Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности
за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Центар за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца акредитовао је за ову и следеће две школске године програм стручног усавршавања за професоре страних језика Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа, у Каталогу ЗУОВ-а заведен под бројем 861 (компетенција К1, приоритети 1, дана 3, бодова 24).

Програм је намењен свим професорима, без обзира на њихово искуство. Програм има за циљ континуирано усавршавање, како у смислу времена тако и у смислу теме која се продубљује и примењује у настави. Због тога је осмишљен као низ од 3 семинара на исту тему, са истим предавачима и групом професора, после којих ће професори радити на примењивању наученог у учионици, самостално или у сарадњи са колегама из групе, било да су из исте школе, из неке друге школе или из другог града. Оваква концепција програма омогућава професорима не само континуирани рад и продубљивање тема, већ и индивидуално и колективно промишљање материје и проблематике, рефлексиван однос према сопственом раду, стално повезивање теорије и праксе у свим фазама рада што истиче и назив програма „конципирање, реализовање и евалуирање часа“.

Потврда о завршеној обуци биће издата на крају последњег дана учесницима који су похађали сва три семинара.

Програм се одржава у три групе:
А) на енглеском језику за професоре енглеског језика,
Б) на француском језику за професоре француског језика,
Ц) на српском језику за професоре осталих језика.
Програм је исти за све три групе, само су примери прилагођени појединим језицима.

За програм је неопходно уплатити 3000 динара унапред за сва три дана (1000 динара по дану како је назначено и у каталогу ЗУОВ-а) на рачун Задужбине Илије М. Коларца најкасније седам дана пре првог дана семинара.

Уколико школа плаћа котизацију, професор може затражити профактуру од Центра за наставу страних језика на адреси skola@kolarac.rs

Датуми предвиђени за три дана семинара су:

 

Датуми ће бити накнадно објављени.

За семинар се можете пријавити тако што ћете нам мејлом на адресу skola@kolarac.rs послати име, презиме, број телефона, назив семинара за који се пријављујете , датум почетка семинара и уплатити наведени износ на рачун Коларчеве задужбине.

За све додатне информације можете се обратити мејлом и телефоном
1. Центру за наставу страних језика:
skola@kolarac.rs
011 / 2630 480
011 / 2639 502
2. Анастазији Јадријев-Дошеновић:
adosenovic@gmail.com
064 / 8911 330

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ

Банка: Intesa
Прималац: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 11000 Београд
Сврха уплате: Семинар Динамика часа – ЈЕЗИК (енглески, француски или српски)
Рачун број: 160-321162-91
Позив на број: (ништа се не уписује)
Шифра корисника: 189
Износ: 3000 динара

Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика

Центар за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца акредитовао је програм стручног усавршавања за професоре страних језика Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика у Каталогу ЗУОВ-а заведен под бројем 887 (компетенција К2, приоритети 1, трајање обуке: 3 недеље путем Интернета, и обавезни завршни једнодневни семинар, бодова 28).

Програм је намењен професорима који имају основно знање рада на рачунару и коришћењa интернета, као и професорима који су већ стекли искуство а желе да се усавршавају у раду са новим технологијама. Намењен је креативним професорима који су отворени према процесу сталног стручног усавршавања кроз самостално и групно истраживање могућности ИТ-а и кроз размењивање искустава и материјала са колегама,
Курс траје 4 недеље, прве три недеље се изводи оnline програм а четврте недеље је обавезни део непосредне наставе, када је планиран целодневни семинар уз дружење са реализаторима и осталим учесницима семинара и додела сертификата.
Прве три недеље оnline обуке полазници прате програм и израђују недељне задатке по свом сопственом темпу, онда када им то највише одговара а сва комуникација са реализаторима је свакодневна али асинхрона, кроз форуме и директне аудио, видео и текстуалне поруке. Online обука подразумева да сваки полазник има приступ компјутеру са интернет конекцијом.
Реализатори ће редовно пратити процес напредовања учесника кроз практичну примену стечених знања приликом израде недељних задатака. Учесници ће на почетку сваке недеље добијати листу са списаком обавезних и додатних задатака. Они ће све креиране материјале и активности постављати у Google Classroom затвореној заједници и на свој портфолио који ће бити отворен за реализаторе и остале учеснике како би се подстакла интеракција међу учесницима. Све активности и недељни задаци су пажљиво креирани, практични и пружају могућност полазницима да их ураде према својим компетенцијама и интересовањима. За добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Реализатори ће редовно и непосредно пратити процес креирања сваког појединачног портфолија и активно учешће полазника у Google Classroom дискусијама, и пружати неопходну помоћ и подстицај.

Неке од тема које ће се обрађивати на курсу су: упознавање са Google Classroom и PBWorks вики платформама, визуелни материјали у настави, Web2.0 Image претраживачи и Web2.0 Image едитори; стрип генератори; аудио и видео материјали у настави; YouTube, Vimeo и ЕSLvideo; алати за израду аудио материјала и алати за изрду видео материјала: Animoto, Photopeach, Prezi

Потврда о завршеној обуци биће издата на крају завршног семинара а за добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Реализатори:
Професори енглеског језика Наташа Божић Гројић и Снежана Филиповић

КАЛЕНДАР СЕМИНАРА
Датуми ће бити објављени ускоро.

За семинар се можете пријавити тако што ћете нам мејлом на адресу skola@kolarac.rs послати име, презиме, број телефона, назив семинара за који се пријављујете , датум почетка семинара и уплатити наведени износ на рачун Коларчеве задужбине.
Уколико школа плаћа котизацију, професор може затражити профактуру од Центра за наставу страних језика на адреси skola@kolarac.rs

За све додатне информације можете се обратити мејлом и телефоном
1. Центру за наставу страних језика:
skola@kolarac.rs
011 / 2630 480
011 / 2639 502

2. Снежани Филиповић
sneza.filipovic66@gmail.com
065 2200 002:

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ

Банка: Intesa
Прималац: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 11000 Београд
Сврха уплате: Семинар Примена дигиталних алата
Рачун број: 160-321162-91
Позив на број: (ништа се не уписује)
Шифра корисника: 189
Износ: 4000 динара