Upravnik
Aleksandar Peković

Predsednik Odbora
Gorica Popović, dramski umetnik

Članovi Odbora
Jasna Dimitrijević, pozorišni producent
Maja Gruden Pavlović, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Branislav Mitrović, akademik
Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda
Bojan Bugarčić, SANU – upravnik poslova
Vukica Kilibarda, sekretar Ministarstva kulture
Obrad Tadić

Nadzorni odbor
Dušan Stokanović
Miloš Tišma, dipl. ekonomista
Miloš Tadić, operativni rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Studentski trg 5
11000 Beograd
poštanski fah broj 144

PIB: 100148475
Matični broj: 07031424
Šifra delatnosti: 9499
Tekući račun: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
tel +381 11 263 50 73
tel +381 11 263 63 19

Rukovodilac
Miloš Tadić

Sekretari – organizatori programa
Ksenija Bilić
Aleksandar Ugarković

Muzički saradnici
Nastasija Stefanović
Danica Lazović

tel +381 11 2626 591
tel +381 11 2186 645
fax +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Odgovorni urednik programa
Nenad Bosić

Urednik programa
Jasmina Crnomarković

tel +381 11 263 84 72
tel +381 11 263 76 09
tel +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Kustos galerije
Tijana Duka

Referenti galerije
Snežana Pesi
Nevenka Nešković

tel +381 11 2185 794
galerija@kolarac.rs

tel +381 11 263 58 03
biblioteka@kolarac.rs

Rukovodilac
Dragana Petrašinović

Šef engleskog kolegijuma
Vesna Čeliković

Šef nemačkog kolegijuma
Vojin Tapušković

Šef kolegijuma romanskih jezika
Anastazija Jadrijev Došenović

RADNO VREME

Ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak od 9:30 do 19:30 časova

ZA SVE INFORMACIJE POZOVITE 064/89-113-56, 064/89-113-44

tel +381 11 263 95 02
tel +381 11 263 04 80
fax +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Saradnik za marketing i odnose sa javnošću
Leposava Milivojević

tel +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

tel +381 11 263 05 50
biletarnica@kolarac.rs

Petar Đonović
tel +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

tel +381 11 218 19 03