Program „Putovanje u svet nauke“ je jedinstven po svom multidisciplinarnom i interdisciplinarnom pristupu rada sa decom od 4 do 12 godina.

Ciklus programa ima za cilj da upozna decu sa jednostavnim i lakim eksperimentima. Istraživački programski zadaci su prilagođeni uzrastu i realnim dečjim mogućnostima, dok programski sadržaji prate interesovanja i mogućnosti svakog pojedinačnog deteta i grupe u celini.

Rad sa decom praćen je i psihološko-pedagoškom službom koji su sve eksperimente predhodno prilagodili i odobrili odgovarajućem dečjem uzrastu. U programu su uključeni vaspitači, prosvetni i naučni radnici.

Nova radionica biće održana u subotu, 17. marta. Prijavljivanje isključivo na mejl naucnoobrazovnicentar@gmail.com.

Više informacija na sajtu www.naucnoobrazovnicentar.com.