16.1. – 3.2. / Свјетлана Салић Митровић / објекти

6.2. – 24.2. / Маја Гајић / комбинована техника

27.2. – 17.3. / Сања Црњански / акрил на платну

20.3. – 11.4. / Анна Баша / скулптуре

13.4. – 5.5. / диСТРУКТУРА / акварел и уље на платну

8.5. – 26.5. / Мице Поптсис / скулптуре

29.5. – 16.6. / Миљан Стевановић / цртежи и графике

19.6. – 7.7. / Стефан Димитријевић / скулптуре

10.7. – 28.7. / Садко Хаџихасановић / сува игла + анимирани филм

31.7. – 1.9. / Годишња изложба Галерије

4.9. – 22.9. / Невена Вуксановић / скулптуре

25.9. – 13.10. / Шејма Фере / комбинована техника

16.10. – 3.11. / Савет галерије / награђен студент

6.11. / 24.11. / Мина Ракиџић / цртежи и графике

27.11. – 15.12. / Синиша Илић / радови на текстилу

18.12. – / Новогодишња продајна изложба

 

РАСПОРЕД ИЗЛАГАЧА У ГАЛЕРИЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ

15.1. – 2.2. / Јована Чајовић / комбинована техника

5.2. – 23.2. / Милица Лојовић / комбинована техника

26.2. – 16.3. / Милица Ракић / акрил на платну

19.3. – 6.4. / Саша Стојановић / уље на платну

9.4. – 4.5. / Весна Мићовић / фотографија

7.5. – 25.5. / Ранка Радовановић / уље на платну

28.5. – 15.6. / Биљана Поповић / скулптуре

18.6. – 6.7. / Антанасије Пуношевац / акварел

9.7. – 31.8. / Годишња изложба Галерије

3.9. – 21.9. / Марко Кресоја / скулптуре

24.9. – 12.10. / Љиљана Бурсаћ / мултимедија

15.10. – 2.11. / Савет галерије / уметник по позиву

5.11. – 23.11. / Савет галерије / уметник по позиву

26.11. – / Новогодишња продајна изложба