KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA NIVOA A1 – C1
NASTAVA POČINJE 9.03.!

Izaberite mogućnost grupne ili individualne nastave.

 

TERMINI:

Početni А1- sreda / petak 19:15-20:45 učionica

i / ili utorak/četvrtak 9:30-11:00 onlajn

Srednji 1 А2-sreda /petak 17:30-19:00 učionica i /ili

utorak/petak 11.00-12.30 onlajn

Za više informacija pozovite nas na 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344 ili nam pišite na skola@kolarac.rs

 

ITALIJANSKI KROZ MUZIKU
nivoi A2 -B1
PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA U SREDNJIM MUZIČKIM ŠKOLAMA
nivoi A1 – B1


PRIPREMA ZA POLAGANJE CILS ISPITA
nivoi B2-C1

CILS je sertifikat koji svedoči o stepenu poznavanja italijanskog jezika, kao stranog jezika. Sertifikat je namenjen svima koji žele da studiraju, rade ili žive u Italiji. Ne zahteva bilo kakav dokaz o prethodnom obrazovanju i ne postoji granica kada su godine polaznika u pitanju. Ukoliko postoji potreba, mogu se “preskakati” nivoi kurseva, dakle nije ih potrebno redom polagati.
Svaki nivo CILS-a označava sposobnost za komunikaciju na tom jeziku u različitim kontekstima. Postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) koji prate stepenovanje znanja po uzoru na CEFR (Common European Framework of Referenc). Svaki od njih predstavalja napredniji nivo lingvističke i komunikacijske sposobnosti, a pri tom je svaki nivo nezavisan, kompletiran kao pojedinačan i adaptiran prema različitim socijalnim, profesionalnim i intelektualnim potrebama polaznika. CILS ispit meri 5 veština poznavanja jezika: slušanje, čitanje, pisanje, govor i upotrebu jezika. Kako bi dobili CILS sertifikat neophodno je da imate položeno svih 5 delova ispita. Svaki položeni deo važi godinu dana.

UBRZANI TEČAJEVI su dvomesečni i organizuju se na dva nivoa: početni i srednji 1. Fond časova je 70 i nastava se odvija četiri puta nedeljno. Nastavni program je isti kao kod redovnih tečajeva i namenjeni su polaznicima koji žele da završe tečaj za dvostruko kraće vreme i u jednom semestru savladaju dva nivoa.

INSTANT TEČAJEVI imaju fond od 40 časova, a nastava se organizuje dva puta nedeljno. Namenjeni su polaznicima koji imaju potrebu ili žele da u kratkom roku savladaju osnove italijanskog jezika.

UDžBENIK: Nuovo Progetto Italiano 1a, Edilingua – Roma (od 1. do 4. lekcije)

GRAMATIKA

određeni i neodređeni član
imenice i pridevi
lične, upitne i neodređene zamenice
prezent indikativa pravilnih i nepravilnih glagola
modalni glagoli
brojevi do 1000000
predlozi, spajanje predloga sa članom
prisvojni pridevi i zamenice
prilozi
redni brojevi
perfekat

TEME

svakodnevni život
posao i zanimanja
razgovor za posao
slobodno vreme
prostor za život
odlazak u bar i restoran
život u gradu
putovanja
raspust i godišnji odmor

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
razume i odgovara na jednostavna pitanja koja se odnose na njega i na njegov tipičan dan
vodi razgovor o tome šta neko studira, čime se bavi, gde radi
poruči jelo i piće u kafeu ili restoranu
vodi jednostavne razgovore o aktivnostima u slobodnom vremenu i hobiju
traži, razume i daje jednostavne informacije u vezi sa snalaženjem u prostoru
koristi brojeve, pita, razume i kazuje cenu i vreme
razume pojedine reči i natpise na obaveštajnim tablama
razume važne informacije koje sadrži kratak oglas
razume jednostavan tekst
razume jednostavne putokaze
uputi pozdrav, uzvrati pozdrav i upotrebi izraze uobičajene pri odlaženju
postavi jednostavna lična pitanja i da odgovori na jednostavna pitanja
kaže nešto o sebi i opiše mesto gde živi
govori o svojim aktivnostima i događajima u prošlosti
napiše jednostavnu razglednicu
napiše kratak tekst o sebi
osmisli i predloži kratak turistički obilazak svoga grada
napiše jednostavne rečenice o aktivnostima i događajima u prošlosti

UDžBENICI: Nuovo Progetto Italiano 1a , Edilingua – Roma, (5. lekcija); Nuovo Progetto Italiano 1b, Edilingua – Roma (od 6. do 9. lekcije)

