TRIGON

Sanja Momčilović
slike
Jelena Pantelić
skulpture
Livia Salai
grafike

Poetika intime i usamljenosti, izolacija specifičnog fizičkog prostora i post-digitalno rekombinovanje virtuelnih elemenata različiti su uglovi iz kojih umetnice formiraju poligon individualnih tendencija i time potvrđuju jedino pravilo savremenosti – pluralizam kao objedinitelja. Radovi insistiraju na autorstvu te ih treba posmatrati kao predstavu fragmentarnosti specifične geografije nasumično predloženih poetika. Umetnice su ogovorile na predlog Galerije Kolarčeve zadužbine da se okupe kao dobitnice glavnih nagrada Slikarskog, Vajarskog i Grafičkog odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu za 2018. godinu.
Sanja Momčilović rođena je 1986. godine u Pančevu. Završila je osnovne i master akademske studije slikarstva u klasi profesora Milete Prodanovića, 2019. godine. Dobitnica je nagrade „Rista i Beta Vukanović – slikari“ za rezultate postignute u slikarstvu. Od 2018. godine njen rad „Kontraobelisk’’ nalazi se u stalnoj postavci muzeja „Cepter“ u Beogradu. Izlagala je na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a njeni radovi mogu se naći i u javnom prostoru. U svom radu bavi se temama percepcije, međusobnim odnosom digitalne i fizičke konstrukcije objekta i izolacijom kroz alegoriju apstraktnog izometrijskog prostora. Radovi „Kuća sa krovom na četiri vode“ i „Martir“ pripadaju seriji radova pod nazivom „Kuća sa belim krovom“ i bave se uspomenama sakupljenim u toku životnog veka jednog određenog fizičkog prostora koji više ne postoji u svom originalnom obliku.
Jelena Pantelić rođena je 1992. godine u Beogradu. Završila je osnovne i master studije na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2019. godine. U okviru master studija, kao stipendista Francuske vlade, provela je semestar u Nacionalnoj školi lepih umetnosti u Parizu. Dobitnica je nagrade „Sreten Stojanović“ za dostignuće u skulpturi za 2018. godinu. Izlagala je na grupnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. U fokusu njene umetničke prakse su autobiografski narativi oblikovani kroz svakodnevne interakcije i kroz odnos sa predmetima za svakodnevnu upotrebu. Baveći se suptilnim detaljima iz sopstvenog iskustva, elementima BDSM kulture i transformacijom pojma intime i bliskosti u svetu savremenih tehnologija, njen rad pruža specifičnu interpretaciju ljudskog ponašanja nudeći nam tako širu sliku društvenog konteksta u kom deluje. Njena praksa podrazumeva opsesivnu i disciplinovanu metodologiju čiji su rezultati fetišizovani objekti odnosno procesi. Koristi skulpturu i video kao glavne medijume izražavanja.
Livia Salai rođena je 1994. godine u Subotici. Master studije završila je u klasi profesora Vladimira Milanovića. Dobitnica je najveće nagrade na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2018. godine, a 2019. godine dobila je nagradu „Marko Krsmanović“ za inovativni pristup grafici. Izlagala je na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. U Belgiji 2019. godine, na takmičenju u Antverpenu predstavlja Srbiju i Fakultet likovnih umetnosti, među odabranima u Evropi. U svom radu koristi znakove i oblike iz aktuelnih video igrica 21. veka, kombinuje ih i pravi jedinstvenu kompoziciju, koja je u sadržaju bazično narativna. Njena poetika se zasniva na posmatranju ličnog nesvesnog u odnosu na kolektivno nesvesno.

Izložba će biti otvorena do 23.11.2019. svakog dana od 10 do 20 sati, osim nedelje.