Upravnik
Jasna Dimitrijević
jasna.dimitrijevic@kolarac.rs

Predsednik Odbora
dr Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum

Članovi Odbora
dr Maja Gruden, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Darinka Matić Marović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
dr Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dobroslav Cmiljanić, književnik
prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda
Bojan Bugarčić, SANU – upravnik poslova
Ivana Dedić, v.d. pomoćnika ministra kulture
Ministarstvo kulture i informisanja
Gorica Popović, dramski umetnik

Nadzorni odbor
Predsednik Zoran Marjanović, dipl. ekonomista

Članovi
Dušan Pavlović, dipl. ekonomista
Nada Đoković, dipl. pravnik

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Studentski trg 5
11000 Beograd
poštanski fah broj 144

PIB: 100148475
Matični broj: 07031424
Šifra delatnosti: 9499
Žiro račun: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
tel +381 11 263 50 73
tel +381 11 263 63 19

office@kolarac.rs

Rukovodilac
Mirjana Lazarević

Operativni rukovodilac
Miloš Tadić

Sekretari – organizatori programa
Ksenija Bilić
Aleksandar Ugarković

tel +381 11 2626 591
tel +381 11 2186 645
fax +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Odgovorni urednik programa
Nenad Bosić

Urednici programa
Ksenija Špadijer Tufegdžić
Milenko Todorović
Ana Vukmanović

tel +381 11 263 84 72
tel +381 11 263 76 09
tel +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Referenti galerije
Snežana Pesi
Nevenka Nešković

tel +381 11 2185 794
fax +381 11 328 24 67

galerija@kolarac.rs

tel +381 11 263 58 03
biblioteka@kolarac.rs

Rukovodilac
Dragana Petrašinović

Šef engleskog kolegijuma
Rahela Đorđević

Šef nemačkog kolegijuma
Vojin Tapušković

Šef kolegijuma romanskih jezika
Anastazija Jadrijev Došenović

RADNO VREME
Ponedeljak, utorak i petak od 09 do 14:30 časova

Sreda i četvrtak od 14 do 19:30 časova

tel +381 11 263 95 02
tel +381 11 263 04 80
fax +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Saradnik za marketing i odnose sa javnošću
Leposava Milivojević

tel +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

tel +381 11 263 05 50
biletarnica@kolarac.rs

Petar Đonović
tel +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

tel +381 11 218 19 03