GRAMATIKA

povratni glagoli
futur (prost i složen)
pokazni pridevi i zamenice
akuzativne i dativne zamenice (naglašene i nenaglašene)
slaganje participa prošlog sa nenaglašenom objekatskom zamenicom
partitivni član
imperfekat indikativa
upotreba perfekta i imperfekta
prisvojni pridevi i zamenice

TEME

putovanja
vremenska prognoza
italijanski film
hrana i navike u ishrani
odlazak u kupovinu
praznici, slavlja i okupljanja
porodica

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
priča o mestima koja je posetio
postavi jednostavna pitanja o jednom danu provedenom u inostranstvu
priča o porodici
koristi reči koje se odnose na delove odeće
opiše boju, tkaninu i dezen
opiše svoju poslednju kupovinu
izrazi šta mu se sviđa i šta mu se ne sviđa
kritikuje i obrazloži svoje stavove
opisuje šta se po tradiciji jede za praznike u njegovoj zemlji
daje savete, predloži, prihvati ili odbije predlog
zakaže sastanak
napiše kraći mejl prijatelju o svojim svakodnevnim aktivnostima i opišu svoj grad i svoju porodicu
organizuje proslavu i odredi mesto, datum i šta ko treba da donese
prepriča film, roman, pozorišnu predstavu

UDžBENICI: Nuovo Progetto Italiano 1b, Edilingua – Roma, (10. i 11. lekcija); Nuovo Progetto Italiano 2a, Edilingua – Roma (od 1. do 3. lekcije)

GRAMATIKA

imperativ pravilnih i nepravilnih glagola
nenaglašene direktne i indirektne zamenice u složenim vremenima
združene dativne i akuzativne zamenice
odnosne zamenice
nenaglašene lične zamenice i pravi objekat koji prethodi predikatu
kondicional sadašnji i prošli pravilnih i nepravilnih glagola
imperativ i položaj nenaglašenih zamenica
partitivni član i partitivna zamenica ne
poređenje prideva
organska komparacija
struktura stare + gerundio i stare per+ infinito

TEME

odeća i moda
običaji, tradicija
slobodno vreme, zabava, hobi, televizija, koncerti
studentski život
posao i novac
italijanski gradovi

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
opisuje kulturne znamenitosti
opiše ljude, situacije i prošle događaje
priča o svom rodnom mestu i svom načinu života
govori o svojim snovima i željama
traži i daje savete
izrazi svoje mišljenje, slaganje i neslaganje
čita i razume pisane tekstove koji se odnose na svakodnevnicu
čita štampu polako i uz pomoć rečnika
piše jednostavne i povezane tekstove na njemu poznate teme i teme koje ga zanimaju

UDžBENICI: Nuovo Progetto Italiano 2a, Edilingua – Roma (4. i 5. lekcija); Nuovo Progetto Italiano 2b, Edilingua – Roma (od 6. do 9. lekcije)

GRAMATIKA I LEKSIKA

prosti perfekat pravilnih i nepravilnih glagola
pluskvamperfekat
prilozi za način
rimski brojevi
realne i potencijalne hipotetičke rečenice
konjunktiv prezenta i perfekta
upotreba konjunktiva
relativne, akuzativne, povratne i združene zamenice
konjunktiva imperfekta i pluskvamperfekta
indirektni i odrični imperativ
neodređeni pridevi i zamenice
irealne hipotetičke rečenice
zamenice CI i NE
slaganje vremena
indirektni govor
pasiv
si passivante
leksika u vezi sa zdravljem, ekologijom, tehnologijom i umetnošću

TEME

istorija
zdrav život
muzika
ljubav, zaljubljenost, ljubomora
život u gradu i na selu
ekologija
slobodno vreme i tehnologija
marketing i nove tehnologije
italijanska umetnost i kulturno nasleđe
italijanske izreke

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
ispriča priču
detaljno iznese svoja iskustva, opisujući osećanja i reakcije
opiše svoje snove, nade i težnje
objasni i obrazloži svoje planove, namere i postupke
priča o sopstvenim navikama i daje savete
priča o muzici i sopstvenom muzičkom ukusu
izrazi svoja osećanja
iskaže svoje mišljenje o ekološkim problemima
izrazi pretpostavke
izrazi odobravanje ili neslaganje s nečijim predlogom
vodi konverzaciju, mada mora da zastane i planira ili ispravi ono što govori
prenese jednostavnu informaciju od neposredne važnosti i naznači ono što smatra najvažnijim

UDžBENICI: Nuovo Progetto Italiano 2b, Edilingua – Roma, (10. i 11. lekcija); Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma (od 1. do 6. lekcije)

