U Britanskom savetu u Londonu u toku je završna izložba dvogodišnjeg projekta Tejk Over, koja je otvorena do 29. septembra.

Na ovoj izložbi su predstavljeni svi učesnici projekta kao i audio, vizuelna i štampana dokumentacija o aktivnostima na projektu u prethodne dve godine. Kolarčeva zadžbina, kao partner u projektu TEJK OVER, uspešno je predstavljena na ovoj izložbi, sa prezentacijama programa koje je realizovao Savet mladih Kolarca.
U saradnji sa uredničkim timom Kolarca, mladi ljudi su kroz ovaj projekat, upoznali način rada institucije i kreirali nove programe čiji cilj je bio veća vidljivost Kolarčeve zadužbine i razvoj nove publike.

Završna aktivnost Saveta mladih Kolarca predstavljena je na TEJK OVER FESTIVALU u novembru 2016. godine. Kolarčeva zadužbina će kroz različite programe i aktivnosti nastaviti saradnju sa Savetom mladih do zavšetka projekta, u septembru 2017. godine.

TEJK OVER- razvoj publike je projekat finansiran kroz program Kreativna Evropa, koji je okupio Britanski savet (Velika Britanija) kao nosioca projekta, Bios (Grčka), TheatrodellaLimonaia (Italija), Kolarčevu zadužbinu (Srbija) i Udruženje Chorea (Poljska).