KOLARAC JE IME SA TRADICIJOM!
Naučite strani jezik kako treba u školi sa 90 godina iskustva.
Profesori Centra za nastavu stranih jezika na Kolarcu su sada sa vama uživo i putem Skajpa.
UPIS NA KURSEVE SRPSKOG JEZIKA KAO STRANOG TRAJE DO 20.05. NASTAVA POČINJE 21.05.

 


Izaberite mogućnost grupne ili individualne nastave.
ТERMINI:
А1 – ponedeljak/sreda 17:45-19:15 – onlajn. Upis do 21.05. Nastava počinje 22.05.!
А1 – utorak i četvrtak 17:45-19:15 – učionica. Upis do 20.05. Nastava počinje 21.05.!
А2.1 – utorak/četvrtak 17:00-18:30 – učionica. Nastava počinje 19.03.
А2.2 – utorak/četvrtak 17:45-19:15 – učionica. Nastava počela 5.03.
B1.1 – utorak/četvrtak 19:30-21:00 – učionica. Nastava počela 5.03.
B1 – utorak/četvrtak 18:45-20:15 – učionica. Nastava počinje 19.03.

 

Za više informacija pozovite nas na 011/2630480, 011/2639502, 064/8911-356, 064/8911-344 ili nam pišite na skola@kolarac.rs.

Kursevi Srpskog jezika kao stranog obuhvataju sve CEF nivoe od A1 do C2

REDOVNI KURSEVI traju 4 meseca, sa 3 sata (2 x 90 min) nastave nedeljno, i fondom od 70 časova.

INSTANT KURSEVI traju 2 meseca, imaju 2 x 90 min nastave nedeljno, i ukupan fond od 40 časova.

Za individualnu nastavu, vreme i trajanje tečaja se dogovara lično sa polaznicima, u skladu sa njihovim potrebama.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 1 – Azbukum (1-4), može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• prezent glagola jesam – kraći, naglašeni i odrični oblik
• rod i broj imenica
• nominativ
• lične zamenice
• upitna rečenica sa da li
• pokazna zamenica ovo, prisvojne zamenice
• red reči
• prezent glagola
• uzročna rečenica sa zato što
• upitna rečenica sa zašto, šta, li itd.
• prilozi, veznici i, a, ali, ili
• upitne rečenice
• prilozi za vreme i mesto
• opisni pridevi
• dupla negacija

TEME

• pozdravi i predstavljanje
• nacionalnosti, jezici i zemlje
• znanje stranih jezika
• zanimanja
• rodbinski odnosi
• antonimi

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• pozdravi i predstavi se
• iskaže osnovne podatke o sebi i svojoj porodici, o mestu gde živi
• postavlja pitanja i odgovara na njih
• govori o životu
• popuni formular (npr. u hotelu)
• kaže šta voli, šta ne voli
• napiše kratku poruku ili kratak tekst o sebi

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK:UČIMO SRPSKI 1 – Azbukum (5-8),može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• rod i broj imenica
• upitna rečenica sa zašto, šta, li itd.
• prilozi
• upitne rečenice
• modalni glagoli voleti, morati, trebati, smeti, želeti
• prisvojni pridevi
• opisni pridevi
• dupla negacija
• tvorba reči (-ski, -čki, -ški)
• perfekat glagola biti
• akuzativ
• glagol sviđati se
• perfekat, red reči u perfektu
• vremenska rečenica sa kada
• lične zamenice (akuzativ, genitiv)
• lokativ (sa predlozima, kvalifikativni)
• modalni glagol moći
• refleksivni pasiv
• genitiv (sa predlozima zbog, od, bez, kod, pre, posle i posle kvantifikatora, za mesto)
• brojevi
• redni brojevi
• prisvojne zamenice svoj, svoja, svoje

TEME

• antonimi
• grad i njegove institucije
• izražavanje mišljenja
• prostorna orjentacija
• profesije i posao
• karakter, običaji, proslave, praznici
• porodični život
• putovanja
• specifičnosti različitih država
• stil života
• odlazak u restoran
• izrazi

