Изложба награђених студената ФЛУ

Никола Ђелошевић
Теодора Пендић
Лена Јовановић
Ђорђе Радовић

ДИХОТОМИЈЕ
7 – 25. 11. 2023.
Ликовна галерија

Изложба окупља четворо младих аутора, добитника награда Графичког, Вајарског и Сликарског одсека Факултета ликовних уметности у Београду за 2023. годину. У интеракцији ауторских поетика и концепцијских основа на којима су утемељена индивидуална уметничка истраживања, појам дихотомије отвара се као једна од могућих тачака приступа сагледавању појединачних уметничких пројеката обухваћених у јединствену изложбену целину.

Графике Николе Ђелошевића сведеним формама и прочишћеним композицијама назнакама откривају дубину и слојевитост теме која је у фокусу уметничког интересовања. Визуелним језиком који дефинишу наглашена контура и контраст црне и црвене, аутор кроз метафоричне, алегоријске приказе истражује појам слободе, њену природу али и границе. У радовима се очитује сучељавање чежње за слободом и потребе за сигурношћу. Мотивом вазе са цвећем аутор представља слободу у фрагментима, у условима контроле и калупу (само)наметнутих оквира као наличје човекове потраге за сигурношћу.

Посматрајући архитектуру и простор, Теодора Пендић језиком фотографског и графичког медија испитује светлост и проблем односа светлости и форме. У динамичном и живописном сусрету различитих уметничких пракси и вокабулара, ауторка истражује ликовни потенцијал светлости. У контрасту осветљења и затамњења, у игри светлости и сенке, уметница експериментишући са колористичким вредностима светлосног спектра суптилно нијансира атмосферу посматраног простора, односно објекта у простору.

Лена Јовановић амбијенталном инсталацијом Само пажљиво реинтерпретира традицију редимејда (ready-made). Ансамбл чини 12 објеката – кишобрана са изврнутим клобуцима који готово да лебде у простору, ослањаући се дискретно врхом дршке на подлогу. Транспарентност материјала допуњује утисак лакоће и прозрачности, док куглице у топлим тоновима теракоте унутар клобука објекту дају уземљење. Крхкост конструкције чија стабилност бива нарушена тек струјањем ваздуха, опомиње посматрача да застане, ослушне и осети, освести. Инсталацијом Само пажљиво уметница позива на тренутак активне пажње и поглед у себе као одговор на убрзану свакодневицу савременог живота.

Слике Ђорђа Радовића представљају уметничку интерпретацију прошлости кроз призму сећања, успомена и фрагментарних визуелних записа забележених  фотографском камером које аутор налази у личној и породичној архиви. Фотографске исечке аутор реинтерпретира визуелним средствима сликарског медија градећи језик универзалних симбола којим успоставља и обликује нови контекст значења. Тако се шаљиви гест реконтекстуализацијом и новим читањима перципира као гест очајања, евокација архетипске слике оличене у женској фигури која покрива лице рукама. Између прошлости и садашњости, деконструкције и реконструкције, између реалног и метафизичког, аутор обликује сненолике призоре који се разливају у магличастој атмосфери моделованој суптилним валерским градацијама.

Тијана Дукa

 

Биографије уметника можете прочитати овде

 

Изложба ће бити отворена до 25. 11. 2023. радним данима од 10 до 20, суботом од 10 до 16 часова.