GRAMATIKA I LEKSIKA

direktan i indirektan govor
gerundiv sadašnji i prošli
spajanje gerundiva sa zamenicama
infitiv sadašnji i prošli
particip sadašnji i prošli
deminutivi, augmentativi i hipokoristici
imenice i pridevi na -co i -go
upotreba konjunktiva
spajanje participa sa zamenicama i apsolutni particip
nepravilna komparacija
složenice
uzvici
frazalni glagoli s pripojenim zamenicama
rekcije glagola

TEME

kriminal, droga, rasizam, nasilje i drugi problemi savremene Italije
Italijani i čitalačke navike
horoskop i karakteristike horoskopskih znakova
pozorište
studentski život, ispiti i stres
kućni ljubimci
šoping, bolest našeg vremena
zavisnost od televizije
bajke
stres i nesanica

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
govori o problemima savremenog društva
govori o diskriminaciji i položaju žena u savremenom društvu
govori o horoskopskim znacima
razgovara o stresnim situacijama
govori o knjigama, traži i pruži savet u vezi s kupovinom knjiga
izrazi svoje mišljenje o ulozi televizije u životu savremenog čoveka
piše jednostavne povezane tekstove na niz tema u okviru svog interesovanja
izrazi lične stavove i mišljenja
pismeno i usmeno izražava osećanja kao što su patnja, sreća, zainteresovanost …
uputi zvanično pismo javnim servisima u kojima će izraziti svoje slaganje ili neslaganje s određenom uslugom, uz detaljno obrazloženje

UDžBENIK: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma, (od 7. do 16. lekcije); dodatni materijal u dogovoru s profesorom

GRAMATIKA I LEKSIKA

združene direktne i indirektne zamenice
tvorba reči: imenice, pridevi i glagoli
kondicional sadašnji i prošli
prisvojni pridevi i zamenice uz rodbinske odnose
sinonimi i antonimi
odnosne zamenice s predlozima
položaj prideva
zamenica i rečca NE
prefiksacija glagola
prefiksi
diskurzivni signali
stare per + infinito
slaganje vremena
indirektni govor
pasiv
leksički skupovi vezani za različite aspekte savremenog života
interpunkcija, ritam i intonacija
argumentacija

TEME

diskriminacija i položaj žena u savremenom društvu
Italijanke i posao
italijanski jezik i seksizam
savremena italijanska književnost
problem nezaposlenosti i njen uticaj na savremenu italijansku porodicu
savremena tehnologija, njena upotreba i zloupotreba
italijanska kuhinja i tradicija

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
započne, održava i zaključi razgovor uspešno preuzimajući ili prepuštajući reč
razmenjuje značajnu količinu detaljnih podataka o stvarima koje se tiču ličnog polja interesovanja
prenese spektar osećanja i istakne lično značenje događaja i iskustava
vodi dugačak razgovor na većinu opštih tema
pospeši raspravu o poznatoj oblasti prizivajući druge da se uključe
nagađa o razlozima, posledicama i hipotetičkim situacijama
sprovede prethodno pripremljen intervju
jasno i detaljno opiše širok opseg tema koje su u vezi sa njegovim poljem interesovanja
razume i usmeno sažme kratke odlomke vesti, intervjua ili dokumentarnih emisija
razume i usmeno sažme zaplet i tok događaja u odlomku nekog književnog dela
osmisli razložno izlaganje logično povezujući svoje ideje
objasni stav o određenoj tekućoj temi predstavljajući dobre i loše strane raspoloživih opcija

UDžBENIK: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma, (od 17. do 25. lekcije); dodatni materijal u dogovoru s profesorom

GRAMATIKA I LEKSIKA

slaganje vremena
veznici
složene zamenice
nepravilne imenice
nepravilni futur i bezlični oblici
nepravilni participi
kondicionalne rečenice
particip prošli s pasivnim značenjem
stare + gerundio; farsi + infinito
pozajmljenice iz engleskog jezika
neodređene zamenice i prilozi
pasiv
diskurzivni signali

TEME

razvod braka
uloga kompjutera u životu savremenog čoveka
emigracija
zagađenost životne sredine i moguća rešenja
tipični italijanski prehrambeni proizvodi
prijateljstvo nekad i sad
neologizmi u italijanskom jeziku
moć glasina
Italijani i svakodnevna pauza u baru

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
argumentuje i održi svoje stavove u raspravama obezbeđujući bitna objašnjenja, činjenice i opaske
upotrebljava ustaljene izraze da dobije na vremenu dok smišlja šta da kaže
pouzdano prenese detaljnu informaciju
poseduje bogat vokabular
se sporazumeva sa prihvatljivom tačnošću i da može da ispravi greške koje su dovele do nesporazuma
piše jasne i detaljne sastave, izveštaje, ili tekstove za prezentacije o nizu tema
piše sažetke članaka na opšte teme
sažme podatke iz različitih izvora i iz medija
raspravlja o temi obrazlažući argumente za i protiv određenog stanovišta
piše o događajima, o stvarnim ili izmišljenim iskustvima detaljno i čitljivo.
napiše kratak prikaz filma ili knjige
izrazi u ličnoj prepisci raznolika osećanja i stavove
izveštava o dnevnim vestima, jasno podvlačeći bitne aspekte određenog događaja

