Autor fotografija: Magdalena Pavlović

Izložba skulptura Marka Kresoje

“POVLAČENjE IZ OZBILjNOSTI“

Svojstvima drveta i kombinacijom sa drugim materijalima, nastojim da uobličim drugo lice sveta, ono u kome je stvarnost ponekad iščašena i izokrenuta, da vizuelno ispričam anegdotu vremena u kom živimo i o odnosima koji u njemu vladaju. U šarenom neredu osećanja, spoljnjih i unutrašnjih uticaja, u svoj toj raskoši gluposti kojom smo svakodnevno bombardovani, pokušavam da otkrijem nit koja sve povezuje u trodimenzionalni satirični narativ, modelovan intuitivno i spontano. Izmišljanje i mašta su od istog materijala kao i sam život i zato sve što izvedem tehničkom veštinom nije samo rezultat tehničkog znanja, već jedna zabeleška tajanstvenih, višestrukih i nekad neshvatljivih iskustava koje sam proživeo i koje, dok izvodim skulpturu, proživljavam ponovo na sasvim drugačiji način. Opredmećivanje skulptura je nastalo odbacivanjem konvencionalnog narativa, sveta u kome se čitava slika stvarnosti krivi i gde je putem nesavršenosti nastao jezik, koji pruža živahan i vitalan izvor kulturološkog komentara, kako verbalno, tako i vizuelno. Skulpture su u izvedbi, pokretu i ekspresiji, potpuno bešumne, i u toj tišini, njihova osnovna svrha je da sa svojom ritmičkom jednostavnošću i neposrednom ekspresivnošću zagolicaju oko onog ko ih posmatra.

 

Marko Kresoja rođen je 1984. godine u Beogradu. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na Vajarskom odseku, u klasi profesora Nikole Vukosavljevića. Od 2015. godine je na doktorskim umetničkim studijama Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Učesnik je brojnih samostalnih i grupnih izložbi, umetničkih projekata i likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu.

 

Kontakt

sculpture@kresoja.de

www.markokresoja.com

 

Izložba će biti otvorena do 21. septembra 2019. godine, svakog dana od 10 do 20 sati (sem nedelje).