“OTKUCAJ(I)” je vizuelna kolaboracija o materijalizaciji fluentnih formi razvitka, pritiska, senzibilnosti kontinuiranih promena i nužnosti odbacivanja kategoričnosti. Umetnice su na individualan način likovno odgovorile na predlog Galerije Kolarčeve zadužbine da se okupe kao dobitnice glavnih nagrada Slikarskog, Vajarskog i Grafičkog odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu za 2019. godinu.

Likovni odnosi Anje Tončić nastali su kao produkt udela i uticaja fizičkih teorija o holografskoj interferometriji, akustici, teoriji refrakcija i intervencijskoj kombinatorici te postavljaju splet organizovane haotičnosti koja postepeno disciplinuje konstruktivne elemente ponuđenog prizora, omogućavajući analizu i vizuelizaciju pojma pritiska i superponiranja napona.
Saglasje u crtačkom principu guste koncentracije linijskih relacija ima cilj naglašavanja destabilizacije percepcije pri obrtnom kretanju, koristeći vizuelne metode eksperimentalnih elektromagnetskih interakcija u pristupu samom cikličnom pokretu na statičnoj podlozi poznatim po metodologiji futurizma i kasnijeg op-arta, koja dovodi do konceptualnog izazivanja inertne pozicije klasičnog crteža koji se na formalno-stilskom planu generiše kroz prikaz slika-pokreta, formi koje su flukturne i ubrzavajuće, iako omeđene konvencionalnim okvirom klasičnog medija. Ovom serijom prezentovanih crteža kao i instalacijom/objektom, Anja predstavlja ritmičke vizije bespredmetnih kovitlaca kao platformu univerzalnog aspekta suočenja, sa namerom likovne integracije rezultirajućih pokreta, taktova, deformacija i vibracija, istovremeno koristeći prividno limitiranu pokretnost crtačkog manira kao sredstvo oblikovanja i izraza mišljenja i stava o egzaktnoj kompoziciji, provocirajući formulaciju pitanja o specifičnom problemu i/ili fenomenu samog otpora kao nužnosti i pokretača.

Aleksandra Majstorović svojim radovima produbljuje i materijalizuje ljudski odnos i doživljaj nastanka čoveka kao bića. Njegov izgled pretočen u snažnu, fluentnu formu simbolizuje proces razvitka i njegov presudan značaj u životu svakog od nas. Duboka senzibilnost prirode, protkana energijom, ni kolosalnom ni eteričnom, zrači belinom, nepogrešivo postoji, odvija se, govori o ljudskom telu, a ipak je ogledalo nas samih. Ovom prilikom možete videte izloženu seriju skulptura pod nazivom „Razvijanje“. Sačinjenu od četiri različite forme „Nulto razvijanje“, „Razvijanje I“, „Razvijanje II“ i „Razvijanje III“. Hronološki povezane, različite po volumenu prikazuju promene koje dok smo doživljavali nismo bili svesni, a kojima svakodnevno prisustvujemo u svetu koji nas okružuje. Koje predstavljaju konstruktivno najosetljivija mesta života. Umetnica svoju inspiraciju pronalazi u prirodi nas samih i povezuje je sa savršeno nesavršenim sklopom ljudskog bića. Akvareli „Drugo stanje“ su usko povezani sa skulpturama. Oslikavaju istinitost majčinog viđenja sebe, energije na račun koje se biće stvara, posledice i obeležja. Trijumf i bol. Stalni trag i večitu promenu. Podjednako bitno serija akvarela „Nestajanje skulpture“ prikazuje okrutnost, težinu i prekid formiranja oblika. Nagli preokret prirode. Rastrojenost, gnev i iščezavanje. Aleksandra svojim radom želi da osvesti društvo i ukaže na značaj čovekovog razvoja u ranom stadijumu, opominje i poklanja znak pažnje svim skulpturama razvijenim i nestalim tokom ovozemaljskog postojanja.

Marija Šešlija svesno bira da se njena umetnost ne osvrće na svakodnevne ljudske događaje, niti teži direktnoj kritici društva. Okreće se univerzalnim i suštinskim temama ljudskog promišljanja, time ne dajući konačan i jedinstven odgovor, već otvara nove horizonte slobodnog promišljanja, introspekcije i osećajnosti. Krećući se od sopstvene zapitanosti nad promenljivom i nepredvidivom prirodom života, kao i konceptima beskonačnosti i duhovnosti, Marija nastoji da ovaj kompleksan misaoni proces prenese u materijalni svet umetničkog dela. Birajući nebo kao glavni motiv svojih radova, taj nikada isti, a uvek i svuda prisutan, natčovečanski fenomen, umetnica pruža posmatraču jednu, od mnogobrojnih mogućih verzija percepcije stvarnosti. Ističe neophodnost oslobađanja od ukalupljenog, socijalno i religiozno determinisanog poimanja sveta, kako onog oko nas, tako i onog u nama. U toj želji da se posmatrač usmeri na mogućnost divergentnog, heterogenog poimanja pojavnog i apstraktnog aspekta postojanja, možemo uočiti težnju za promenom stanja u kojem se današnji čovek nalazi.
„Prateći redosled u kom je polazna tačka slika iz prirode a krajnja rad, nastao po uzoru na nju usled prevođenja iz sveta mišljenja u svet prirode, pravi se zatvoreni krug u kome se ova dva sveta uzajamno dopunjuju.“ Slojevitošću i dugotrajnošću stvaranja radova u tehnici grafike, Marija skreće pažnju na višeslojnost značenja ovih dela. Suština nije u dolaženju do ultimativnog odgovora, već u različitim putevima kojima ćemo ka njemu ići.

Biografije umetnica

Anja Tončić

Aleksandra Majstorović

Marija Šešlija

Izložba će biti otvorena do 21. novembra 2020. radnim danima od 10 do 20 sati, subotom od 10 do 16 časova.