Centar za nastavu stranih jezika Zadužbine Ilije M. Kolarca akreditovao je za ovu i sledeće dve školske godine program stručnog usavršavanja za profesore stranih jezika Dinamika časa stranog jezika: elementi, strategije i aktivnosti za koncipiranje, realizovanje i evaluiranje časa, u Katalogu ZUOV-a zaveden pod brojem 861 (kompetencija K1, prioriteti 1, dana 3, bodova 24).

Program se održava u tri grupe:
A) na engleskom jeziku za profesore engleskog jezika,
B) na francuskom jeziku za profesore francuskog jezika,
C) na srpskom jeziku za profesore ostalih jezika.
Program je isti za sve tri grupe, samo su primeri prilagođeni pojedinim jezicima.

Seminar na francuskom jeziku počinje 15. decembra, a seminar na srpskom jeziku 22. decembra.

Opširnije o seminarima možete pogledati ovde.