Centar za muziku Kolarčeve zadužbine organizuje majstorski kurs klasičnog pevanja, pod vođstvom pijaniste i profesora Đorđa Nešića, pod nazivom “Put ka savremenoj operskoj sceni”.

Kurs će biti održan od 18. do 24. decembra, sa završnim koncertom aktivnih polaznika u nedelju 24. decembra u 11 sati u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.

Na master-klas će biti primljeno 10 aktivnih učesnica i učesnika, i neograničen broj pasivnih. Obrađivaće se materijal literatura za klasične pevače, i iz oblasti solo pesme i opere, od baroknog do modernog perioda. Postoji mogućnost da će izabranim učesnicima biti zadat novi repertoar u vidu solo komada ili operskih ansambala.

Učešće na kursu se plaća 2.500 dinara za aktivne polaznike. Ohrabrujemo pevače različitih razvojnih nivoa, od naprednih srednjoškolaca do mladih profesionalaca,  da se prijave. Uplata za kurs na račun Kolarca se očekuje neposredno posle objave primljenih polaznica i polaznika.

Da biste se prijavili, pošaljite kratku biografiju i kratak snimak pesme ili arije iz klasičnog repertoara bilo kog perioda, elektronskom poštom na adresu czm@kolarac.rs

Prijave se primaju do 1.12.2017. Odluke o primljenim učesnicima će biti dostavljene do 8.12.2017.

Biografiju profesora Nešića možete pronaći ovde: www.djordjenesic.com/about