Upravnik
Jasna Dimitrijević
jasna.dimitrijevic@kolarac.rs

Predsednik Odbora
dr Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum

Članovi Odbora:
dr Maja Gruden, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Darinka Matić Marović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,
dr Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Dobroslav Cmiljanić, književnik,
Siniša Mali, gradonačelnik Beograda,
Bojan Bugarčić, SANU – upravnik poslova,
Ivana Dedić, v.d. pomoćnika ministra kulture
Ministarstvo kulture i informisanja,
Gorica Popović, dramski umetnik

Nadzorni odbor:
Predsednik Zoran Marjanović, dipl. ekonomista

Članovi:
Dušan Pavlović, dipl. ekonomista
Nada Đoković, dipl. pravnik

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Studentski trg 5
11000 Beograd
poštanski fah broj 144

PIB: 100148475
Matični broj: 07031424
Šifra delatnosti: 9499
Žiro račun: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
tel +381 11 263 50 73
tel +381 11 263 63 19

office@kolarac.rs

Rukovodilac
Mirjana Lazarević

Operativni rukovodilac
Miloš Tadić

Sekretari – organizatori programa
Ksenija Bilić
Aleksandar Ugarković

tel +381 11 2626 591
tel +381 11 2186 645
fax +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Odgovorni urednik programa
Olgica Stefanović

urednici programa
Ksenija Špadijer Tufegdžić
Milenko Todorović
Ana Vukmanović

tel +381 11 263 84 72
tel +381 11 263 76 09
tel +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Referenti galerije
Snežana Pesi
Nevenka Nešković

tel +381 11 2185 794
fax +381 11 328 24 67

galerija@kolarac.rs

tel +381 11 263 58 03
biblioteka@kolarac.rs

Rukovodilac
Nenad Bosić

šef engleskog kolegijuma
Dragana Petrašinović

šef nemačkog kolegijuma
Nina Petrović Bokić

šef kolegijuma romanskih jezika
Anastazija Jadrijev Došenović

tel +381 11 263 95 02
tel +381 11 263 04 80
fax +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Saradnik za marketing i odnose sa javnošću
Leposava Milivojević

tel +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

tel +381 11 263 05 50
biletarnica@kolarac.rs

Petar Đonović
tel +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

tel +381 11 218 19 03