U cilju unapređivanja svoje kulturno-obrazovne delatnosti, Kolarčeva zadužbina je 2013. godine u prostoru hola ispred Velike dvorane postavila stalnu interaktivnu izložbu Svet zvuka, koja se realizuje u okviru projekta Muzej akustike. Interaktivnim eksponatima osvetljava se fenomen zvuka, njegov tajanstveni i bogati svet – od procesa njegovog fizičkog generisanja do doživljaja muzike u koncertnim dvoranama. Softverska rešenja posetiocima omogućavaju da kroz igru, dodavanjem ili oduzimanjem pojedinih instrumenata u nekom ansamblu, spoznaju ulogu svakog od njih u procesu stvaranja muzike, zatim da provere preciznost svoje intonacije i kvalitet svog sluha pevajući dursku lestvicu itd.

Izložba Svet zvuka koncipirana je tako da posetioca vodi iz sveta fizike u svet slušaočevog doživljaja.

Izložba je do sada izazvala veliku pažnju javnosti, imala je veliki broj posetilaca (više desetina hiljada) i predstavlja značajan doprinos sadržaju i kvalitetu programske ponude Kolarčeve zadužbine u domenu muzike i predavačke delatnosti. Interesovanje za ovaj program Kolarčeve zadužbine iskazuju ljudi najraznovsnijeg socijalnog, obrazovnog i starosnog profila (učenici, studenti, naučnici koji se bave akustikom i fenomenima zvuka, laici i neakademska javnost i svi drugi koji imaju potrebu za sticanjem novih saznanja i kontinuiranu edukaciju).

Formiranje i postojanje izložbe Svet zvuka omogućila je i Erste Banka svojim sponzorstvom i donacijama tokom protekle tri godine.