ŠEST GODINA U TOKIJU

Postavka ove izložbe predstavlja seriju radova sa temom tokijskog pejzaža i scena iz svakodnevnog života koja je nastala u periodu između 2014. i 2019. godine, kao rezultat istraživačkog rada tokom studijskog boravka u Japanu.
Osnova umetnikovog načina rada leži u crtanju i slikanju po životu. Razlog ovakvog postupka leži u uverljivosti koja dolazi iz direktnog dodira sa motivom. Rezultat koji izlazi iz borbe sa neprestanom
promenom objekta, koji živi i menja se, je veran ljudskom načinu opažanja. Poseban izazov predstavlja problem očuvanja svežine prvobitnog utiska u većim kompozicijama, koje traže dugu izvedbu.
Umetnik svoje istraživanje započinje kroz seriju pogleda na grad, koji u sebi nosi zanimljiv spoj starog i novog vremena. Upoznajući se sa novim okruženjem, pažnju obraća na pejzaž i arhitekturu Tokija, dok
figuru najčešće izostavlja. Zanimanje za portret se uporedo nastavlja kroz rad u ateljeu i studije figure u tradicionalnom kostimu. Spoj ova dva interesovanja – za rad napolju i ateljersko slikarstvo, je u zadnjim radovima rezultirao scenama koje prikazuju figuru u njenom svakodnevnom okruženju. Element iznenađenja i prekida scene, koji se često javlja u japanskoj tradicionalnoj umetnosti, poslužio je kao način vezivanja scene jednim događajem, podređujući portret i figuru široj
kompoziciji.

Milenko Stevanović je rođen u Beogradu 1983. godine. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek primenjena grafika. Master studije je završio na Univerzitetu umetnosti u Tokiju na odseku uljano slikarstvo, kao stipendista Vlade Japana. Član je slikarske sekcije ULUS-a.

 

Izložba će biti otvorena do 1.2.2020. svakog dana od 10 do 20 sati, osim nedelje.