K O N K U R S
GALERIJE KOLARČEVE ZADUŽBINE
za dodelu izlagačkih termina
za samostalne izložbe u 2020. godini
Uslovi:
• Odgovarajuća školska sprema
(FLU, FPU i ostali umetnički fakulteti)
• Tri originalna rada,
ili najviše 10 radova u digitalnoj formi,
300 piksela u jpg formatu,
(radovi sa konkursa moraju biti prikazani na izložbi)
• Kratka radna biografija
• Sažet koncept izložbe

Prijem radova:
od 20. do 25. maja 2019.
Digitalna galerija Kolarčeve zadužbine
od 10 do 16 sati
ili
na mejl:

galerijakolarac@gmail.com

Žiriranje:
26. maja 2019.
Podizanje radova:
27. maja 2019. od 10 do 16 sati

Kontakti:
2185-794, 2638-472, 2637-609

www.kolarac.rs

e-mail:

galerijakolarac@gmail.com