Sala “Josif Pančić” u 13 sati.

Ulaz slobodan.

Harvi Lojd (Harvey Lloyd) je fotograf vazdušne, avanturističke i putne fotografije, koji leti s jednog kraja sveta na drugi, koji menja kategorije u umetnosti kao sto su to činili Polak, Dekuning i Kandinski, da bi stvorili nove vizije u umetnosti. Lojdova umetnost predstavlja oslobađanje od dvesta godina stare prošlosti tradicionalne fotografije filma, koristeći digitalnu tehnologiju i softver.
Lojd je počeo bavljenje fotografijom u grupi profesionalnih fotografa okupljenih oko velikog umetničkog direktora i dizajnera Alekseja Brodoviča. Legendarni Aleksej Brodovič je bio genije za dizajn magazina u Americi. Tridesetih godina prošlog veka, on je preobratio časopis Harpers Bazar u pozornicu za velike fotografe modne i umetničke fotografije toga doba. Njegovu radionicu nazvanu “Laboratorija dizajna” su posećivali: Ričard Ejvdon, Henri Kartije Breson, Liset Model, Dajan Arbus, Harvi Lojd, Irving Pen, Bil Brend, Hiro, Art Kejn i mnogi drugi. Fotograf Harvi Lojd je bio poslednji Brodovičev asistent. On je vodio radionicu, radio i studirao kod Brodoviča, poslednjih maestrovih deset godina u Njujorku.
Kada bi studenti upitali Brodoviča, šta bi trebalo da donesu kao nedeljni projekat u okviru radionice, on bi jednostavno odgovorio: “Zapanjite me”. Brodovič bi bio zapanjen fotografijom i radom koji je ovde, kao i na vebsajtu prikazan. Harvi Lojd je jedini od svih fotografa oko Brodoviča, koji je otišao dalje od tradicionalnog realizma fotografije, da bi ponovo izmislio umetnost fotografije, ali ovog puta digitalnog doba.

Ivana Lovinčić, umetnički direktor i kustos Studija Lojd (Lloyd Studios)

https://harveylloydphotography.com