Zadužbina Ilije M. Kolarca objavila je zbirku „Muzika u odjecima kritike“ povodom 140 godine svog postojanja.

Ova zbirka objedinjuje kritičke prikaze koncerata održanih tokom 2017. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Reč je o kritikama emitovanim na Drugom programu Radio Beograda.

Razumevajući „trenutnu“ prirodu muzičkog događaja s jedne, kao i podjednako prolaznu (u materijalnom smislu) sudbinu radijskog govora o njemu s druge strane, Centar za muziku Kolarčeve zadužbine odlučio se da obe „pripitomi“ i „sačuva“ u pisanoj formi u prvom od, nadamo se, niza sličnih izdanja posvećenih kritikama koncerata, emitovanim na Drugom programu Radio Beograda. Izdavač i urednik ostvarili su na ovaj način vredan dokument o muzičkom životu Beograda, koji će možda biti i jedino svedočanstvo o nizu gostovanja velikih muzičkih umetnika na sceni Kolarca, postavljajući u isti mah i model koji bi mogao da posluži za „skladištenje“ sličnih podataka o radu izuzetno važnih institucija (našeg) sveta muzike. Akteri tog sveta – muzičari, kritičari, publika, mediji „promiču“ na različite načine stranicama ovog izdanja, stvarajući ga (uvek) iznova. Knjigu zato možemo da čitamo i kao „izveštaj o radu“, i kao arhivski dokument, ali pre svega kao (i)storiju o svima nama, sa uvek budnom svešću o kontekstu i funkciji formata radijske muzičke kritike.

prof. dr Vesna Mikić

Šef Katedre za muzikologiju FMU

 

Zbirka Muzika u odjecima kritike predstavlja prvo izdanje ove vrste, objavljeno u izdanju Zadužbine Ilije M. Kolarca, koje pretenduje da u jednom monografskom izdanju objedini kritičke prikaze koncerata održanih u dvorani Kolarčeve zadužbine. Ovakva izdanja u velikoj meri olakšavaju budućim istoričarima muzike da rekonstruišu koncertni život datog perioda. U uređivačkom poduhvatu, odlučeno je da ovu zbirku čine kritike emitovane na Drugom programu Radio Beograda, prepoznatljivom po „kontinuitetu“ i „redovnosti“ kojim ovaj medij prati muzičke događaje u Beogradu. Posebno je važno istaći da se po prvi put objavljuju radijske kritike, dakle, kritike pre svega namenjene slušaocima radijskih talasa, koje se na ovaj način čuvaju od apsolutnog zaborava kome su po pravilu predavane. Radijske kritike, naime, neretko prevazilaze domen informativnosti i sadrže kritička sagledavanja određenih izvođačkih problema, koja su kao takva uvek aktuelna i mogu biti predmet dugoročnog interesovanja svih poklonika umetničke muzike (…)

dr Srđan Atanasovski

Naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU

 

Kritike možete pročitati ovde.