Програм „Путовање у свет науке“ је јединствен по свом мултидисциплинарном и интердисциплинарном приступу рада са децом од 4 до 12 година.

Циклус програма има за циљ да упозна децу са једноставним и лаким експериментима. Истраживачки програмски задаци су прилагођени узрасту и реалним дечјим могућностима, док програмски садржаји прате интересовања и могућности сваког појединачног детета и групе у целини.

Рад са децом праћен је и психолошко-педагошком службом који су све експерименте предходно прилагодили и одобрили одговарајућем дечјем узрасту. У програму су укључени васпитачи, просветни и научни радници.

Нова радионица биће одржана у суботу, 17. марта. Пријављивање искључиво на мејл naucnoobrazovnicentar@gmail.com.

Више информација на сајту www.naucnoobrazovnicentar.com.