Upravnik
Aleksandar Peković

Predsednik Odbora
Gorica Popović, dramski umetnik

Članovi Odbora
Jasna Dimitrijević, pozorišni producent
Maja Gruden Pavlović, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Branislav Mitrović, akademik
Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda
Bojan Bugarčić, SANU – upravnik poslova
Rade Vojnović, Ministarstvo kulture i informisanja
Obrad Tadić

Nadzorni odbor
Dušan Stokanović
Miloš Tišma, dipl. ekonomista
Miloš Tadić, operativni rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Studentski trg 5
11000 Beograd
poštanski fah broj 144

PIB: 100148475
Matični broj: 07031424
Šifra delatnosti: 9499
Tekući račun: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
tel +381 11 263 50 73
tel +381 11 263 63 19

Rukovodilac
Miloš Tadić

Sekretari – organizatori programa
Ksenija Bilić
Aleksandar Ugarković

Muzički saradnici
Nastasija Stefanović
Danica Lazović

tel +381 11 2626 591
tel +381 11 2186 645
fax +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Odgovorni urednik programa
Nenad Bosić

Urednik programa
Jasmina Crnomarković

tel +381 11 263 84 72
tel +381 11 263 76 09
tel +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Kustos galerije
Tijana Duka

Referenti galerije
Snežana Pesi
Nevenka Nešković

tel +381 11 2185 794
fax +381 11 328 24 67

galerija@kolarac.rs

tel +381 11 263 58 03
biblioteka@kolarac.rs

Rukovodilac
Dragana Petrašinović

Šef engleskog kolegijuma
Vesna Čeliković

Šef nemačkog kolegijuma
Vojin Tapušković

Šef kolegijuma romanskih jezika
Anastazija Jadrijev Došenović

RADNO VREME

Ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak od 9:30 do 19:30 časova

ZA SVE INFORMACIJE POZOVITE 064/89-113-56, 064/89-113-44

tel +381 11 263 95 02
tel +381 11 263 04 80
fax +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Saradnik za marketing i odnose sa javnošću
Leposava Milivojević

tel +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

tel +381 11 263 05 50
biletarnica@kolarac.rs

Petar Đonović
tel +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

tel +381 11 218 19 03