Уторак 29. 1.

Мала сала, у 19.30

Разговор о књизи ТОДОРA КУЉИЋA

ПРОГНАНИ ПОЈМОВИ“ – неолиберална појмовна ревизија мисли о друштву (Clio, 2018)

Учествују: др Чедомир Чупић, др Јово Бакић, Зоран Пановић и аутор

 

Књига обрађује једно изузетно значајно, а потпуно запостављено питање смене појмова у мисли о друштву код нас и у свету. Зашто су избачени појмови хуманизам, експлоатација и револуција, а уведени транзиција, трансформација и друштвена искљученост? Реч је о читању промена друштва преко промена појмова за њихово објашњење. У нашем језичком простору први пут је размотрен приступ појмовне историје као научне дисциплине. Ова у региону прилично непозната научна дисциплина у књизи је успешно примењена у истраживању сазнајних и идеолошких аспеката савремене мисли о друштву. На згуснут и на нови начин анализирана је репресивна толеранција, правдање капитализма у 21. веку, колебање мисли о друштву између старих и нових појмова и практичне последице прогона антикапитализма из речника хегемоне неолибералне мисли о друштву. У разумевању процеса „хуманизовања“ новонаступајуће капиталистичке стварности именовањем нових појмова Т. Куљић је дао ваљан, врло широк, теоријски допринос. Књига представља оригиналну научну синтезу, јер на нови начин показује да капитализам није судбина, али и да другачије треба осмислити антикапитализам 21.века. Широка обавештеност писца и богато истраживачко искуство су такође дали квалитет овој студији. Писана негованим и јасним језичким изразом, књига је штиво које се не обраћа само уској струци већ сваком интелектуално заинтересованом за разумевање времена у коме живимо. (Из рецензија)