Utorak 29. 1.

Mala sala, u 19.30

Razgovor o knjizi TODORA KULjIĆA
PROGNANI POJMOVI” – neoliberalna pojmovna revizija misli o društvu (Clio, 2018)

Učestvuju: dr Čedomir Čupić, dr Jovo Bakić, Zoran Panović i autor

 

Knjiga obrađuje jedno izuzetno značajno, a potpuno zapostavljeno pitanje smene pojmova u misli o društvu kod nas i u svetu. Zašto su izbačeni pojmovi humanizam, eksploatacija i revolucija, a uvedeni tranzicija, transformacija i društvena isključenost? Reč je o čitanju promena društva preko promena pojmova za njihovo objašnjenje. U našem jezičkom prostoru prvi put je razmotren pristup pojmovne istorije kao naučne discipline. Ova u regionu prilično nepoznata naučna disciplina u knjizi je uspešno primenjena u istraživanju saznajnih i ideoloških aspekata savremene misli o društvu. Na zgusnut i na novi način analizirana je represivna tolerancija, pravdanje kapitalizma u 21. veku, kolebanje misli o društvu između starih i novih pojmova i praktične posledice progona antikapitalizma iz rečnika hegemone neoliberalne misli o društvu. U razumevanju procesa „humanizovanja“ novonastupajuće kapitalističke stvarnosti imenovanjem novih pojmova T. Kuljić je dao valjan, vrlo širok, teorijski doprinos. Knjiga predstavlja originalnu naučnu sintezu, jer na novi način pokazuje da kapitalizam nije sudbina, ali i da drugačije treba osmisliti antikapitalizam 21.veka. Široka obaveštenost pisca i bogato istraživačko iskustvo su takođe dali kvalitet ovoj studiji. Pisana negovanim i jasnim jezičkim izrazom, knjiga je štivo koje se ne obraća samo uskoj struci već svakom intelektualno zainteresovanom za razumevanje vremena u kome živimo. (Iz recenzija)