Ciklus DRUŠTVO I DIGITALNI MEDIJI

ARHITEKTURA U NOVOMEDIJSKIM TEHNOLOGIJAMA

GRAD POTROŠNjE 

Promene u morfologiji gradskih prostora pod uticajem konzumerizma

Predavač dr Svetlana Batarilo

Svedoci smo velikih i brzih promena koje se dešavaju u modernom gradu kao posledica uticaja određenih aspekata fenomena konzumerizma – konstantno uvođenje novih formi prostora potrošnje izaziva promene u morfologiji, ali i u društvenosti grada. Ove promene posmatramo unutar kulturalnog konteksta koji se najčešće objašnjava kao potrošačko društvo, gde konzumerizam u smislu potrošnje predstavlja glavnu urbanu preokupaciju unutar savremenog društva, a šoping najdominantniju potrošačku aktivnost sa svojom specifičnom logikom i manifestacijom u prostoru. Morfološke promene prostora savremenog grada podrazumevaju nastajanje novih formi, ali takođe i transformaciju postojećih struktura: strukturne promene dešavaju se usled stalnog pomeranja ravnoteže između centra i periferije koje je inicirano pozicioniranjem prostora potrošnje u zonama gde kao nove fokalne tačke postaju generatori razvoja ili početne faze grada. Promene se dešavaju i na samo scenografskoj razmeri grada koji kao kanal za komunikaciju sa potrošačima postaje prostor za reklamiranje – u kontekstu prevage simboličkih vrednosti robe u odnosu na njenu korisnost, grad i sam postaje roba koja obezbeđuje profit. Kao centar potrošnje, grad predstavlja i objekat te potrošnje.
Promene društvenog prostora odnose se na drugačije poimanje prostora koje se dešava sa pomeranjem ravnoteže između javnih i privatnih prostora i sa kontrolom prostora – fizička kontrola pseudo javnog prostora u smislu pristupa i pravila ponašanja i virtuelna kontrola prostora posredstvom posedovanja informacija i znanja – odnosno sa sve većom segregacijom na osnovu različitih mogućnosti korišćenja ovih prostora. Uz to, pojava novih tehnologija i virtuelne realnosti, kao i pojava novih virtuelnih tokova za odvijanje potrošnje, doveli su do stvaranja kontrolisanog prostora.

 

Ulaz slobodan