26. 4. u 19.30

Ciklus NAŠI NAUČNICI U SVETU
Predavanje
MENTALNO ZDRAVLjE I DIGITALNE TEHNOLOGIJE
Predavač
Dr Vladan Starčević,

profesor Univerziteta u Sidneju

Mala sala Kolarčeve zadužbine – Ulaz slobodan

Сродна слика

Prof. dr Vladan Starčević

 

Mentalno zdravlje i digitalne tehnologije

Internet i digitalne tehnologije utiču na sve aspekte života, uključujući i mentalno zdravlje. Činioci koji su doveli do pozitivnih promena kao posledica ove tehnološke revolucije – brz pristup informacijama i olakšana komunikacija – u velikoj meri su doprineli i njenim negativnim efektima na mentalno zdravlje. To se odnosi na pojave kao što su tzv. zavisnost od interneta, mobilnih telefona ili video-igara i korišćenje interneta za ispoljavanje psihopatologije ili zadovoljavanje društveno neprihvatljivih potreba. U fokusu ovog predavanja se nalaze negativni uticaji digitalnih tehnologija na mentalno zdravlje.