KROZ RAZMERE: ARHITEKTURA

Izložba studentskih radova osnovnih studija na odseku Arhitektura i urbanizam Fakulteta za graditeljski menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu

8 – 11. april 2024.
Svečano otvaranje 9. aprila u 18.30
Likovna galerija

Izložba „Kroz razmere: ARHITEKTURA” koja će se održati u Likovnoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca od 8. do 11. aprila 2024. godine predstavlja izbor studentskih radova u okviru predmeta na prvoj, drugoj i četvrtoj godini osnovnih studija Arhitekture i urbanizma Fakulteta za graditeljski menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla” u Beogradu. Kroz ovu izložbu javnost se upoznaje sa karakterističnim pozicijama arhitektonskog obrazovanja, pri čemu imamo priliku da doživimo aktuelni presek kroz sadržaje i rezultate jednog semestra u edukativnom procesu mladih arhitekata. Izložba se sastoji od četiri celine individualno stanovanje, dizajn u arhitekturi, maketarstvo, projektovanje društvenih zgrada 1 i 2 i Uvod u projektovanje, koje ujedno predstavljaju 5 studijskih  programa.

Rukovodioci predmeta i urednici izložbe prof. dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni prof. dr Vladimir Stevanović i doc. dr Jelena Mitrović, ovom izložbenom postavkom posetiocima i široj javnosti uspešno prenose poruku da je arhitektura u studijskom procesu podjednako važna kao i u uslovima njene realizacije, međutim, predstavljanje njenih sadržaja u ovoj formi doprinosi širenju dijaloga u javnom diskursu, o nadogradnji arhitektonske kulture, kao i o institucionalnim obavezama i odgovornostima same arhitektonske struke.