UDžBENICI: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma, (od 26. do 32. lekcije); Mosaico Italia, Edilingua – Roma; dodatni materijal u dogovoru s profesorom

GRAMATIKA I LEKSIKA

morfologija i sintaksa
leksički skupovi iz oblasti medicine, istorije, kulture i umetnosti
upotreba odgovarajućeg registra
prilozi i priloški izrazi
zbirne imenice
razne vrste prefiksa i sufiksa
usmeno izražavanje: kompleksnost i tačnost u govoru
biranje odgovarajućih sintagmi

TEME

zvanična i alternativna medicina
sujeverje
aktuelnosti
život u drevnom Rimu
pozorište na dijalektu
italijanski narodni praznici i običaji
tradicija i srednjovekovno nasleđe
Italija juče i danas
kriminal u Italiji
film

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
jasno i podrobno izlaže složene sadržaje
sažeto prepriča dugačak, težak tekst
svoje izlaganje vešto nadoveže na izlaganje drugih govornika
zameni reč koje ne može da se seti odgovarajućim izrazom, a da ne zbuni slušaoca
dobro uobliči svoj govor, kontroliše ono što želi da kaže
se jasno i čitko pismeno izrazi na niz opštih i stručnih tema
iznese svoje poglede u komentaru na neku temu ili događaj, ističući glavne ideje i podrži svoje stavove detaljnim primerima
u privatnom pismu detaljno opiše doživljaje, osećanja i događaje
piše gramatički vrlo pravilne tekstove, prilagodi svoj rečnik i stil zavisno od toga kome je namenjen, koja je vrsta teksta i koja je tema

UDžBENIK: Mosaico Italia, Edilingua – Roma; dodatni materijal u dogovoru s profesorom

GRAMATIKA I LEKSIKA

morfologija i sintaksa
leksički skupovi iz oblasti politike, istorije, kulture i umetnosti
upotreba odgovarajućeg registra
idiomatski izrazi
obnavljanje složenijih gramatičkih jedinica
usmeno izražavanje: kompleksnost i tačnost u govoru

TEME

istorija Italijanske Republike
italijanska privreda i ekonomija
razne kulinarske tradicije i zdrav način ishrane
tipični italijanski prehrambeni proizvodi
globalizacija: za i protiv
italijanska štampa, radio i televizija
istorija italijanskog stripa i kinematografije
sport, rekreacija i najznačajnije sportske manifestacije u Italiji
imigracija i njen uticaj na savremenu Italiju
problemi savremenog čoveka

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
sažeto prepriča dugačak, težak tekst
detaljno opiše i prikaže nešto, povezujući celine, zauzimajući određene stavove i završavajući odgovarajućim zaključkom
izloži jasno uobličen rad na temu iz oblasti ličnog ili stručnog polja interesovanja, udaljavajući se, po potrebi od unapred pripremljenog teksta kako bi spontano reagovao na pitanja prisutne publike
koristi niz odgovarajućih izraza kao tečan uvod prilikom preuzimanja reči, ili kako bi dobio na vremenu i zadržao reč dok razmišlja
se izražava tečno i neusiljeno, skoro bez ikakvog napora
ima bogat rečnik što omogućava da zaobiđe izvesne praznine i retko se primećuje da traži pravi izraz
dosledno održava visok stepen gramatičke preciznosti; greške su retke i teško se primećuju
u sastavu ili izveštaju jasno i dobro uobličeno predstavi složenu temu posebno naglašavajući najvažnije tačke
sakupi informacije iz raznih izvora i da ih razložno poveže u obliku pisanog sažetog teksta
napiše ispravno službeno pismo
izabere stil kojim će da piše u odnosu na to kome je tekst namenjen

UDžBENIK: Mosaico Italia, Edilingua – Roma, materijal sa interneta, didaktizovani filmovi, delovi televizijskih i radio emisija, novinski članci, književni tekstovi i sl.

Tečaj je namenjen svima koji žele da obnove i prodube svoje znanje italijanskog jezika i civilizacije. Profesor bira teme i materijal u dogovoru sa polaznicima i u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima.

junior mlađi
junior 1

poslovni 1
za lekare i medicinsko osoblje
za ljubitelje filma i filmske radnike
za profesionalne muzičare
za barmene
za seniore