Upravnik
Jasna Dimitrijević
jasna.dimitrijevic@kolarac.rs

Predsednik Odbora
dr Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum

Članovi Odbora
dr Maja Gruden, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Darinka Matić Marović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
dr Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dobroslav Cmiljanić, književnik
Siniša Mali, gradonačelnik Beograda
Bojan Bugarčić, SANU – upravnik poslova
Ivana Dedić, v.d. pomoćnika ministra kulture
Ministarstvo kulture i informisanja
Gorica Popović, dramski umetnik

Nadzorni odbor
Predsednik Zoran Marjanović, dipl. ekonomista

Članovi
Dušan Pavlović, dipl. ekonomista
Nada Đoković, dipl. pravnik

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Studentski trg 5
11000 Beograd
poštanski fah broj 144

PIB: 100148475
Matični broj: 07031424
Šifra delatnosti: 9499
Žiro račun: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
tel +381 11 263 50 73
tel +381 11 263 63 19

office@kolarac.rs

Rukovodilac
Mirjana Lazarević

Operativni rukovodilac
Miloš Tadić

Sekretari – organizatori programa
Ksenija Bilić
Aleksandar Ugarković

tel +381 11 2626 591
tel +381 11 2186 645
fax +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Odgovorni urednik programa
Olgica Stefanović

Urednici programa
Ksenija Špadijer Tufegdžić
Milenko Todorović
Ana Vukmanović

tel +381 11 263 84 72
tel +381 11 263 76 09
tel +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Referenti galerije
Snežana Pesi
Nevenka Nešković

tel +381 11 2185 794
fax +381 11 328 24 67

galerija@kolarac.rs

tel +381 11 263 58 03
biblioteka@kolarac.rs

Rukovodilac
Nenad Bosić

Šef engleskog kolegijuma
Dragana Petrašinović

Šef nemačkog kolegijuma
Vojin Tapušković

Šef kolegijuma romanskih jezika
Anastazija Jadrijev Došenović

RADNO VREME
Do 24.08. radnim danima od 10 do 14 časova

Od 27.08. radnim danima od 09 do 19 časova

tel +381 11 263 95 02
tel +381 11 263 04 80
fax +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Saradnik za marketing i odnose sa javnošću
Leposava Milivojević

tel +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

tel +381 11 263 05 50
biletarnica@kolarac.rs

Petar Đonović
tel +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

tel +381 11 218 19 03