Mala sala, 7. novembar 2017. u 19.30

Učestvuju: akademik Danilo N. Basta, dr Vojislav G. Pavlović, prof. dr Miloš Ković, dr Vojislav Koštunica i autor.

 

„Piščeva ideja-vodilja, koja svakako zaslužuje punu podršku, bila je koliko jednostavna toliko i zahtevna – da se do tančina istraži i obelodani ono što bi se s razlogom moglo nazvati genealogijom duhovnog profila i teorijskog stanovišta Slobodana Jovanovića. U svom traganju za bazičnim sastavnicama tog profila i tog stanovišta, traganju koje nije lišeno zanimljivih i uzbudljivih otkrića, Boris Milosavljević je, slobodno se može reći, primenio svako istraživačko sredstvo i svaki metodski postupak koji su bili kadri da ga dovedu do novih saznanja i novih rezultata.”

Iz recenzije akademika Danila N. Baste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Boris Milosavljević rođen je u Beogradu 1967. godine. Završio je Petu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom iz metodologije – tumačenja teksta, odnosno pisanih izvora (hermenutika). Završio je postdiplomske studije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i odbranio magistarski rad sa temom iz istorije filozofije. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa temom iz istorije političkih teorija. Od 1997. godine radio je kao istraživač-stipendista Ministarstva nauke i tehnologije u Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i četiri godine držao vežbe na predmetima Istorija filozofije i Ontologija studentima I i IV godine. Od 1998. je zaposlen u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je učestvovao u radu više projekata. Objavio je Vizantijsku filozofiju u srednjovekovnoj Srbiji, i više od pedeset radova u najuglednijim naučnim časopisima i zbornicima iz istorije filozofije, istorije političkih teorija, političke istorije, društvene istorije, metodologije, antičke, vizantijske i savremene filozofije, kao i političke i pravne filozofije na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.