К  О  Н  К  У  Р  С
ГАЛЕРИЈЕ КОЛАРЧЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ
за доделу излагачких термина
за самосталне изложбе у 2020. години

Услови:
– Одговарајућа школска спрема

(ФЛУ, ФПУ и остали уметнички факултети)

– Три оригинална рада,

или највише 10 радова у дигиталној форми,

300 пиксела у јpg формату,

(радови са конкурса морају бити приказани на изложби)

– Кратка радна биографија

– Сажет концепт изложбе

Пријем радова:
од
20. до 25. маја 2019.
Дигитална галерија Коларчеве задужбине
од 10 до 16 сати

или

на мејл:

galerijakolarac@gmail.com

Жирирање:

26. маја 2019.

Подизање радова:

27. маја 2019. од 10 до 16 сати

Контакти:
2185-794, 2638-472, 2637-609

www.kolarac.rs

e-mail:

galerijakolarac@gmail.com