Задужбина Илије М. Коларца

САВЕТ МЛАДИХ – КОЛАРАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ

Као наставак активности на развоју публике као и на помоћи младима да стекну  професионално искуство и раду у институцији, Коларчева задужбина позива младе, узраста од 18 до 28 година, будуће професионалце, да у наредне две године учествују у активностима Коларчеве задужбине чији je циљ:

– Промоција програма Коларца применом нових технологија и дигиталних медија

– Креирање нових садржаја уз примену и развој мултимедијалног приступа у обликовању и промоцији програмских садржаја Коларца.

ЈАВНИ ПОЗИВ се односи на све заинтересоване средњошколце, студенте виших и високих школа, као и на полазнике специјализованих курсева који подразумевају образовне профилe са стеченим знањима из области хардверских и софтверских компоненти битних за израду мултимедијалних садржаја који своју примену имају у креирању програма оглашавања, дизајну, мултимедијалним презентацијама, као и са стеченим знањима која омогућавају креативно изражавање кроз комбиновање звука, слике, анимације и видеа.

Услови и начин пријављивања:

–  биографија кандидата

– мотивационо писмо (не дуже од једне стране) са предлогом програма који би се реализовали у сарадњи са програмским уредницима Коларца, а који се односе на нове приступе и примену нових технологија у афирмацији програма Коларца: интернет канал, интернет радио, дигитализација програмске архиве Коларца и иновативни мултимедијални програми.

Рад чланова Савета младих финансијски се ненадокнађује, изузев ако се кроз пројекат не обезбеде средства по овом основу.

Време ангажовања: јули 2018 – јуни 2020.

Достављање пријава  до 15. јуна 2018. (komunikacije@kolarac.rs). На основу приспелих пријава, утврдиће се појединачни термини за интервјуе са пријављеним кандидатима, од 16. до 25. јуна.

– Рок за избор Савета младих – 27. јун 2018.

– за све додатне информације, контакт: Лепосава Миливојевић (komunikacije@kolarac.rs)