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• iskaže osnovne podatke o sebi i svojoj porodici, o mestu gde živi
• postavlja pitanja i odgovara na njih
• govori i razgovara o životu, profesiji, porodici, gradovima, zabavi, običajima, putovanjima, kupovini
• kaže šta voli, šta ne voli i objasni zbog čega je tako
• razume jednostavne informacije u vezi sa snalaženjem u prostoru
• napiše kratku poruku, mejl ili kratak tekst o sebi

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 1 – Azbukum (9-12), može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• perfekat, red reči u perfektu
• lične zamenice (akuzativ, dativ, lokativ, genitiv, instrumental)
• refleksni pasiv
• genitiv (sa predlozima zbog, od, bez, kod, pre, posle i posle kvantifikatora, za mesto)
• brojevi
• imenice ženskog roda (ljubav, bol, noć…)
• komparacija prideva i priloga
• imperativ
• dativ
• odrične i neodređene zamenice niko, ništa, neko, nešto
• glagolski vid
• instrumental (uz predlog sa)
• futur, red reči u futuru
• upitna rečenica sa koji, koja, koje i kakav, kakva, kakvo
• relativna rečenica sa koji, koja, koje
• potencijal
• uslovna rečenica sa kad

TEME

• putovanja, razglednice
• stil života
• hrana i piće
• rezervisanje mesta u restoranu i naručivanje
• slava kod Srba, čestitanja za praznike
• problemi i saveti za njihovo rešavanje
• izražavanje mišljenja
• vremenska prognoza
• godišnja doba
• kod lekara, delovi tela
• opisivanje ljudi
• boje, odeća i obuća
• nameštaj i prostorije u stanu
• rezervacija sobe u hotelu
• oglasi za stan

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• pruža i daje obaveštenja o sebi i drugima
• izloži neki problem
• razgovara u svakodnevnim situacijama (npr. u restoranu, kod doktora)
• izrazi svoje mišljenje i obrazloži ga
• daje i prima savete
• stavi primedbu, zamerku
• priča o događajima iz prošlosti
• opiše ljude i mesta
• razume i napiše kraći tekst

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 2 – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• komparacija prideva i priloga
• osnovni brojevi
• lokativ za mesto
• dupla negacija
• kvantifikativni genitiv
• modalni glagoli
• redni brojevi i zbirni brojevi
• prisvojne zamenice
• prisvojni pridevi
• posesivni genitiv
• uslovne rečenice
• deminutiv
• infinitiv
• pokazne zamenice
• prilozi za mesto
• vokativ

TEME

• muško-ženski odnosi
• nacionalnosti i jezici
• zanimanja
• sati i vreme
• porodični odnosi
• porodično stablo
• enterijer, kuća, pokućstvo
• boje
• harmoničan život, kuća snova
• osećanja
• slavlja

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• iznosi svoje mišljenje i obrazloži ga
• objašnjava i traži objašnjenje, dogovara se
• obaveštava se o onome što je iz njegove sfere interesovanja i daje obaveštenja usmeno ili telefonom
• razume poruke i odgovari na njih
• daje pozitivan ili negativan sud o kulturnim događajima
• ispriča svoje doživljaje, neki istorijski događaj
• spontano uzme učešće u gotovo svim razgovorima koji se tiču svakodnevnog života ili sfere njegovog interesovanja
• ispriča svoje snove, planove, namere
• ispriča sadržaj neke knjige ili filma i daje kritički osvrt
• napiše tekst o temama koje su mu bliske i opisuje svoje utiske u ličnim pismima

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 2 – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• kvantifikativni genitiv
• genitiv „autorstva”
• genitiv materije
• prostor: akuzativ, genitiv i instrumental mesta
• glagolske imenice
• idomi
• futur 1
• vreme: instrumental, akuzativ, genitiv i lokativ
• buduće vreme
• imperativ
• vremenske rečenice
• relativne zamenice koji i čiji
• dativ (subjekta, namene, pravca, posesivni)
• potencijal
• glagolski vid
• futur 2
• uslovne rečenice
• odnosne rečenice

