Zadužbina Ilije M. Kolarca, od osnivanja do danas, svoj rad razvija u okviru četiri centra: Centar za muziku, Centar za predavačku delatnost sa Galerijom, Centar za nastavu stranih jezika i Centar za izdavačku delatnost sa Knjižarom “Aleksandar Belić”.

Centar za muziku

Centar promoviše umetničku muziku i muzičku kulturu u Beogradu. Program je namenjen ljubiteljima i poznavaocima muzike kao i profesionalnim muzičarima. U Velikoj dvorani i Muzičkoj galeriji godišnje se održi više od 300 različitih priredbi i koncerata. Velika dvorana je najstarija i najznačajnija koncertna dvorana u Beogradu, namenjena pre svega, koncertima klasične muzike ali i koncertima džeza, etno muzike i drugim žanrovima. Pored programa iz produkcije Centra za muziku u Velikoj dvorani se organizuju koncerti drugih organizatora, među kojima su najznačajniji Muzička produkcija RTS, Beogradska filharmonija, CEBEF, Muzička omladina, Ansambl Kolo i dr. Centar za muziku organizuje i edukativne programe namenjene deci predškolskog i školskog uzrasta i time neguje buduću koncertnu publiku. Centar za muziku kontinuirano radi na arhiviranju podataka vezanih za rad Velike dvorane od otvaranja 1932. godine.

Centar za predavačku delatnost

Kolarčev narodni univerzitet, kao jedinstvena kulturna institucija, počeo je s radom 1932. Otada se u njemu kontinuirano organizuje predavačka delatnost. Njen programski zadatak ostao je nepromenjen: da neprestano podiže nivo opštih i specijalizovanih naučnih saznanja publike i zadovoljava njenu radoznalost; da podstiče odgovornost društva za sistematski rad na širenju znanja i negovanju obeležja sopstvenog kulturnog identiteta i identiteta drugih naroda. Delatnost Centra se danas odvija kroz rad 18 katedara koje obuhvataju sve značajnije oblasti naučnog i kulturnog stvaralaštva. Svaka katedra ima svoj Savet, sastavljen od eminentnih stručnjaka za određenu oblast. Centar za predavačku delatnost poseduje izuzetno vredan dokumentarni materijal, autentične zvučne zapise, koji se beleže od 1962. godine i daju sliku vremena u kome su nastajali, predstavljajući dragoceno svedočanstvo o višedecenijskoj kulturno-obrazovnoj misiji Kolarčevog narodnog univerziteta.

Galerija Zadužbine Ilije M. Kolarca osnovana je 1964. godine. Njena programska koncepcija usmerena je ka likovnoj praksi mladih likovnih umetnika. Godišnja nagrada za najbolju samostalnu izložbu održanu u Galeriji tokom jedne izlagačke sezone ustanovljena je 1977. godine.

Centar za nastavu stranih jezika

Centar za nastavu stranih jezika osnovan je 1933. godine i prva je škola stranih jezika u Srbiji. Na početku su se organizovali samo časovi engleskog jezika. Zanimljiv je podatak da se u Beogradu engleski jezik učio na Kolarcu pre nego što je osnovana Katedra za engleski jezik i književnost pri Beogradskom univerzitetu. Vremenom je počela da se razvija i nastava ostalih svetskih jezika. Danas se u Centru izučavaju: engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski, španski, kineski, korejski, japanski, grčki, slovenački, turski, arapski, norveški, švedski, potugalski, indonežanski, kao i srpski za strance. Nastava za decu, omladinu i odrasle odvija se u prepodnevnim, popodnevnim i večernjim časovima. Centar neprestano sarađuje sa Britanskim savetom, Gete institutom, Institutom Servantes, Francuskim institutom, Italijanskim kulturnim centrom itd.

Centar za izdavačku delatnost

Izdavačka delatnost Zadužbine započeta još šezdesetih godina 19. veka u okviru Književnog fonda. Po završetku Drugog svetskog rata, knjige su uglavnom izdavane za potrebe predavačke delatnosti i narodnih univerziteta.

Knjižara “Aleksandar Belić” od samog početka svog rada orijentisana je ka prodaji knjiga iz humanističkih i društvenih nauka (filologija, lingvistika, teorija književnosti i umetnosti, istorija, sociologija, psihologija). Ona nudi veliki izbor udžbenika za učenje stranih jezika, udžbenika srpskog jezika za strance, rečnika i gramatika. Izdvaja se i bogatom ponudom časopisa iz oblasti književnosti i humanističkih nauka.

ArtLab

Kolarac laboratorija za digitalnu umetnost i nove medije ArtLab je prostor koji promoviše digitalnu umetnost i nove medije. Osnovni cilj je promocija i podsticaj razvoja umetničkih praksi u domenu digitalnih umetnosti i novih medija, interdisciplinarnih pristupa umetnosti, kao i eksperimentalnih vidova saradnje nauke i umetnosti.

Art bioskop

Art bioskop afirmiše filmsko i video stvaralaštvo u funkciji obrazovanja i promocije umetnosti i nauke. Repertoar čine dugometražni, kratkometražni, dokumentarni i animirani filmovi, filmovi za decu, izabrani igrani filmovi sa programa postojećih festivala i drugi autorski filmovi.

Radionice

U dobroj tradiciji otovrenog univerziteta, u Zadužbini se organizuju različite radionice iz oblasti nauke i umetnosti. Ovi programi su namenjeni svima koji žele da prošire svoje znanje i steknu veštine korisne za profesionalni i lični razvoj.