Prostori privida
18.1-5.2.2022.
Likovna galerija

Radovi predstavljeni na izložbi Prostori privida redefinišu sam medij slike, krećući se od klasične, štafelajne slike do digitalne, ekranske slike posredovane metodom proširene stvarnosti.

Materijalnost slika i crteža je postignuta pažljivim uobličavanjem svakog sloja. Mrežasta struktura, sazdana iz brojnih poteza koji se ukrštaju, omogućila je transparentnost slojeva radova pri čemu se pozadinski planovi uzdižu u ravni prvih planova. Kompozicije radova, bez klasičnog središta na koje bi se pogled fokusirao, stvaraju utisak prostiranja površine radova i van njihovih okvira.

Necentralizovanom upotrebom bojenih oblika i akcenata narušeno je težite radova sa namerom da se u prostorima virtuelne realnosti upotpuni i uravnoteži njihova kompozicija. Dvojaka uloga predstavljenih oblika i akcentata, pored toga što predstavljaju apstrahovane elemente iz okruženja, služe i kao kôd/šara za projektovanje virtuelnih prostora. Medijski identitet slikarstva, kao površinskog dejstva slike na platnu, dopunjen je boravkom u slikarksim prostorima simulirane virtuele realnosti u realnom vremenu. Pomoću VR naočara i aplikacije AR-gardens postignuto je kompletno sjedinjavanje posmatrača sa slikom, obuhvatajući njegovo celokupno vidno polje. Savremeni tretman i doživljaj medija nam omogućava da obrazujemo slike po sopstvenom nahođenju, koje možemo stalno da menjamo i iznova da otkrivamo.

Miljan Stevanović 

Biografiju umetnika možete pročitati ovde.

 

Izložba će biti otvorena do 5.2.2022. radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.