Изложба
ЈУРИМ – МИРУЈ
10.8-3.9.2021. Ликовна галерија

Ауторка Милица Бабовић о радовима

Значење речи, дословно, пренесено, деформација речи или њен изостанак, расклапање и преклапање слова разматрам као алат за улаз у неистражене воде подсвести, личних и осетљивих тема.

Радови свој зачетак налазе у пракси писања дневника, записа, мисли, емоција, сензација. Временом долазим до игре речи која уз пригодан ликовни запис на минијатурном формату приближава публику теми и подржава је или са друге стране прави конфузију, спаја неспојиво, поставља питања.

Свака од минијатура немо прича, својим ликовним сегментом док текст испод сликовног наговештава и упућује посматрача на одређени емотивно-мисаони пут.

Све радове везује сличан приступ, кроз речи и облике кројим наративе, бележим дневна искуства. Ти наративи свакодневних осећаја и запажања се претачу на папиру и граде лични магијски, ритуални, значајан простор.

Акварел техника често подржана цртежом тушем подстиче слободне асоцијације које те речи изазивају и граде нове перспективе и могућности сагледавања.

Кроз индивидуално ухваћено и забележено искуство представљам шему својих мисли уз помоћ типографско- језичке игре илустроване, проткане симболима и визијама.

Преиспитујући личне ставове, идеје, емоције и моралне вредности, дотичем се феномена идентитета, припадности.

Како је често у питању подсвесни материјал који испливава на површину, дати садржаји се могу читати као реакција на колективно стање савременог друштва, а исто тако и као интимни микросвет.

 

О ИЗЛОЖБИ

Серијом радова обухваћеним изложбом „Јурим-мируј“, уметница на луцидан и духовит начин приказује сегменте рањивог постојања. Читајући назив изложбе „Јурим“ уназад, добијамо опозит ове речи, односно реч мируј. Између ове две дуалности, стања мировања и  кретања, уметница трага за најтананијим унутрашњим покретом. Експериментишући са техником акварела, која евоцира различите асоцијације, уметница залази у поље несвесног, емоције, сновa.

Милица на појединим радовима преиспитује одређене елементе свакодневице у којима проналази подстицај за уметност. Синтезом писане речи и минијатуре, дубље истражује повезаност, узрочност и смисао. Ова комбинација, допушта уметници да на изразито креативан начин, слободно и неспутано доводи у везу два различита начина креативног исказивања, градећи сопствену естетику.

Инспиришући се артефактима са тла Африке, уметница уводи репертоар мотива и елемента афричке племенске уметности, симболично трагајући за изворним, исконским, слободом. Различитим слојевима значења, Милица префињено, суптилно и танано разматра питање сопства, идентитета, као и  питање припадања. Складним композицијама приказује све оно што је живот, моменте мира, инспирације, равнотеже, као и моменте покрета, немира, унутрашње узбурканости.

Јована Поповић
историчарка уметности

 

Биографија

Милица Бабовић je pођена 21.4.1995 у Београду. Завршила је основне и мастер академске студије сликарствана Факултету ликовних уметности у Београду, у класи проф. Добрице Бисенића. Излагала је на бројним изложбама у Србији и иностраству. Живи и ради у Београду.

контакт – milicababovic21@gmail.com

 

Изложба ће бити отворена до 3.9.2021. радним данима од 10 до 20 часова, суботом од 10 до 16.