Zadužbina Ilije M.Kolarca

SAVET MLADIH – KOLARAC

JAVNI POZIV

Kao nastavak aktivnosti na razvoju publike kao i na pomoći mladima da steknu profesionalno iskustvo u radu u instituciji, Kolarčeva zadužbina poziva mlade, od 18 do 28 godina, buduće profesionalce, da u naredne dve godine učestvuju u aktivnostima Kolarčeve zadužbine čiji je cilj:

– Promocija programa Kolarca primenom novih tehnologija i digitalnih medija

– Kreiranje novih sadržaja uz primenu i razvoj multimedijalnog pristupa u oblikovanju i promociji programskih sadržaja Kolarca.

JAVNI POZIV se odnosi na sve zainteresovane srednjoškolce, studente viših i visokih škola, kao i na polaznike specijalizovanih kurseva koji podrazumevaju obrazovne profile sa stečenim znanjima iz oblasti hardverskih i softverskih komponenti bitnih za izradu multimedijalnih sadržaja koji svoju primenu imaju u kreiranju programa oglašavanja, dizajnu, multimedijalnim prezentacijama, kao i sa stečenim znanjima koja omogućavaju kreativno izražavanje kroz kombinovanje zvuka, slike, animacije i videa.

Uslovi i način prijavljivanja:

–  biografija kandidata

– motivaciono pismo (ne duže od jedne strane) sa predlogom programa koji bi se realizovali u saradnji sa programskim urednicima Kolarca, a koji se odnose na nove pristupe i primenu novih tehnologija u afirmaciji programa Kolarca: internet kanal, internet radio, digitalizacija programske arhive Kolarca i inovativni multimedijalni programi.

Rad članova Saveta mladih finansijski se nenadoknađuje, izuzev ako se kroz projekat ne obezbede sredstva po ovom osnovu.

Vreme angažovanja: juli 2018 – juni 2020.

Dostavljanje prijava do 15. juna 2018. (komunikacije@kolarac.rs). Na osnovu prispelih prijava, utvrdiće se pojedinačni termini za intervjue sa prijavljenim kandidatima, od 16. do 25. juna.

– Rok za izbor Saveta mladih – 27. jun 2018.

– za sve dodatne informacije, kontakt: Leposava Milivojević (komunikacije@kolarac.rs)