ШЕСТ ГОДИНА У ТОКИЈУ

Поставка ове изложбе представља серију радова са темом токијског пејзажа и сцена из свакодневног живота која је настала у периоду између 2014. и 2019. године, као резултат истраживачког рада током студијског боравка у Јапану.
Основа уметниковог начина рада лежи у цртању и сликању по животу. Разлог оваквог поступка лежи у уверљивости која долази из директног додира са мотивом. Резултат који излази из борбе са непрестаном
променом објекта, који живи и мења се, је веран људском начину опажања. Посебан изазов представља проблем очувања свежине првобитног утиска у већим композицијама, које траже дугу изведбу.
Уметник своје истраживање започиње кроз серију погледа на град, који у себи носи занимљив спој старог и новог времена. Упознајући се са новим окружењем, пажњу обраћа на пејзаж и архитектуру Токија, док
фигуру најчешће изоставља. Занимање за портрет се упоредо наставља кроз рад у атељеу и студије фигуре у традиционалном костиму. Спој ова два интересовања – за рад напољу и атељерско сликарство, је у задњим радовима резултирао сценама које приказују фигуру у њеном свакодневном окружењу. Елемент изненађења и прекида сцене, који се често јавља у јапанској традиционалној уметности, послужио је као начин везивања сцене једним догађајем, подређујући портрет и фигуру широј
композицији.

Миленко Стевановић је рођен у Београду 1983. године. Дипломирао je на Факултету примењених уметности, одсек примењена графика. Мастер студије је завршио на Универзитету уметности у Токију на одсеку уљано сликарство, као стипендиста Владе Јапана. Члан je сликарске секције УЛУС-a.

 

Изложба ће бити отворена до 1.2.2020. сваког дана од 10 до 20 сати, осим недеље.