18.1-5.2. Миљан Стевановић, суви пастел

8-26.2. Марија Чолић, акварел, комбинована техника

1-19.3. Предраг Ђукић, туш и перо на папиру

22.3-9.4. Марија Ђурић, уље на платну

12.4-7.5. Теодора Војиновић и Марко Јозовић, скулптура и цртеж

10-28.5. Хана Рајковић, цртеж

31.5-18.6. Владимир Милановић, цртежи

21.6-9.7. Константин Пателис Милићевић, скулптура

12.7-27.8. Годишња изложба

30.8-17.9. Предраг Ђорђевић, уље на дрвету

20.9-8.10. Предраг Терзић, акварел

11-29.10. Савет галерије/Изложба награђених студената ФЛУ

1-19.11. Савет галерије/Уметник по позиву

20.12. Новогодишња продајна изложба

РАСПОРЕД ИЗЛАГАЧА У ГАЛЕРИЈИ ЗА 2023. ГОДИНУ

17.1-4.2. Лука Трипковић, комбинована техника

7-25.2. Никола Милекић, уље на платну

28.2-18.3. Марија Ћалић, фотографије

21.3-8.4. Бојана Бојчић, уље, пастел на платну

11.4-6.5. Ђурђа Сивачки, уље и оловка на платну

9-27.5. Оливера Савић Поповић, дигитална фотографија

30.5-17.6. Милица Ракочевић, скулптура

20.6-8.7. Ана Радуловић, уље, акрил на бамбусовом папиру

11.7-19.8 Годишња изложба

29.8-16.9. Богдан Ђукановић, комбинована техника

16.9-15.10. Друго бијенале фантастике

17.10-4.11. Александар Јевтић, цртеж, комбинована техника

7-25.11. Савет галерије, Изложба награђених студената ФЛУ

28.11-16.12. Мариела Цветић, колаж

19.12. Новогодишња продајна изложба