Izložba
JURIM – MIRUJ
10.8-3.9.2021. Likovna galerija

Autorka Milica Babović o radovima

Značenje reči, doslovno, preneseno, deformacija reči ili njen izostanak, rasklapanje i preklapanje slova razmatram kao alat za ulaz u neistražene vode podsvesti, ličnih i osetljivih tema.

Radovi svoj začetak nalaze u praksi pisanja dnevnika, zapisa, misli, emocija, senzacija. Vremenom dolazim do igre reči koja uz prigodan likovni zapis na minijaturnom formatu približava publiku temi i podržava je ili sa druge strane pravi konfuziju, spaja nespojivo, postavlja pitanja.

Svaka od minijatura nemo priča, svojim likovnim segmentom dok tekst ispod slikovnog nagoveštava i upućuje posmatrača na određeni emotivno-misaoni put.

Sve radove vezuje sličan pristup, kroz reči i oblike krojim narative, beležim dnevna iskustva. Ti narativi svakodnevnih osećaja i zapažanja se pretaču na papiru i grade lični magijski, ritualni, značajan prostor.

Akvarel tehnika često podržana crtežom tušem podstiče slobodne asocijacije koje te reči izazivaju i grade nove perspektive i mogućnosti sagledavanja.

Kroz individualno uhvaćeno i zabeleženo iskustvo predstavljam šemu svojih misli uz pomoć tipografsko- jezičke igre ilustrovane, protkane simbolima i vizijama.

Preispitujući lične stavove, ideje, emocije i moralne vrednosti, dotičem se fenomena identiteta, pripadnosti.

Kako je često u pitanju podsvesni materijal koji isplivava na površinu, dati sadržaji se mogu čitati kao reakcija na kolektivno stanje savremenog društva, a isto tako i kao intimni mikrosvet.

 

O IZLOŽBI

Serijom radova obuhvaćenim izložbom „Jurim-miruj“, umetnica na lucidan i duhovit način prikazuje segmente ranjivog postojanja. Čitajući naziv izložbe „Jurim“ unazad, dobijamo opozit ove reči, odnosno reč miruj. Između ove dve dualnosti, stanja mirovanja i kretanja, umetnica traga za najtananijim unutrašnjim pokretom. Eksperimentišući sa tehnikom akvarela, koja evocira različite asocijacije, umetnica zalazi u polje nesvesnog, emocije, snova.

Milica na pojedinim radovima preispituje određene elemente svakodnevice u kojima pronalazi podsticaj za umetnost. Sintezom pisane reči i minijature, dublje istražuje povezanost, uzročnost i smisao. Ova kombinacija, dopušta umetnici da na izrazito kreativan način, slobodno i nesputano dovodi u vezu dva različita načina kreativnog iskazivanja, gradeći sopstvenu estetiku.

Inspirišući se artefaktima sa tla Afrike, umetnica uvodi repertoar motiva i elementa afričke plemenske umetnosti, simbolično tragajući za izvornim, iskonskim, slobodom. Različitim slojevima značenja, Milica prefinjeno, suptilno i tanano razmatra pitanje sopstva, identiteta, kao i pitanje pripadanja. Skladnim kompozicijama prikazuje sve ono što je život, momente mira, inspiracije, ravnoteže, kao i momente pokreta, nemira, unutrašnje uzburkanosti.

Jovana Popović
istoričarka umetnosti

 

Biografija

Milica Babović je pođena 21.4.1995 u Beogradu. Završila je osnovne i master akademske studije slikarstvana Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Dobrice Bisenića. Izlagala je na brojnim izložbama u Srbiji i inostrastvu. Živi i radi u Beogradu.

kontakt – milicababovic21@gmail.com

 

Izložba će biti otvorena do 3.9.2021. radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.