Upravnik
Jasna Dimitrijević
jasna.dimitrijevic@kolarac.rs

Predsednik Odbora
dr Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum

Članovi Odbora
dr Maja Gruden Pavlović, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Zoran Erić, profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
dr Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Veljko Milutinović, doktor pravnih nauka
prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda
Bojan Bugarčić, SANU – upravnik poslova
Olga Gekić, v.d. pomoćnika ministra kulture
Ministarstvo kulture i informisanja
Gorica Popović, dramski umetnik

Nadzorni odbor
Predsednik Mileta Radojević, doktor ekonomskih nauka

Članovi
Miloš Tišma, dipl. ekonomista
Miloš Tadić, operativni rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Studentski trg 5
11000 Beograd
poštanski fah broj 144

PIB: 100148475
Matični broj: 07031424
Šifra delatnosti: 9499
Žiro račun: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
tel +381 11 263 50 73
tel +381 11 263 63 19

office@kolarac.rs

Rukovodilac
Miloš Tadić

Sekretari – organizatori programa
Ksenija Bilić
Aleksandar Ugarković

tel +381 11 2626 591
tel +381 11 2186 645
fax +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Odgovorni urednik programa
Nenad Bosić

Urednici programa
Ksenija Špadijer Tufegdžić
Jasmina Crnomarković

tel +381 11 263 84 72
tel +381 11 263 76 09
tel +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Referenti galerije
Snežana Pesi
Nevenka Nešković

tel +381 11 2185 794
fax +381 11 328 24 67

galerija@kolarac.rs

tel +381 11 263 58 03
biblioteka@kolarac.rs

Rukovodilac
Dragana Petrašinović

Šef engleskog kolegijuma
Rahela Đorđević

Šef nemačkog kolegijuma
Vojin Tapušković

Šef kolegijuma romanskih jezika
Anastazija Jadrijev Došenović

RADNO VREME

Ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak od 09:30 do 19:00

ZA SVE INFORMACIJE POZOVITE 064/89-113-56, 064/89-113-44

tel +381 11 263 95 02
tel +381 11 263 04 80
fax +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Saradnik za marketing i odnose sa javnošću
Leposava Milivojević

tel +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

tel +381 11 263 05 50
biletarnica@kolarac.rs

Petar Đonović
tel +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

tel +381 11 218 19 03