TEME

• eksterijer: grad, selo
• javna obaveštenja
• idiomi
• poslovice
• izražavanje stava
• davanje saveta
• posao, karijera
• stres, odmor
• planovi za budućnost
• računari i zdravlje
• hrana
• zabava i hobi
• odmor i turizam, putovanja
• igre na sreću

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• razume tekstove, usmeno izlaže i piše na jasan način o velikoj lepezi tema iz svoje sfere interesovanja, ali i o temama aktuelnim u društvu
• aktivno učestvuje u razgovorima sa ljudima kojima je srpski maternji jezik, koristi bogat vokabular, idiome
• piše formalne i neformalne tekstove u kojima obrazlaže svoje stavove

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: SUPER SRPSKI – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• gerund
• refleksivni pasiv
• deverbativne imenice
• padeži
• izvedeni glagoli
• odnosna rečenica
• tvorba reči
• glagolska vremena
• predlozi
• lične zamenice
• glagolski vid

TEME

• (ne)verbalna komunikacija
• učenje jezika
• život u inostranstvu
• gde se osećamo kao kod kuće
• simbol, znak, gest, lozinka
• heraldika
• numerologija
• ceremonija venčanja
• idiomi, sinonimi, žargon
• aktuelne teme

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

NA OVOM TEČAJU. Polaznik može da:
• razume širok dijapazon dugačkih i zahtevnih tekstova i da prepozna značenje koje je dato implicitno
• može da bez mnogo napora prati filmove i televizijske emisije
• može da se spontano i tečno izrazi
• može da efikasno koristi jezik i da ga prilagođava različitim društvenim, akademskim ili profesionalnim ciljevima
• može da napiše jasan, detaljan i dobro struktuiran tekst na složene teme i da u njemu pokaže da vlada upotrebom jezičkih sredstava neophodnih za dobru organizaciju i povezivanje teksta
• može da piše o složenim temama u formi pisama, eseja ili izveštaja

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: SUPER SRPSKI – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• participski pasiv
• refleksivni pasiv
• glagolski prilog prošli
• (ne)refleksivni glagoli
• red reči u rečenici
• futur 2
• uslovne (kondicionalne) rečenice
• padeži
• tvorba reči
• predlozi
• imperativ
• namerne (finalne) rečenice

TEME

• kako trošimo vreme
• virtuelni svet
• novac, ekonomija, konkurencija
• dobitak na lutriji
• bez čega se ne može živeti
• zanimanja
• intervju za posao
• ljudske osobine
• aktuelne teme

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• razume dugačke i zahtevne tekstove iz različitih oblasti i da prepozna značenje koje je dato implicitno
• može da bez mnogo napora prati filmove i televizijske emisije
• može da se spontano i tečno izrazi
• može da efikasno koristi jezik i da ga prilagođava različitim društvenim, akademskim ili profesionalnim ciljevima
• može da napiše jasan, detaljan i dobro struktuiran tekst na složene teme i da u njemu pokaže da vlada upotrebom jezičkih sredstava neophodnih za dobru organizaciju i povezivanje teksta
• može da piše o složenim temama u formi pisama, eseja ili izveštaja

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: SUPER SRPSKI – Azbukum + autentičan materijal, udžbenik se može nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• vremenske (temporalne) rečenice
• rečenična kondenzacija
• aorist
• particip pasiva
• naracija
• izvedeni glagoli
• antonimi
• žargon

TEME

• stilovi života
• prevozna sredstva
• nezgode
• junaci nekad i sad
• legende, mitovi, bajke
• prava i obaveze
• aktuelne teme
• književnost

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• sa lakoćom razume praktično sve što čuje i pročita
• objedinjuje informacije iz različitih izvora, kako govornih tako i pisanih, stavove rekonstruiše i jasno ih prikazuje
• spontano se izražava vrlo tečno i precizno i prepoznaje razliku u finim nijansama značenja čak i u složenim situacijama
• odgovarajućim stilom piše kompleksnije tekstove
• piše složena pisma, članke itd, iznosi stav koristeći logičnu strukturu
• piše kritičke prikaze stručnih i književnih dela

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 140 časova.