БФ: Марко Ђоковић

#BETOVENINFLUENSER 3
Диригент:
Џон Екслрод

Солиста:
Бенедето Лупо, клавир

Ј. Брамс: Концерт за клавир и оркестар бр. 1
Ј. Брамс (орк. А. Шенберг): Клавирски квартет

 

Организатор: Београдска филхармонија
Информације на тел. 0112630744