Izložba nagrađenih studenata FLU

Nikola Đelošević
Teodora Pendić
Lena Jovanović
Đorđe Radović

DIHOTOMIJE
7 – 25. 11. 2023.
Likovna galerija

Izložba okuplja četvoro mladih autora, dobitnika nagrada Grafičkog, Vajarskog i Slikarskog odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu za 2023. godinu. U interakciji autorskih poetika i koncepcijskih osnova na kojima su utemeljena individualna umetnička istraživanja, pojam dihotomije otvara se kao jedna od mogućih tačaka pristupa sagledavanju pojedinačnih umetničkih projekata obuhvaćenih u jedinstvenu izložbenu celinu.

Grafike Nikole Đeloševića svedenim formama i pročišćenim kompozicijama naznakama otkrivaju dubinu i slojevitost teme koja je u fokusu umetničkog interesovanja. Vizuelnim jezikom koji definišu naglašena kontura i kontrast crne i crvene, autor kroz metaforične, alegorijske prikaze istražuje pojam slobode, njenu prirodu ali i granice. U radovima se očituje sučeljavanje čežnje za slobodom i potrebe za sigurnošću. Motivom vaze sa cvećem autor predstavlja slobodu u fragmentima, u uslovima kontrole i kalupu (samo)nametnutih okvira kao naličje čovekove potrage za sigurnošću.

Posmatrajući arhitekturu i prostor, Teodora Pendić jezikom fotografskog i grafičkog medija ispituje svetlost i problem odnosa svetlosti i forme. U dinamičnom i živopisnom susretu različitih umetničkih praksi i vokabulara, autorka istražuje likovni potencijal svetlosti. U kontrastu osvetljenja i zatamnjenja, u igri svetlosti i senke, umetnica eksperimentišući sa kolorističkim vrednostima svetlosnog spektra suptilno nijansira atmosferu posmatranog prostora, odnosno objekta u prostoru.

Lena Jovanović ambijentalnom instalacijom Samo pažljivo reinterpretira tradiciju redimejda (ready-made). Ansambl čini 12 objekata – kišobrana sa izvrnutim klobucima koji gotovo da lebde u prostoru, oslanjaući se diskretno vrhom drške na podlogu. Transparentnost materijala dopunjuje utisak lakoće i prozračnosti, dok kuglice u toplim tonovima terakote unutar klobuka objektu daju uzemljenje. Krhkost konstrukcije čija stabilnost biva narušena tek strujanjem vazduha, opominje posmatrača da zastane, oslušne i oseti, osvesti. Instalacijom Samo pažljivo umetnica poziva na trenutak aktivne pažnje i pogled u sebe kao odgovor na ubrzanu svakodnevicu savremenog života.

Slike Đorđa Radovića predstavljaju umetničku interpretaciju prošlosti kroz prizmu sećanja, uspomena i fragmentarnih vizuelnih zapisa zabeleženih  fotografskom kamerom koje autor nalazi u ličnoj i porodičnoj arhivi. Fotografske isečke autor reinterpretira vizuelnim sredstvima slikarskog medija gradeći jezik univerzalnih simbola kojim uspostavlja i oblikuje novi kontekst značenja. Tako se šaljivi gest rekontekstualizacijom i novim čitanjima percipira kao gest očajanja, evokacija arhetipske slike oličene u ženskoj figuri koja pokriva lice rukama. Između prošlosti i sadašnjosti, dekonstrukcije i rekonstrukcije, između realnog i metafizičkog, autor oblikuje snenolike prizore koji se razlivaju u magličastoj atmosferi modelovanoj suptilnim valerskim gradacijama.

Tijana Duka

 

Biografije umetnika možete pročitati ovde

 

Izložba će biti otvorena do 25. 11. 2023. radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.