16.1. – 3.2. / Свјетлана Салић Митровић / објекти
6.2. – 24.2. / Маја Гајић / комбинована техника
27.2. – 17.3. / Сања Црњански / акрил на платну
20.3. – 11.4. / Анна Баша / скулптуре
13.4. – 5.5. / диСТРУКТУРА / акварел и уље на платну
8.5. – 26.5. / Мице Поптсис / скулптуре
29.5. – 16.6. / Миљан Стевановић / цртежи и графике
19.6. – 7.7. / Стефан Димитријевић / скулптуре
10.7. – 1.9. / Годишња изложба галерије
4.9. – 22.9. / Невена Вуксановић / скулптуре
25.9. – 13.10. / Шејма Фере / комбинована техника
16.10. – 3.11. / Савет галерије / награђен студент
27.11. – / Новогодишња продајна изложба

РАСПОРЕД ИЗЛАГАЧА У ГАЛЕРИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

17.1 – 4. 2. / Петар Сибиновић /скулптуре
7.2 – 25.2. / Гордана Башкот / слике
28.2 – 18.3. / Лазар Андријашевић / скулптуре
21.3 – 8.4. / Соња Гајић / скулптуре
11.4 – 26.4. / Светлана Волиц / фотографије
28.4 – 13.5. / Тријенале графике, пет младих пољских уметника / графике
16.5 – 3.6. / Снежана Ранчић / слике
6.6 – 24.6. / Милан Кулић / скулптуре
27.6 – 8. 7. / Марта Божик / цртежи и графике
22.7 – 26.8. / Летња изложба
29.8 – 16.9. / Ивана Живић / слике
19.9 – 7.10. / Оливера Парлић / скулптуре
10.10 – 28.10. / Факултет ликовних уметности, изложба поводом 80 година
31.10 – 18.11. / Нина Симоновић / слике
21.11 – 9.12. / Нина Тодоровић / дигиталне слике
12.12 – / Новогодишња изложба