„Pokret i pogled – izvođenje linije iz vizuelne, zvučne i kinestetičke beleške – višemedijska instalacija“

Izložba „Pokret i pogled“ je rezultat višemedijskog doktorsko-umetničkog istraživanja odnosa koji se uspostavljaju između pokreta, zvuka i pogleda.

Polazište rada je zasnovano na tezi Hansa Beltinga po kojoj telo istovremeno predstavlja prostor u kom slike postoje i prostor kroz koji se ostvaruju. Putanje pogleda i viđenog postaju mesta susreta i zajedničkog delovanja vizuelnog, zvučnog i kinestetičkog, odnosno prostori otvoreni za sinestezijski doživljaj pokreta i zvuka.

Teza je primenjena na dva različita polja delovanja: na rekonstrukciju zapažanja odnosa koji svakodnevno postoje između pokreta i pogleda, i sa druge strane, demonstraciju pojavnosti ovih relacija u izvođenju umetničkog rada. Umetnički proces se tumači kao dinamika prostora koja se uspostavlja između umetnika, izabranog medija i okoline, i povezuje se sa idejom o svakodnevnom zapažanju odnosa koji postoje između pogleda, pokreta i zvuka.

Izložba se realizuje u okviru doktorsko-umetničkog studijskog programa na grupi za Višemedijsku umetnost Univerziteta umetnosti u Beogradu

Izložba će biti otvorena do 6.6.2019.