26. 4. у 19.30

Циклус НАШИ НАУЧНИЦИ У СВЕТУ

Предавање

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ И ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предавач

Др Владан Старчевић,

професор Универзитета у Сиднеју

Мала сала Коларчеве задужбине – Улаз слободан

 

Сродна слика

Проф. др Владан Старчевић

 

Ментално здравље и дигиталне технологије

Интернет и дигиталне технологије утичу на све аспекте живота, укључујући и ментално здравље. Чиниоци који су довели до позитивних промена као последица ове технолошке револуције – брз приступ информацијама и олакшана комуникација – у великој мери су допринели и њеним негативним ефектима на ментално здравље. То се односи на појаве као што су тзв. зависност од интернета, мобилних телефона или видео-игара и коришћење интернета за испољавање психопатологије или задовољавање друштвено неприхватљивих потреба. У фокусу овог предавања се налазе негативни утицаји дигиталних технологија на ментално здравље.