Задужбина Илије М. Коларца објавила је збирку „Музика у одјецима критике“ поводом 140 године свог постојања.

Oва збирка обједињује критичке приказе концерата одржаних током 2017. године у Великој дворани Коларчеве задужбине. Реч је о критикама емитованим на Другом програму Радио Београда.

Разумевајући „тренутну“ природу музичког догађаја с једне, као и подједнако пролазну (у материјалном смислу) судбину радијског говора о њему с друге стране, Центар за музику Коларчеве задужбине одлучио се да обе „припитоми“ и „сачува“ у писаној форми у првом од, надамо се, низа сличних издања посвећених критикама концерата, емитованим на Другом програму Радио Београда. Издавач и уредник остварили су на овај начин вредан документ о музичком животу Београда, који ће можда бити и једино сведочанство о низу гостовања великих музичких уметника на сцени Коларца, постављајући у исти мах и модел који би могао да послужи за „складиштење“ сличних података о раду изузетно важних институција (нашег) света музике. Актери тог света – музичари, критичари, публика, медији „промичу“ на различите начине страницама овог издања, стварајући га (увек) изнова. Књигу зато можемо да читамо и као „извештај о раду“, и као архивски документ, али пре свега као (и)сторију о свима нама, са увек будном свешћу о контексту и функцији формата радијске музичке критике.

проф. др Весна Микић

Шеф Катедре за музикологију ФМУ

 

Збирка Музика у одјецима критике представља прво издање ове врсте, објављено у издању Задужбине Илије М. Коларца, које претендује да у једном монографском издању обједини критичке приказе концерата одржаних у дворани Коларчеве задужбине. Оваква издања у великој мери олакшавају будућим историчарима музике да реконструишу концертни живот датог периода. У уређивачком подухвату, одлучено је да ову збирку чине критике емитоване на Другом програму Радио Београда, препознатљивом по „континуитету“ и „редовности“ којим овај медиј прати музичке догађаје у Београду. Посебно је важно истаћи да се по први пут објављују радијске критике, дакле, критике пре свега намењене слушаоцима радијских таласа, које се на овај начин чувају од апсолутног заборава коме су по правилу предаване. Радијске критике, наиме, неретко превазилазе домен информативности и садрже критичка сагледавања одређених извођачких проблема, која су као таква увек актуелна и могу бити предмет дугорочног интересовања свих поклоника уметничке музике (…)

др Срђан Атанасовски

Научни сарадник Музиколошког института САНУ

 

Критике можете прочитати овде.