Изложба ће бити настављена након укидања епидемиолошких мера.

MINDSCAPES

Наслов изложбе симболично упућује на скривена места у пределима ума и далеки свет смештен изван граница познатог. Измештајући нам дух на та нова места где се додирују стварни и призори у настајању, где се сусрећу видљиво и невидљиво, а сензација прераста у осећање, уметница уступа имагинацији место ока. Трансформација се одвија пред посматрачем, настају нове форме пејзажа и постају начин посматрања једне могуће реалности. Процес сублимирања мисаоних, осећајних и опажајних искустава изнедрио је дематеријализоване пределе умекшаних обриса и неодређених просторних граница чија замагљена светлост хоризонта представља линију иза које почиње путовање у други свет.
Призори серије радова Mindscapes конструисани су са намером да посматрача увлаче у средиште трепераве светлости, те меких и ваздушастих бојених вредности. Употребом светлосно-колористичких параметара, а изразите хоризонталне линеарности, слика се удаљава од реалности, уклања се баријера њене физичке и психолошке ограничености и отвара бескрајна празнина, као место свих потенцијалних пројекција духа. Варијације хоризонталних линеарних ритмова и светлосни градијенти наглашавају илузију кретања у бескрајној дубини простора, пружајући призорима утисак сличан ширењу обојеног звука. Посматрач се позива на померање фокуса: да у његово средиште не поставља објекте, па чак ни мисли, него да се препусти апсорбцији предела имагинарног, једноставности и лепоти садржаја у и иза видног поља.

Из личног угла о ауторки Марији Анђелковић, уметница Јелена Петровић:

Рад Марије Анђелковић, њену потпуну посвећеност графичком медију и методично грађење препознатљивог ликовног језика, пратила сам од нашег првог заједничког часа равне штампе. Свеукупност њеног уметничког деловања одликује дубоко промишљен и континуиран развој, како теме и мотива који су се налазили у средишту њеног интересовања, тако и извођачког поступка. Маријино уметничко сазревање се може посматрати као својеврстан пут ка редукцији на ком је одбацивала сувишно и усвајала један крајње медитативан и прочишћен ликовни израз. Свођењем и редукцијом виђеног и доживљеног, Марија уобичајене представе о времену и простору трансформише у светлосно-бојене записе који представљају рефлексије унутрашњих предела бића.

 

Биографију уметнице можете прочитати овде.

 

Изложба ће бити отворена до 3. априла 2021. радним данима од 10 до 20 часова, суботом од 10 до 16 часова.