18.1-5.2. Миљан Стевановић / суви пастел

8-26.2. Марија Чолић / акварел, комбинована техника

1-19.3. Предраг Ђукић, туш и перо на папиру

22.3-9.4. Марија Ђурић, уље на платну

12.4-7.5. Теодора Војиновић и Марко Јозовић, скулптура и цртеж

10-28.5. Хана Рајковић, цртеж

31.5-18.6. Владимир Милановић, цртежи

21.6-9.7. Константин Пателис Милићевић, скулптура

12.7-27.8. Годишња изложба

30.8-17.9. Предраг Ђорђевић, уље на дрвету

20.9-8.10. Предраг Терзић, акварел

11-29.10. Савет галерије / Изложба награђених студената ФЛУ

1-19.11. Савет галерије / Уметник по позиву

20.12. Новогодишња продајна изложба