LCCI сертификате признаје велики број образовних установа и трговинских организација широм света. Кандидати користе LCCI сертификате ради лакшег пријема у институције вишег образовања, професионална удружења, као и ради лакшег запошљавања у приватним и државним компанијама.
    
Већина универзитета у Енглеској, као и велики број универзитета широм света, прихвата ове сертификате као задовољавајући општи услов за упис. Поред тога, већина универзитета у Енглеској и у свету прихвата LCCI сертификате енглеског језика као задовољавајући услов за упис кандидата којима енглески није матерњи језик. Усклађеност ових сертификата са Заједничким европским оквиром за језике омогућава њихово поређење са различитим националним стандардима у образовним институцијама широм Европе.
    
Поред тога што им отварају пут за даље школовање, LCCI сертификати кандидатима олакшавају улазак у професионална удружења широм света а прихвата их и велики број послодаваца и индустријских асоцијација, па они на тај начин чине суштински део корпоративне обуке, као и програма за проверу знања запослених и програма за регрутовање нових радника. Велика важност се даје овим сертификатима управо због тога што су релевантни за савремено пословно окружење, али и практично применљиви.

LCCI међународно признати сертификати дизајнирани су да код кандидата развију вештине неопходне за успех у данашњем све захтевнијем комерцијалном окружењу. Будући да омогућавају упоређење способности кандидата са потребама послодаваца и пружају поуздане доказе о вештинама кандидата, њих признају послодавци, образовне инстутуције и професионална удружења широм света.

LCCI међународно признати сертификати су доступни на различитим нивоима, на тај начин омогућавајући кандидатима да добију сертификат за постојећи ниво вештина.
За више информација погледајте на сајту http://www.lccibalkans.net/srb/pocetna.html