17.1-4.2. Лука Трипковић, комбинована техника

7-25.2. Никола Милекић, уље на платну

28.2-18.3. Марија Ћалић, фотографије

21.3-8.4. Бојана Бојчић, уље, пастел на платну

11.4-6.5. Ђурђа Сивачки, уље и оловка на платну

9-27.5. Оливера Савић Поповић, дигитална фотографија

30.5-17.6. Милица Ракочевић, скулптура

20.6-8.7. Ана Радуловић, уље, акрил на бамбусовом папиру

11.7-29.7. Годишња изложба

29.8-16.9. Богдан Ђукановић, комбинована техника

16.9-15.10. Друго Бијенале фантастике

17.10-4.11. Александар Јевтић, цртеж, комбинована техника

7-25.11. Савет галерије, Изложба награђених студената ФЛУ

28.11-16.12. Мариела Цветић, колаж

19.12. Новогодишња продајна изложба

РАСПОРЕД ИЗЛАГАЧА У ГАЛЕРИЈИ ЗА 2024. ГОДИНУ

17. 1 – 27. 1. (комерцијални термин) Срба Траванов

30. 1 – 10. 2. Александра Ковачервић, уље на платну, цртеж

13. 2 – 24. 2. Александар Ракезић, акрил на платну

27. 2 – 9. 3. Марија Солујић, цртеж

12. 3 – 23. 3. Марија Здравковић, уље на платну

26. 3 – 6. 4. Јадран Крнајски, уље на платну

9. 4 – 11. 5. 60 ГОДИНА ГАЛЕРИЈЕ

14. 5 – 25. 5. (комерцијални термин) Драгана Огњеновић

28. 5 – 8. 6. Сања Црњански, акрил, акварел

11. 6 – 22. 6. Иван Петровић, фотографија

25. 6 – 6. 7. (комерцијални термин)

9. 7– 24. 8. Годишња изложба

27. 8 – 7. 9. (комерцијални термин)

10. 9 – 21. 9. Слободан Радојковић и Аница Радошевић Бабић, комбинована техника

24. 9 – 5. 10. Павле Радовић, комбинована техника (скулптура)

8. 10 – 19. 10. Марија Лабудовић Пантелић, комбинована техника

22. 10 – 2. 11. Савет галерије/Уметник по позиву

Маријана Петровић Раић, цртеж (из опуса Драгане Ивановић Раић, 1956-1987)

5. 11 – 16. 11. Савет галерије/Изложба награђених студената ФЛУ

19. 11 – 23. 11. (комерцијални термин) Јована Пузовић

26. 11 – 7. 12. (комерцијални термин) Небојша Бабић

10. 12. Новогодишња продајна изложба