digitalne susrete i dijaloge, radionice, predavanja i vođenja promoviše najprogresivnije radove i prakse mladih generacija. Interdisciplinarni pristup prezentaciji umetničkih radova ima za cilj da predsatvlja najreprezentativnije umetnike u ovoj oblasti, pre svega mlade, kako u zemlji tako i iz regiona, ali i da edukuje i stvara novu publiku, i otvara prostor za nove vidove komunikacije.

Kao nova programska platforma za razvoj Kolarčeve zadužbine, osnovni cilj je promocija i podsticaj razvoja umetničkih praksi u domenu digitalnih umetnosti i novih medija, interdisciplinarnih pristupa umetnosti, kao i eksperimentalnih vidova saradnje nauke i umetnosti.