Izložba će biti nastavljena nakon ukidanja epidemioloških mera.

MINDSCAPES

Naslov izložbe simbolično upućuje na skrivena mesta u predelima uma i daleki svet smešten izvan granica poznatog. Izmeštajući nam duh na ta nova mesta gde se dodiruju stvarni i prizori u nastajanju, gde se susreću vidljivo i nevidljivo, a senzacija prerasta u osećanje, umetnica ustupa imaginaciji mesto oka. Transformacija se odvija pred posmatračem, nastaju nove forme pejzaža i postaju način posmatranja jedne moguće realnosti. Proces sublimiranja misaonih, osećajnih i opažajnih iskustava iznedrio je dematerijalizovane predele umekšanih obrisa i neodređenih prostornih granica čija zamagljena svetlost horizonta predstavlja liniju iza koje počinje putovanje u drugi svet.
Prizori serije radova Mindscapes konstruisani su sa namerom da posmatrača uvlače u središte treperave svetlosti, te mekih i vazdušastih bojenih vrednosti. Upotrebom svetlosno-kolorističkih parametara, a izrazite horizontalne linearnosti, slika se udaljava od realnosti, uklanja se barijera njene fizičke i psihološke ograničenosti i otvara beskrajna praznina, kao mesto svih potencijalnih projekcija duha. Varijacije horizontalnih linearnih ritmova i svetlosni gradijenti naglašavaju iluziju kretanja u beskrajnoj dubini prostora, pružajući prizorima utisak sličan širenju obojenog zvuka. Posmatrač se poziva na pomeranje fokusa: da u njegovo središte ne postavlja objekte, pa čak ni misli, nego da se prepusti apsorbciji predela imaginarnog, jednostavnosti i lepoti sadržaja u i iza vidnog polja.

 

Iz ličnog ugla o autorki Mariji Anđelković, umetnica Jelena Petrović:

Rad Marije Anđelković, njenu potpunu posvećenost grafičkom mediju i metodično građenje prepoznatljivog likovnog jezika, pratila sam od našeg prvog zajedničkog časa ravne štampe. Sveukupnost njenog umetničkog delovanja odlikuje duboko promišljen i kontinuiran razvoj, kako teme i motiva koji su se nalazili u središtu njenog interesovanja, tako i izvođačkog postupka. Marijino umetničko sazrevanje se može posmatrati kao svojevrstan put ka redukciji na kom je odbacivala suvišno i usvajala jedan krajnje meditativan i pročišćen likovni izraz. Svođenjem i redukcijom viđenog i doživljenog, Marija uobičajene predstave o vremenu i prostoru transformiše u svetlosno-bojene zapise koji predstavljaju refleksije unutrašnjih predela bića.

 

Biografiju umetnice možete pročitati ovde.

 

 

Izložba će biti otvorena do 3. aprila 2021. radnim danima od 10 do 20 časova, subotom od 10 do 16 časova.